New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Somn usor

  sleep well

  la fel

  you too

  unică

  unique

  ascult muzica

  listen to music

  călătorie

  traveling

  călătorie plăcuta

  Have a pleasant journey!

  cu placere

  with pleasure/you're welcome

  bineinteles

  of course

  am sa o fac

  I will do it

  foarte mult

  very much

  sa ai o zi frumoasa

  Have a nice day

  foarte bine

  very well

  nu lasa puricii sa te muste

  don't let the bed bugs bite

  vom putea vorbii maine

  we can talk tomorrow

  categoric

  definitely

  pa pa

  bye bye

  poftă bună

  good appetite

  si eu ma rob pentru voi si va iubesc

  and I pray for and love you

  îmi dor de tine

  I miss you

  am avut o zi bună

  I had a good day

  îmi place să vorbesc cu Romåni

  I like talking to Romanians

  iubesc să învăț

  I love to learn

  bravo

  good job

  şi mie

  me too

  eşti cea mai tare

  you are the best

  ești tare

  you rock

  sper că vei avea o zi minunată

  I hope you have a good day

  sper că ai avut o zi minunată

  I hope you had a good day

  mă bucur pentru tine

  I'm happy for you

  e foarte târziu

  It's very late

  cum a fost ziua ta?

  How was your day?

  nu ar trebui să mergi la somn

  you should get some sleep

  ce faci?

  What are you doing?

  şi unele instrumente

  and some instrumental

  asta sună distractiv

  that sounds fun

  Sunt bine! M-am trezit acum o oră

  I'm good! I woke up an hour ago

  biserica

  church

  baloane

  balloon

  nicio problema

  no problem

  ceau

  See ya (or hey)

  vorbim mai târziu

  We can talk later

  devreme

  earlier

  bineânțeles

  for sure

  iubesc să citesc

  I love to read

  iubesc să cânt

  I love to sing

  iubesc să alerg

  I love to run

  Domnul cu tine

  God with you

  Mă bucur sa aud asta

  Glad to hear it

  pentru nimic

  for nothing

  nu ai pentru ce

  no thanks needed

  cårcel

  charlie horse

  lap-tenis

  soccer tennis

  dragoste

  love

  pisică

  kitten

  salariu

  salary

  aminti

  remember

  întradevăr

  indeed

  curând

  soon

  speranță

  hope

  eu sper

  I hope

  tu speri

  you hope

  el speră

  he hopes

  ea speră

  she hopes

  noi sperăm

  we hope

  voi sperați

  you hope

  Ei speră

  She hopes

  conjugări

  conjugations

  conjugare

  conjugation

  soră

  sister

  great

  perfect

  simplu

  simple

  te iubesc

  I love you

  şi eu te iubesc

  I love you too

  umeri

  Shoulders

  genunchi

  knee

  picioare

  feet

  Ianuarie

  January

  Febuarie

  Februarie

  Martie

  March

  Aprilie

  April

  Iunie

  June

  Iulie

  July

  August

  August

  Septembrie

  September

  Octombrie

  October

  Noiembrie

  November

  Decembrie

  December

  adevarat

  truth

  imens

  huge

  nu il voi lasa

  I won't let them

  Dumnezeu sa te binecuvinteze

  God bless you

  cu placinta

  with cakes

  la revedere

  goodbye

  meserie

  cool

  şcoală

  school

  a învăța

  to teach

  Iubesc să ma distrez

  I love having fun

  Iubesc părul tău

  I love your hair

  Eu sper că azi a fost o zi mai bună pentru tine decat ieri.

  I hope today was better than yesterday for you

  A fost perfect!

  It was perfect!

  Un lucru minunat

  A great job

  Ești tare ca piatra si iute ca săgeata

  You're strong like stone and fast like arrow

  Smecher

  Sly or crafty

  Tare

  Strength

  Profesor

  Teacher

  Dar ziua ta?

  But your day?

  Ziua mea a fost lunga

  My day was long

  Film

  Movie

  Ultima noapte de dragoste, întâia de război

  Last night of love, first night of war

  Si tu ești superba scumpo

  You are also super pretty

  Distracție

  Have fun

  Stele

  Star

  Căzătoare

  Fallen

  Meteoriți

  Meteor

  Excelent

  Excellent

  Frate

  Brother

  E pe cale sa se intample

  It's going to happen

  Parcul

  Park

  Parcul Copiilor

  Children's Park

  Parcul Bantranilor

  Oldest Park

  Schimbarea mintii

  The change of mind

  Răsărit

  Sunrise

  Apus

  Sunset

  Ești nebună

  You're insane/you're crazy

  Și mie îmiedor de tine

  I miss you too

  Asta sună amuzant

  Sounds like a lot of fun!

  Eu am cei mai buni parinti din totdeauna

  My parents are the best

  Mașină

  Car

  Păsărică

  Bird

  Țintă

  Target

  Somn ușor cu vise color

  Sleep tight with colored dreams

  Țară

  Country

  România

  Romania

  Română

  Romanian

  Învață-mă

  Teach me

  Plăcintă de mere

  Cake with apples

  Dragă

  Cute

  Numele meu e Brittany. Care e numele tau?

  My name is Brittany. What is your name?

  Nu mai am răbdare să până mă întorc în România

  I can't wait to return to Romania!

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature