New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Lânga Universitate este un cinematograf. Mai este și un teatru.

  Next to the university is a cinema. But there is also a theater.

  a spăla

  to wash

  a semna

  to sign

  a reveni

  to come back

  bucătărie

  kitchen

  baie

  bathroom

  sufragerie

  dining-room

  cameră de zi

  living room

  dormitor

  bedroom

  hol

  entrance hol

  bloc

  block of apartments

  oraș

  town

  ședință

  meeting

  prietenă

  female friend

  fiică

  daughter

  spațioasă

  large

  în centrul

  in the center (of)

  a locuiesc

  to live (like wohnen)

  vilă

  villa

  a da cu chirie

  to rent out (as the landlord)

  a lua cu chirie

  to rent

  acoperiș / uri

  roof / s

  apă caldă curență

  warm running water

  apă rece curență

  cold running water

  aparat de radio

  radio set

  aragaz / e

  cooker / s

  ascensor

  elevator

  aspirator / aspiratoare

  vacuum-cleaner / s

  bazin / e de toaletă

  toilet bowl

  bibliotecă / biblioteci

  book-case / s

  birou / ri

  writing desk /s

  cadă / căzi de baie

  bath-tub

  calorifer / e

  radiotor / s

  cămeră

  pantry

  canapea / canapele

  sofa / s

  casă / case

  house / s

  chirei

  rent

  chiuvetă de baie

  bathroom sink

  chiuvetă de bucătărie

  kitchen sink

  comodă / comode

  chest of drawers

  confortabil / ă

  comfortable

  coș / coșuri de hârtii

  waste-paper basket / s

  covor / covoare

  carpet / s

  culoar / e

  passage / s

  deodorant

  deoderant

  dulap / uri de bucătărie

  kitchen cupboard

  dulap / uri de haine

  wardrobe / s

  duș / uri

  shower / s

  etaj / e

  story / stories

  etajeră / etajere, raft / rafturi

  shelf / shelves

  fereastră / ferestre

  window / s

  fier de călcat

  iron

  fotoliu / fotolii

  arm-chair

  frigider / e

  refrigerator / s

  garsonieră

  bachelor pad

  gunoi

  garbage

  hol / uri

  corridor / s

  intrare de serviciu

  back entrance

  jucărie / jucării

  toy / s

  la etajul trei

  on the third floor

  lampă / lămpi

  lamp / lamps

  mașina de spălat

  washing machine

  masă / mase

  table / s

  măsuță / măsuțe

  side table

  mobilă

  furniture

  noptieră

  bed-side table

  oglindă / oglinzi

  mirror / mirrors

  parfum / uri

  perfume / s

  pat / paturi

  bed / beds

  perdea / perdele

  curtain / curtains

  pivniță / pivnițe

  cellar / cellars

  poartă / porți

  gate / gates

  mansardă

  attic

  poartă / porți

  gate / gates

  podea

  floor

  revistă / reviste

  magazine / magazines

  robinet

  tap (in sink)

  scară / scări

  stair / stairs

  spațios / spațioasă

  large

  scaun / scaune

  chair / chairs

  subsol

  basement

  șsemineu

  fireplace

  taburet / taburete

  stool / stools

  televizor

  tv set

  terasă / terase

  terrace / terraces

  trusă de machiaj

  make-up kit

  ușă / uși

  door / doors

  vază

  vase

  vitrină

  glass case

  pereche / perechi

  pair / pairs

  pantaloni

  pants

  monedă / monede

  coin / coins

  mărunțiş

  change (as in coins)

  cartelă telefonică

  telephone card

  cumva

  by chance

  celălalt

  the other (one)

  din fericire

  fortunately

  o mie

  one thousand

  cinci mii

  five thousand

  zece mii

  ten thousand

  cincizeci de mii

  fifty thousand

  bancnotă / bancnote

  bank note / s

  bancnotele

  the bank notes

  bani

  money

  ziua de salariu

  the pay-day

  cea mai recentă

  the most recent (feminine)

  iată-le!

  here they are!

  mulți bani

  a lot of money

  mulți

  many

  cât costa...?

  how much is...?

  abonament

  season ticket / subscription price

  scump

  expensive

  ieftin

  cheap

  un kilogram de

  a kilo of

  struguri

  grapes

  a pereche de

  a pair of

  o excursie

  a trip

  o excursie de cinci zile

  a five-day trip

  din nefericiere

  unfortunately

  valută

  foreign currency

  suedez / suedeză

  swedish / sweden

  elvețian / elvețiancă

  swiss man / swiss woman

  muncă

  labor

  sarcină

  load / weight

  sudoare

  sweat

  lăcătuș

  locksmith

  lacăt

  lock

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature