Romanian Verbs

New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • a acoperi:
  eu acopăr,
  tu acoperi,
  ea/el acoperă,
  noi acoperim,
  voi acoperiţi,
  ei/ele acoperă
  să acopere
  acoperit

  to cover
  grp 0

  a adăuga:
  eu adaug,
  tu adaugi,
  ea/el adaugă,
  noi adăugam,
  voi adăugaţi,
  ele/ei adaugă s
  să adauge
  am adăugat

  to add
  grp 0

  a adresa:
  eu adresez
  tu adresezi
  el/ea adresează
  noi adresam
  voi adresaţi
  ele/ei adresează
  să adreseze
  am adresat

  to address
  grp ez

  a aduce:
  eu aduc
  tu aduci
  ea/el aduce
  noi aducem
  voi aduceţi
  ei/ele aduc
  să aducă
  am adus

  to bring
  grp 3

  a ajunge:
  ajung,
  ajungi
  ajunge
  ajungem
  ajungeţi
  ajung
  să ajungă
  am ajuns

  to arrive
  grp 3

  a ajuta:
  ajut
  ajuţi
  ajută
  ajutam
  ajutaţi
  ajută
  să ajute
  ajutat

  to help
  grp 0

  a alege:
  aleg
  alegi
  allege
  alegem
  alegeţi
  aleg
  să aleagă
  ales

  to choose
  grp 3

  a aminti:
  amintesc
  aminteşti
  aminteşte
  amintim
  amintiţi
  amintesc
  să amintească
  amintit

  to remind
  grp 4 e

  a anunţa:
  anunţ
  anunţi
  anunţă
  anunţam
  anunţaţi
  anunţă
  să anunţe
  anunţat

  to announce
  grp 0

  a aplica:
  aplic
  aplici
  aplică
  aplicam
  aplicaţi
  aplică
  să aplice
  aplicat

  to apply
  grp 0

  a arăta:
  arat
  araţi
  arată
  arătam
  arătaţi
  arată
  să arate
  arătat

  to show
  grp 0

  a arunca:
  arunc
  arunci
  aruncă
  aruncam
  aruncaţi
  aruncă
  să arunce
  am aruncat

  to throw
  grp 0

  a asculta:
  ascult
  asculţi
  ascultă
  ascultam
  ascultaţi
  ascultă
  să asculte
  ascultat

  to listen
  grp 0

  a aştepta:
  aştept
  aştepţi
  aşteaptă
  aşteptam
  aşteptaţi
  aşteaptă
  să aştepte
  aşteptat

  to wait
  grp 0

  a auzi:
  aud
  auzi
  aude
  auzim
  auziţi
  aud
  să audă
  auzit

  to hear
  grp 4

  a avea:
  am
  ai
  are
  avem
  aveţi
  au
  să aibă
  avut

  to have

  a bate:
  bat
  baţi
  bate
  batem
  bateţi
  bat
  să bată
  bătut

  to beat
  grp 3

  a bea:
  beau
  bei
  bea
  bem
  beţi
  beau
  să bea
  băut

  to drink

  a se căsători:
  mă căsătoresc
  te căsătoreşti
  se căsătoreşte
  ne căsătorim
  vă căsătoriţi
  se căsătoresc
  să se căsătorească
  căsătorit

  to marry
  grp 4 e

  a câştiga:
  câştig
  câştigi
  câştigă
  câştigam
  câştigaţi
  câştigă
  să câştige
  câştigat

  to win / to gain
  grp 0

  a cheltui:
  cheltuiesc
  cheltuieşti
  cheltuieşte
  cheltuim
  cheltuiţi
  cheltuiesc
  să cheltuiască
  cheltuit

  to spend
  grp 4 e

  a chema:
  chem
  chemi
  cheamă
  chemam
  chemaţi
  cheamă
  să cheme
  chemat

  to call
  grp 0

  a circula:
  circul
  circuli
  circulă
  circulam
  circulaţi
  circulă
  să circule
  circulat

  to circulate
  grp 0

  a citi:
  citesc
  citeşti
  citeşte
  citim
  citiţi
  citesc
  să citească
  citit

  to read
  grp 4 e

  a cobori:
  cobor
  cobori
  coboară
  coboram
  coborâţi
  coborât
  să coboare
  coborât

  to get off
  grp 4 0

  a construi:
  construiesc
  construieşti
  construieşte
  construim
  construiţi
  construiesc
  să construiască
  construit

  to construct
  grp 4 e

  a continua:
  continui
  continui
  continua
  continuam
  continuaţi
  contrauar
  să continue
  continuat

  to continue

  a costa:
  costă
  să coste
  costat

  to cost

  a crede:
  cred
  crezi
  crede
  credem
  credeţi
  cred
  să creadă
  crezut

  to believe
  grp 3 0

  a cumpăra:
  cumpăr
  cumperi
  cumpără
  cumpăram
  cumpăraţi
  cumpără
  să cumpere
  cumpărat

  to buy
  grp 0

  a cunoaşte:
  cunosc
  cunoşti
  cunoaşte
  cunoaştem
  cunoaşteţi
  cunosc
  să cunoască
  cunoscut

  to know
  grp 4 a

  a da:
  dau
  dai

  dăm
  daţi
  dau
  să dea
  dat

  to give

  a depinde:
  depind
  depinzi
  depinde
  depindem
  depindeţi
  depind
  să depindă
  depins

  to depend
  grp 3

  a deschide:
  deschid
  deschizi
  deschide
  deschidem
  deschideţi
  deschid
  să deschidă
  deschis

  to open
  grp 3

  a despărţi:
  despart
  desparţi
  desparte
  despărţim
  despărţiţi,
  despart
  să despartă
  despărţit

  to separate
  grp 4 0

  a dori:
  doresc
  doreşti
  doreşte
  dorim
  doriţi
  doresc
  să dorească
  dorit

  to wish
  grp 4 e

  a dormi:
  dorm
  dormi
  doarme
  dormim
  dormiţi
  dorm
  să doarmă
  dormit

  to sleep
  grp 4 0

  a duce:
  duc
  duci
  duce
  ducem
  duceţi
  duc
  să ducă
  dus

  to take
  to carry
  grp 3

  a exista:
  exist
  exişti
  există
  existam
  existaţi
  există
  să existe
  existat

  to exist
  grp 0

  a face:
  fac
  faci
  face
  facem
  faceţi
  fac
  să facă
  făcut

  to do
  grp 3

  a fi:
  sunt
  eşti
  este
  suntem
  sunteţi
  sunt

  fost

  to be

  a folosi:
  folosesc
  foloseşti
  foloseşte
  folosim
  folosiţi
  folosesc
  să folosească
  folosit

  to use
  grp 4 e

  a forma:
  formez
  formezi
  formează
  formam
  formaţi
  formează
  să formeze
  format

  to form
  grp ez

  a fuma:
  fumez
  fumezi
  fumează
  fumam
  fumaţi
  fumează
  să fumeze
  fumat

  to smoke
  grp ez

  a găsi:
  găsesc
  găseşti
  găseşte
  găsim
  găsiţi
  găsesc
  să găsească
  găsit

  to find
  grp 4 e

  a ghici:
  ghicesc
  ghiceşti
  ghiceşte
  ghicim
  ghicrţi
  ghicesc
  să ghicească
  ghicit

  to guess
  grp 4 e

  a se grăbi:
  mă grăbesc
  te grăbeşti
  se grăbeşte
  ne grăbim
  vă grăbiţi
  se grăbesc
  să se grăbească
  grăbit

  to hurry
  grp 4 e

  a hotărî:
  hotărăsc
  hotărăşti
  hotărăşte
  hotărâm
  hotărâţi
  hotărăsc
  să hotărască
  hotărât

  to decide
  grp 4 a

  a ieşi:
  ies
  ieşi
  iese
  ieşim
  ieşiţi
  ies
  să iasă
  ieşit

  to go out
  grp 4 0

  a impresiona:
  impresionez
  impresionezi
  impresionează
  impresionam
  impresionaţi
  impresionează
  să impresioneze
  impresionat

  to impress
  grp ez

  a intra:
  intru
  intri
  intră
  intram
  intraţi
  intră
  să intre
  intrat

  to enter
  grp 0

  a invita:
  invit
  inviţi
  invită
  invitam
  invitaţi
  invită
  să invite
  invitat

  to invite
  grp 0

  a iubi:
  iubesc
  iubeşti
  iubeşte
  iubim
  iubiţi
  iubesc să iubească
  iubit

  to love
  grp 4 e

  a se îmbolnăvi:
  mă îmbolnăvesc
  te îmbolnăveşti
  se îmbolnăveşte
  ne îmbolnăvim
  vă îmbolnăviţi
  se îmbolnăvesc
  să se îmbolnăvească
  îmbolnăvit

  to get ill
  grp 4 e

  a înălţa:
  înalţ
  înalţi
  înalţă
  înălţăm
  înălţaţi
  înalţă
  să înalţe
  înălţat

  to raise
  to lift
  grp 0

  a încălzi:
  încălzesc
  încălzeşti
  încălzeşte
  încălzim
  încălziţi
  încălzesc
  să încălzească
  încălzit

  to warm
  grp 4 e

  a începe:
  încep
  începi
  începe
  începem
  începeţi
  încep
  să înceapă
  început

  to begin
  grp 3

  a încerca:
  încerc
  încerci
  încearcă
  încercam
  încercaţi
  încearcă
  să încerce
  încercat

  to try
  grp 0

  a încurca:
  încurc
  încurci
  încurcă
  încurcam
  încurcaţi
  încurcă
  să încurce
  încurcat

  to mix up
  grp 0

  a însemna:
  însemn
  însemni
  înseamnă
  însemnam
  însemnaţi
  înseamnă
  să însemne
  însemnat

  to mean
  grp 0

  a sc întâlni:
  mă întâlnesc
  te Întâlneşti
  se întâlneşte
  ne întâlnim
  vâ întâlniţi
  se Întâlnesc
  să se întâlnească
  întâlnit

  to meet
  grp 4 e

  a întreba:
  întreb
  întrebi
  întreabă
  întrebam
  întrebaţi
  întreabă
  să întrebe
  întrebat

  to ask
  grp 0

  a înţelege:
  înţeleg
  înţelegi
  înţelege
  înţelegem
  înţelegeţi
  înţeleg
  să înţeleagă
  înţeles

  to understand
  grp 3

  a învăţa:
  învăţ
  înveţi
  învaţă
  învăţam
  învăţaţi
  învaţă
  să înveţe
  învăţat

  to learn
  grp 0

  a juca:
  joc
  joci
  joacă
  jucam
  jucaţi
  joacă
  să joace
  jucat

  to play
  grp 0

  a lăsa:
  las
  laşi
  lasă
  lasam
  lăsaţi
  lasă
  să lase
  lăsat

  to leave
  grp 0

  a locui:
  locuiesc
  locuieşti
  locuieşte
  locuim
  locuiţi
  locuiesc
  să locuiască
  locuit

  to live
  grp 4 e

  a lucra:
  lucrez
  lucrezi
  lucrează
  lucram
  lucraţi
  lucrează
  să lucreze
  lucrat

  to work
  grp ez

  a menţiona:
  menţionez
  menţionezi
  menţionează
  menţionam
  menţionaţi
  menţionează
  să menţioneze
  menţionat

  to mention
  grp ez

  a merge:
  merg
  mergi
  merge
  mergem
  mergeţi
  merg
  să meargă
  mers

  to go
  grp 3

  a merita:
  merit
  meriţi
  merită
  meritam
  meritaţi
  merită
  să merite
  meritat

  to be worth
  grp 0

  a mulţumi:
  mulţumesc
  mulţumeşti
  mulţumeşte
  mulţumim
  mulţumiţi
  mulţumesc
  să mulţumească
  mulţumit

  to thank
  grp 4 e

  a muri:
  mor
  mori
  moare
  murim
  muriţi
  mor
  să moară
  murit

  to die
  grp 4 0

  a ninge:
  ninge
  să ningă
  nins

  to snow

  a nota:
  notez
  notezi
  notează
  notam
  notaţi
  notează
  să noteze
  notat

  to note
  grp ez

  a număra:
  număr
  numeri
  numără
  număram
  număraţi
  numără
  să numere
  numărat

  to count
  grp 0

  a oferi:
  ofer
  oferi
  oferă
  oferim
  oferiţi
  oferă
  să ofere
  oferit

  to offer
  grp 4 0

  a omite:
  omit
  omiţi
  omite
  omitem
  omiteţi
  omit
  să omită
  omis

  to omit
  grp 3

  a opri:
  opresc
  opreşti
  opreşte
  oprim
  opriţi
  opresc
  să oprească
  oprit

  to stop
  grp 4 e

  a părea:
  par
  pari
  pare
  părem
  păreţi
  par
  să pară
  părut

  to seem
  grp 2

  a pierde:
  pierd
  pierzi
  pierde
  pierdem
  pierdeţi
  pierd
  să piardă
  pierdut

  to lose
  grp 3

  a plăcea:
  plac
  placi
  place
  plăcem
  plăceţi
  plac
  să placă
  plăcut

  to like
  grp 3

  a plăti:
  plătesc
  plăteşti
  plăteşte
  plătim
  plătiţi
  plătesc
  să plătească
  plătit

  to pay
  grp 4 e

  a pleca:
  plec
  pleci
  pleacă
  plecam
  plecaţi
  pleacă
  să plece
  plecat

  to leave
  grp 0

  a se plimba:
  mă plimb
  te plimbi
  se plimbă
  ne plimbam
  vă plimbaţi
  se plimbă
  să se plimbe
  plimbat

  to walk
  grp 0

  a ploua:
  plouă
  să plouă
  plouat

  to rain

  a povesti:
  povestesc
  povesteşti
  povesteşte
  povestim
  povestiţi
  povestesc
  să povestească
  povestit

  to tell
  grp 4 e

  a prefera:
  prefer
  preferi
  preferă
  preferam
  preferaţi
  preferă
  să prefere
  preferat

  to prefer
  grp 0

  a pregăti:
  pregătesc
  pregăteşti
  pregăteşte
  pregătim
  pregătiţi
  pregătesc
  pregăteşte
  să pregătească
  pregătit

  to prepare
  grp 4 e

  a primi:
  primesc
  primeşti
  primeşte
  primim
  primiţi
  primesc
  să primească
  primit

  to receive
  grp 4 e

  a privi:
  privesc
  priveşti
  priveşte
  privim
  priviţi
  privesc
  să privească
  privit

  to see / to look
  grp 4 e

  /a promite:
  promit
  promiţi
  promite
  promitem
  promiteţi
  promit
  să promită
  promis

  to promise
  grp 3

  a pune:
  pun
  pui
  pune
  punem
  puneţi
  pun
  să pună
  pus

  to put
  grp 3

  a putea:
  pot
  poţi
  poate
  putem
  puteţi
  pot
  să poată
  putut

  can
  grp 2

  a răci:
  răcesc
  răceşt
  răceşte
  răcim
  răciţi
  răcesc
  să răcească
  răcit

  to catch cold
  grp 4 e

  a rode:
  râd
  razi
  rade
  radem
  radeţi
  râd
  să radă
  râs

  to laugh
  grp 3

  a rămâne:
  rămân
  rămâi
  rămâne
  rămânem
  rămâneţi
  rămân
  să rămână
  rămas

  to remain
  grp 3

  a răspunde:
  răspund
  răspunzi
  răspunde
  răspundem
  răspundeţi
  răspund
  să răspundă
  răspuns

  to answer
  grp 3

  a repara:
  repar
  repari
  repară
  reparam
  reparaţi
  repară
  să repare
  reparat

  to repair
  grp 0

  a reuşi:
  reuşesc
  reuşeşti
  reuşeşte
  reuşim
  reuşiţi
  reuşesc
  să reuşească
  reuşit

  to succeed
  to realize
  grp 4 e

  a rezerva:
  rezerv
  rezervi
  rezervă
  rezervam
  rezervaţi
  rezervă
  să rezerve
  rezervat

  to reserve
  grp 0

  a sări:
  sar
  sari
  sare
  sărim
  săriţi
  sar
  să sară
  sărit

  to jump
  grp 4 0

  a schimba:
  schimb
  schimbi
  schimbă
  schimbam
  schimbaţi
  schimbă
  să schimbe
  schimbat

  to change
  grp 0

  a scrie:
  scriu
  scrii
  scrie
  scriem
  scrieţi
  scriu
  să scrie
  scris

  to write
  grp 3

  a sfârşi:
  sfârşesc
  sfârşeşti
  sfârşeşte
  sfârşim
  sfârşiţi
  sfârşesc
  să sfârşească
  sfârşit

  to end
  grp 4 e

  a se simţi:
  mă simt
  te simţi
  se simte
  ne simţim
  vă simţiţi
  se simt
  să se simtă
  simţit

  to feel
  grp 4 0

  a spăla:
  spăl
  speli
  spală
  spălam
  spălaţi
  spală
  să spele
  spălat

  to wash
  grp 0

  a spera:
  sper
  speri
  speră
  speram
  speraţi
  speră
  să spere
  sperat

  to hope
  grp 0

  a spune:
  spun
  spui
  spune
  spunem
  spuneţi
  spun
  să spună
  spus

  to say
  grp 3

  a sta:
  stau
  stai
  stă
  stăm
  staţi
  stau
  să stea
  stat

  to stand

  a strica:
  stric
  strici
  strică
  stricam
  stricaţi
  strică
  să strice
  stricat

  to break
  grp 0

  a şti:
  ştiu
  ştii
  ştie
  ştim
  stiţi
  ştiu
  să ştie
  ştiut

  to know
  grp 3

  a tăia
  tai
  tai
  taie
  tăiem
  tăuzţi
  taie
  să taie
  tăiat

  to cut

  a telefona:
  telefonez
  telefonezi
  telefonează
  telefonam
  telefonaţi
  telefonează
  să telefoneze
  telefonat

  to telephone
  grp ez

  a termina:
  termin
  termini
  termină
  terminam
  terminaţi
  termină
  să termine
  terminat

  to end
  grp 0

  a trăi:
  trăiesc
  trăieşti
  trăieşte
  trăim
  trăiţi
  trăiesc
  să trăiască
  trăit

  to live
  grp 4 e

  a trebui:
  trebuie
  să trebuiască
  trebuit

  must

  a trece:
  trec
  treci
  trece
  trecem
  treceţi
  trec
  să treacă
  trecut

  to pass
  grp 3 0

  a trezi:
  trezesc
  trezeşti
  trezeşte
  trezim
  treziţi
  trezesc
  să trezească
  trezit

  to wake
  grp 4 e

  a trimite:
  trimit
  trimiţi
  trimite
  trimitem
  trimiteţi
  trimit
  să trimită
  trimis

  to send
  grp 3

  a se tunde:
  mă tund
  te tunzi
  se tunde
  ne tundem
  vă tundeţi
  se tund
  să se tundă
  tuns

