NAME

Question types


Start with


Question limit

of 39 available terms

Print test

39 True/False questions

 1. gruszka
  G, g

        

 2. zamek
  Z, z

        

 3. choinka
  Ch, ch

        

 4. okno
  W, w

        

 5. wino
  W, w

        

 6. telefon
  T, t

        

 7. hotel
  H, h

        

 8. autobus
  A, a

        

 9. czekolada
  Cz, cz

        

 10. radio
  R, r

        

 11. cebula
  Ż, ż

        

 12. lod y
  L,l

        

 13. ulica
  F, f

        

 14. Polska
  Rz, rz

        

 15. ósemka
  Rz, rz

        

 16. sło ń
  Ż, ż

        

 17. źrebak
  Ź, ź

        

 18. śniadanie
  Ś, ś

        

 19. flaga
  Sz, sz

        

 20. mama
  M, m

        

 21. łyżka
  Ł, ł

        

 22. balon
  B, b

        

 23. szafa
  Sz, sz

        

 24. ekran
  O, o

        

 25. jajko
  J, j

        

 26. imię
  I, i

        

 27. dżem
  D, d

        

 28. lampa
  L,l

        

 29. dom
  D, d

        

 30. żona
  Ż, ż

        

 31. samochód
  S, s

        

 32. łabę dź
  Dź, dź

        

 33. dzwonek
  Z, z

        

 34. nazwisko
  W, w

        

 35. g ę ś
  ę

        

 36. wąs
  W, w

        

 37. ćma
  M, m

        

 38. kawa
  M, m

        

 39. rzeka
  Sz, sz