NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Print test

20 True/False questions

 1. oroar sig, oroade sig, oroat sig, oroa digto worry

        

 2. en avdelning, avdelningaraccounts department

        

 3. en erfarenhet, erfarenheterexperience

        

 4. en hemsidawebsite

        

 5. en ekonomi, ekonomieraccounts department

        

 6. kallas till ett möteto be summoned to a meeting

        

 7. personalmötea director, boss

        

 8. anställs, anställdes, anställasbe employed

        

 9. informerar, informerade, informerat, informerato inform

        

 10. kallar, kallade, har kallat, kallato be summoned to a meeting

        

 11. en ekonomiavdelningeconomy

        

 12. ett kontora director, boss

        

 13. skära ner påcut down on

        

 14. anställd, anställdabe employed

        

 15. låter, lät, har låtit, låta, låt!let

        

 16. Arbetsförmedlingenaccounts department

        

 17. en chefa director, boss

        

 18. bedöms, bedömdes, har bedömts, bedömasto call, summon

        

 19. extraa director, boss

        

 20. sånt = sådantsuch; stuff like that