  to have a haircut
  grp 3

  a ţine:
  ţin
  ţii
  ţine
  ţinem
  ţineţi
  ţin
  să ţină
  ţinut

  to hold
  grp 3

  a uita:
  uit
  uiţi
  uită
  uitam
  uitaţi
  uită
  să uite
  uitat

  to forget
  grp 0

  a usca:
  usuc
  usuci
  usucă
  uscam
  uscaţi
  usucă
  să usuce
  uscat

  to dry
  grp 0

  a vedea:
  văd
  vezi
  vede
  vedem
  vedeţi
  văd
  să vadă
  văzut

  to see
  grp 2

  a veni:
  vin
  vii
  vine
  venim
  veniţi
  vin
  să vină
  venit

  to come
  grp 4 0

  a vizita:
  vizitez
  vizitezi
  vizitează
  vizitam
  vizitaţi
  vizitează
  să viziteze
  vizitat

  to visit
  grp ez

  â vopsi:
  vopsesc
  vopseşti
  vopseşte
  vopsim
  vopsiţi
  vopsesc
  să vopsească
  vopsit

  to paint
  grp 4 e

  a vorbi:
  vorbesc
  vorbeşti
  vorbeşte
  vorbim
  vorbiţi
  vorbesc
  să vorbească
  vorbit

  to speak
  grp 4 e

  a vota:
  votez
  votezi
  votează
  votam
  votaţi
  votează
  să voteze
  votat

  to vote
  grp ez

  a vrea:
  vreau,
  vrei
  vrea
  vrem
  vreţi
  vor
  să vrea
  vrut

  to want
  grp 2

  a studia
  studiez
  studiezi
  studiază
  studiem
  studiați
  studiază
  să studieze
  studiat

  to study
  grp ez

  a practica
  practicez
  practicezi
  practicează
  practicăm
  practicăți
  practicează
  să praticeze
  practicat

  to practice
  grp ez

  a permite
  permit
  permiți
  permite
  permitem
  permiteți
  permit
  să permită
  permis

  to allow
  grp 3

  a apărea
  apar
  apari
  apare
  apărem
  apăreți
  apar
  să apară
  apărut

  to appear
  grp 2/3

  a aranja
  aranjez
  aranjezi
  aranjează
  aranjăm
  aranați
  aranjează
  să aranjeze
  aranjat

  to arrange
  grp ez

  a se certa
  mă cert
  te cerți
  se ceartă
  ne certăm
  vă certați
  se ceartă
  să se certe
  certat

  to argue
  grp 0

  a întreba
  întreb
  întrebi
  întreabă
  întrebăm
  întrebați
  întreabă
  să întrebe
  întrebat

  to ask
  grp 0

  a asista
  assist
  asiști
  asistă
  asistăm
  asistați
  asistă
  să asiste
  asistat

  to attend
  grp 0

  a deveni
  devi
  devii
  devine
  devenim
  devenițți
  devin
  să devină
  devenit

  to become
  grp 4 0

  mă emoționez
  te emoționezi
  se emoționează
  ne emoționăm
  vă emoționați
  se emoționează
  să emoționeze
  emoționat

  to be excited
  grp ez

  a începe
  încep
  începi
  începe
  începem
  începeți
  încep
  să înceapă
  început

  to begin
  grp 3

  a fierbe
  fierb
  fierbi
  fierbe
  fierbem
  fierbeți
  fierb
  să fiarbă
  fiert

  to boil
  grp 3

  a împrumuta
  împrumut
  împrumuți
  împrumută
  împrumutăm
  împrumutați
  împrumută
  să împrumute
  împrumutat

  to borrow / to lose
  grp 0

  a clădi
  cladesc
  cladești
  cladește
  cladeim
  cladiți
  cladesc
  să cladească
  clădit

  to build
  grp 4 e

  a apuca
  apuc
  apuci
  apucă
  apucăm
  apucați
  apucă
  să apuce
  spucat

  to catch
  grp 0

  a schimba
  schimb
  schimbi
  schimbă
  schimbăm
  schimbați
  schimbă
  să schimbe
  schimbat

  to change
  grp 0

  a controla
  controlez
  controlezi
  controlează
  controlăm
  controlați
  controlează
  să controleze
  controlat

  to check
  grp ez

  a desena
  desenez
  desenezi
  desenează
  desenăm
  desenați
  desenează
  să deseneze
  desenat

  to draw
  grp ez

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature