Romanian Verbs

New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • a acoperi: acopăr, acoperi, acoperă, acoperim, acoperiţi, acoperă Imp. acoperă Subj. să acopere Pp. acoperit

  to cover

  a adăuga: adaug, adaugi, adaugă, adăugam, adăugaţi, adaugă Imp. adaugă Subj. să adauge Pp. adăugat

  to add

  a adresa: adresez, adresezi, adresează, adresam adresaţi, adresează Imp. adresează Subj. să adreseze Pp. adresat

  to address

  a aduce: aduc, aduci, aduce, aducem, aduceţi, aduc Imp. adu (adă) Subj. să aducă Pp. adus

  to bring

  a afla: aflu, afli, află, aflam aflaţi, află Imp. află Subj. să afle Pp. aflat

  to hear

  a ajunge: ajung, ajungi, ajunge, ajungem, ajungeţi, ajung Subj. să ajungă Pp. ajuns

  to arrive

  a ajuta: ajut, ajuţi, ajută, ajutam, ajutaţi, ajută Imp. ajută Subj. să ajute Pp. ajutat

  to help

  a alege: aleg, alegi, alege, alegem, alegeţi, aleg Imp. alege Subj. să aleagă Pp. ales

  to choose

  a ameninţa: ameninţ, ameninţi, ameninţă, ameninţam, ameninţaţi, ameninţă Imp. ameninţă Subj. să ameninţe Pp. ameninţat

  to threaten

  a aminti: amintesc, aminteşti, aminteşte, amintim, amintiţi, amintesc Imp. aminteşte Subj. să amintească Pp. amintit

  to remind

  a anunţa: anunţ, anunţi, anunţă, anunţam, anunţaţi, anunţă Imp. anunţă Subj. să anunţe Pp. anunţat

  to announce

  a aplica: aplic, aplici, aplică, aplicam, aplicaţi, aplică Imp. aplică Subj. si aplice Pp. aplicat

  to apply

  a aprinde : aprind, aprinzi, aprinde, aprmdem, aprmdcţi, aprmd Imp. aprinde Subj. să aprindă Pp. aprins

  to light

  a se apropia: mă apropii, te apropii, se apropie, ne apropiem, vă apropiaţi, se apropie Imp. apropie-te Subj. să se apropie Pp. apropiat

  to approach

  a arăta: arat, araţi, arată, arătam, arătaţi, arată Imp. arată Subj. să arate Pp. arătat

  to show

  a arunca: arunc, arunci, aruncă, aruncam, aruncaţi, aruncă Imp. aruncă Subj. să arunce Pp. aruncat

  to throw

  a asculta: ascult, asculţi, ascultă, ascultam, ascultaţi, ascultă Imp. ascultă Subj. să asculte Pp. ascultat

  to listen

  a ascunde: ascund, ascunzi, ascunde, ascundem, ascundeţi, ascund Imp. ascunde Subj. să ascundă Pp. ascuns

  to hide

  a aştepta: aştept, aştepţi, aşteaptă, aşteptam, aşteptaţi, aşteaptă Imp. aşteaptă Subj. să aştepte Pp. aşteptat

  to wait

  a atrage: atrag, atragi, atrage, atragem, atrageţi, atrag Imp. atrage Subj. să atragă Pp. atras

  to attract

  a auzi: aud, auzi, aude, auzim, auziţi, aud Imp. auzi Subj. să audă Pp. auzit

  to hear

  a avea: am, ai, are, avem, aveţi, au Imp. ai Subj. să aibă Pp. avut

  to have

  a bate: bat, baţi, bate, batem, bateţi, bat Imp. bate Subj. să bată Pp. bătut

  to beat

  a bea: beau, bei, bea, bem, beţi, beau Imp. bea Subj. să bea Pp. băut

  to drink

  a se căsători: mă căsătoresc, te căsătoreşti, se căsătoreşte, ne căsătorim, vă căsătoriţi, se căsătoresc Imp. căsătoreşte-te Subj. să se căsătorească Pp. căsătorit

  to marry

  a câştiga: câştig, câştigi, câştigă, câştigam, câştigaţi, câştigă Imp. câştigă Subj. să câştige Pp. câştigat

  to win

  a căuta: caut, cauţi, caută, căutam, căutaţi, caută Imp. caută Subj. să caute Pp. căutat

  to look for

  a cere: cer, ceri, cere, cerem, cereţi, cer Imp. cere Subj. să ceară Pp. cern

  to ask

  a cheltui: cheltuiesc, cheltuieşti, cheltuieşte, cheltuim, cheltuiţi, cheltuiesc Imp. cheltuieşte Subj. să cheltuiască Pp. cheltuit

  to spend

  a chema: chem, chemi, cheamă, chemam, chemaţi, cheamă Imp. cheamă Subj. să cheme Pp. chemat

  to call

  a circula: circul, circuli, circulă, circulam, circulaţi, circulă Imp. circulă Subj. să circule Pp. circulat

  to circulate

  a citi: citesc, citeşti, citeşte, citim, citiţi, citesc Imp. citeşte Subj. să citească Pp. citit

  to read

  a se coafa: mă coafez, te coafezi, se coafează, ne coafam, vă coafaţi, se coafează Imp. coafează-te Subj. să se coafeze Pp. coafat

  to do one's hair

  a cobori: cobor, cobori, coboară, coboram, coborâţi, coborât Imp. coboară Subj. să coboare Pp. coborât

  to get off

  a constata: constat, constaţi, constată, constatam, constataţi, constată Imp. constată Subj. să constate Pp. constatat

  to find out

  a construi: construiesc, construieşti, construieşte, construim, construiţi, construiesc Imp. construieşte Subj. să construiască Pp. construit

  to construct

  a continua: continui, continui, continua, continuam, continuaţi, contrauar Imp. continuă Subj. să continue Pp. continuat

  to continue

  a costa: costă Subj. să coste Pp. costat

  to cost

  a crede: cred, crezi, crede, credem, credeţi, cred Imp. crede Subj. să creadă Pp. crezut

  to believe

  a se culca: mă culc, te culci, se culcă, ne culcam, vă culcaţi, se culcă Imp. culcă-te Subj. să se culce Pp. culcat

  to go to bed

  a cumpăra: cumpăr, cumperi, cumpără, cumpăram, cumpăraţi, cumpără Imp. cumpără Subj. să cumpere Pp. cumpărat

  to buy

  a cunoaşte: cunosc, cunoşti, cunoaşte, cunoaştem, cunoaşteţi, cunosc Imp. cunoaşte Subj. să cunoască Pp. cunoscut

  to know

  a curge: curge, curg Subj. să curgă Pp. curs

  to flow

  a da: dau, dai, dă, dăm, daţi, dau Imp. dă Subj. să dea Pp. dat

  to give

  a depinde: depind, depinzi, depinde, depindem, depindeţi, depind Subj. să depindă Pp. depins

  to depend

  a deschide: deschid, deschizi, deschide, deschidem, deschideţi, deschid Imp. deschide Subj. să deschidă Pp. deschis

  to open

  a despărţi: despart, desparţi, desparte, despărţim, despărţiţi, despart Imp. desparte Subj. să despartă Pp. despărţit

  to separate

  a dori: doresc, doreşti, doreşte, dorim, doriţi, doresc Imp. doreşte Subj. să dorească Pp. dorit

  to wish

  a dormi: dorm, dormi, doarme, dormim, dormiţi, dorm Imp. dormi Subj. să doarmă Pp. dormit

  to sleep

  a duce: duc, duci, duce, ducem, duceţi, duc Imp. du Subj. să ducă Pp. dus

  to take

  a durea: doare, dor Subj. să doară Pp. durut

  to hurt

  a exista: exist, exişti, există, existam, existaţi, există Subj. să existe Pp. existat

  to exist

  a face: fac, faci, face, facem, faceţi, fac Imp. fă Subj. să facă Pp. făcut

  to do

  a fi: sunt, eşti, este, suntem, sunteţi, sunt Imp. fii Subj. să fiu, să fii, să fie, să fim, să fiţi, să fie Pp. fost

  to be

  a folosi: folosesc, foloseşti, foloseşte, folosim, folosiţi, folosesc Imp. foloseşte Subj. să folosească Pp. folosit

  to use

  a forma: formez, formezi, formează, formam, formaţi, formează Imp. formează Subj. să formeze Pp. format

  to form

  a fuma: fumez, fumezi, fumează, fumam, fumaţi, fumează Imp. fumează Subj. să fumeze Pp. fumat

  to smoke

  a fura: fur, furi, fură, furam, furaţi, fură Imp. fură Subj. să fure Pp. furat

  to steal

  a se gândi: mă gândesc, te gândeşti, se gândeşte, ne gândim, vă gândiţi, se gândesc Imp. gândeşte-te Subj. să se gândească Pp. gândit

  to think

  a găsi: găsesc, găseşti, găseşte, găsim, găsiţi, găsesc Imp. găseşte Subj. să găsească Pp. găsit

  to find

  a ghici: ghicesc, ghiceşti, ghiceşte, ghicim, ghicrţi, ghicesc Imp. ghici Subj. să ghicească Pp. ghicit

  to guess

  a se grăbi: mă grăbesc, te grăbeşti, se grăbeşte, ne grăbim, vă grăbiţi, se grăbesc Imp. grăbeşte-te Subj. să se grăbească Pp. grăbit

  to hurry

  a hotărî: hotărăsc, hotărăşti, hotărăşte, hotărâm, hotărâţi, hotărăsc Imp. hotărăşte Subj. să hotărască Pp. hotărât

  to decide

  a ieşi: ies, ieşi, iese, ieşim, ieşiţi, ies Imp. ieşi Subj. să iasă Pp. ieşit

  to go out

  a impresiona: impresionez, impresionezi, impresionează, impresionam, impresionaţi, impresionează Imp. impresionează Subj. să impresioneze Pp. impresionat

  to impress

  a intra: intru, intri, intră, intram, intraţi, intră Imp. intră Subj. să intre Pp. intrat

  to enter

  a invita: invit, inviţi, invită, invitam, invitaţi, invită Imp. invită Subj. să invite Pp. invitat

  to invite

  a iubi: iubesc, iubeşti, iubeşte, iubim, iubiţi, iubesc Imp. iubeşte Subj. să iubească Pp. iubit

  to love

  a izvorî: izvorăşte, izvorăsc Subj. să izvorască Pp. izvorât

  to rise

  a îmbogăţi: îmbogăţesc, îmbogăţeşti, îmbogăţeşte, îmbogăţim, îmbogăţiţi, îmbogăţesc Imp. îmbogăţeşte Subj. să îmbogăţească Pp. îmbogăţit

  to enrich

  a se îmbolnăvi: mă îmbolnăvesc, te îmbolnăveşti, se îmbolnăveşte, ne îmbolnăvim, vă îmbolnăviţi, se îmbolnăvesc Imp. îmbolnăveşte-te Subj. să se îmbolnăvească Pp. îmbolnăvit

  to get ill

  a se îmbrăca: mă îmbrac, te îmbraci, se îmbracă, ne îmbrăcam, vă îmbrăcaţi, se îmbracă

  to dress Imp. îmbracă-te Subj. să se îmbrace Pp. îmbrăcat

  a se îmbrăţişa: ne îmbrăţişam, vă îmbrăţişaţi, se îmbrăţişează Subj. să se îmbrăţişeze Pp. îmbrăţişat

  to hug each other

  a înălţa: înalţ, înalţi, înalţă, înălţăm, înălţaţi, înalţă Imp. înalţă Subj. să înalţe Pp. înălţat

  to raise

  a încălzi: încălzesc, încălzeşti, încălzeşte, încălzim, încălziţi, încălzesc Imp. încălzeşte Subj. să încălzească Pp. încălzit

  to warm

  a începe: încep, începi, începe, începem, începeţi, încep Imp. începe Subj. să înceapă Pp. început

  to begin

  a încerca: încerc, încerci, încearcă, încercam, încercaţi, încearcă Imp. încearcă Subj. să încerce Pp. încercat

  to try

  a încurca: încurc, încurci, încurcă, încurcam, încurcaţi, încurcă Imp. încurcă Subj. să încurce Pp. încurcat

  to mix up

  a îndrăzni: îndrăznesc, îndrăzneşti, îndrăzneşte, îndrăznim, îndrăzniţi, îndrăznesc Imp. îndrăzneşte Subj. să îndrăznească Pp. îndrăznit

  to dare

  a îngriji: îngrijesc, îngrijeşti, îngrijeşte, îngrijim, îngrijiţi, îngrijesc after Imp. îngrijeşte Subj. să îngrijească Pp. îngrijit

  to look

  a înota: înot, înoţi, înoată, înotam, înotaţi, înoată Imp. înoată Subj. să înoate Pp. înotat

  to swim

  a însemna: însemn, însemni, înseamnă, însemnam, însemnaţi, înseamnă Imp. înseamnă Subj. să însemne Pp. însemnat

  to mean

  a înştiinţa: înştiinţez, înştiinţezi, înştiinţează, înştiinţam, înştiinţaţi, înştiinţează Imp. înştiinţează Subj. să înştiinţeze Pp. înştiinţat

  to inform

  a se întâmpla: se întâmplă Subj. să se întîmple Pp. întâmplat

  to occur

  a sc întâlni: mă întâlnesc, te Întâlneşti, sc întâlneşte, ne întâlnim, vâ întâlniţi, sc Întâlnesc Imp. întâlneşte-te Subj. să sc întâlnească Pp. întâlnit

  to meet

  a întoarce: întorc, întorci, întoarce, întoarcem, întoarceţi, întorc Imp. întoarce Subj. să întoarcă Pp. întors

  to return

  a întreba: întreb, întrebi, întreabă, întrebam, întrebaţi, întreabă Imp. întreabă Subj. să întrebe Pp. întrebat

  to ask

  a înţelege: înţeleg, înţelegi, înţelege, înţelegem, înţelegeţi, înţeleg Imp. înţelege Subj. să înţeleagă Pp. înţeles

  to understand

  a învăţa: învăţ, înveţi, învaţă, învăţam, învăţaţi, învaţă Imp. învaţă Subj. să înveţe Pp. învăţat

  to learn

  a învinge: înving, învingi, învinge, învingem, învingeţi, înving Imp. învinge Subj. să învingă Pp. învins

  to defeat

  a juca: joc, joci, joacă, jucam, jucaţi, joacă Imp. joacă Subj. să joace Pp. jucat

  to play

  a lăsa: las, laşi, lasă, lasam, lăsaţi, lasă Imp. lasă Subj. să lase Pp. lăsat

  to leave

  a lipsi: lipsesc, lipseşti, lipseşte, lipsim, lipsiţi, lipsesc Subj. să lipsească Pp. lipsit

  to be missed

  a locui: locuiesc, locuieşti, locuieşte, locuim, locuiţi, locuiesc Imp. locuieşte Subj. să locuiască Pp. locuit

  to live

  a lua: iau, iei, ia, luam, luaţi, iau Imp. ia Subj. să ia Pp. luat

  to take

  a lucra: lucrez, lucrezi, lucrează, lucram, lucraţi, lucrează Imp. lucrează Subj. să lucreze Pp. lucrat

  to work

  a lupta: lupt, lupţi, luptă, luptam, luptaţi, luptă Imp. luptă Subj. să lupte Pp. luptat

  to fight

  a menţiona: menţionez, menţionezi, menţionează, menţionam, menţionaţi, menţionează Imp. menţionează Subj. să menţioneze Pp. menţionat

  to mention

  a merge: merg, mergi, merge, mergem, mergeţi, merg Imp. mergi Subj. să meargă Pp. mers

  to go

  a merita: merit, meriţi, merită, meritam, meritaţi, merită Subj. să merite Pp. meritat

  to be worth

  a mulţumi: mulţumesc, mulţumeşti, mulţumeşte, mulţumim, mulţumiţi, mulţumesc Imp. mulţumeşte Subj. să mulţumească Pp. mulţumit

  to thank

  a muri: mor, mori, moare, murim, muriţi, mor Imp. mori Subj. să moară Pp. murit

  to die

  a ninge: ninge Subj. să ningă Pp. nins

  to snow

  a nota: notez, notezi, notează, notam, notaţi, notează Imp. notează Subj. să noteze Pp. notat

  to note

  a număra: număr, numeri, numără, număram, număraţi, numără Imp. numără Subj. să numere Pp. numărat

  to count

  a oferi: ofer, oferi, oferă, oferim, oferiţi, oferă Imp. oferă Subj. să ofere Pp. oferit

  to offer

  a omite: omit, omiţi, omite, omitem, omiteţi, omit Imp. omite Subj. să omită Pp. omis

  to omit

  a opri: opresc, opreşti, opreşte, oprim, opriţi, opresc Imp. opreşte Subj. să oprească Pp. oprit

  to stop

  a parca: parchez, parctiezi, parchcoza, parcam, parcaţi, parchcozâ Imp. parchează Subj. să parcheze Pp. parcat

  to park

  a părea: par, pari, pare, părem, păreţi, par Imp. pari Subj. să pară Pp. părut

  to seem

  a petrece: petrec, petreci, petrece, petrecem, petreceţi, petrec Imp. petrece Subj. să petreacă Pp. petrecut

  to spend

  a pierde: pierd, pierzi, pierde, pierdem, pierdeţi, pierd Imp. pierde Subj. să piardă Pp. pierdut

  to lose

  a plăcea: plac, placi, place, plăcem, plăceţi, plac Subj. să placă Pp. plăcut

  to like

  a plăti: plătesc, plăteşti, plăteşte, plătim, plătiţi, plătesc Imp. plăteşte Subj. să plătească Pp. plătit

  to pay

  a pleca: plec, pleci, pleacă, plecam, plecaţi, pleacă Imp. pleacă Subj. să plece Pp. plecat

  to leave

  a se plimba: mă plimb, te plimbi, se plimbă, ne plimbam, vă plimbaţi, se plimbă Imp. plimbă-te Subj. să se plimbe Pp. plimbat

  to walk

  a ploua: plouă Subj. să plouă Pp. plouat

  to rain

  a pomi: pornesc, porneşti, porneşte, pornim, porniţi, pornesc Imp. porneşte Subj. să pornească Pp. pornit

  to start

  a povesti: povestesc, povesteşti, povesteşte, povestim, povestiţi, povestesc Imp. povesteşte Subj. să povestească Pp. povestit

  to tell

  a prefera: prefer, preferi, preferă, preferam, preferaţi, preferă Subj. să prefere Pp. preferat

  to prefer

  a pregăti: pregătesc, pregăteşti, pregăteşte, pregătim, pregătiţi, pregătesc Imp. pregăteşte Subj. să pregătească Pp. pregătit

  to prepare

  a primi: primesc, primeşti, primeşte, primim, primiţi, primesc Imp. primeşte Subj. să primească Pp. primit

  to receive

  a privi: privesc, priveşti, priveşte, privim, priviţi, privesc Imp. priveşte Subj. să privească Pp. privit

  to look

  a promite: promit, promiţi, promite, promitem, promiteţi, promit Imp. promite Subj. să promită Pp. promis

  to promise

  a pune: pun, pui, pune, punem, puneţi, pun Imp. pune Subj. să pună Pp. pus

  to put

  a putea: pot, poţi, poate, putem, puteţi, pot Subj. să poată Pp. putut

  can

  a se rade: mă rad, te razi, se rade, ne radem, vă radeţi, se rad Imp. rade-te Subj. să se radă Pp. ras

  to shave

  a răci: răcesc, răceşti, răceşte, răcim, răciţi, răcesc Imp. răceşte Subj. să răcească Pp. răcit

  to catch cold

  a rode: râd, razi, rade, radem, radeţi, râd Imp. râzi Subj. să radă Pp. râs

  to laugh

  a rămâne: rămân, rămâi, rămâne, rămânem, rămâneţi, rămân Imp. rămâi Subj. să rămână Pp. rămas

  to remain

  a răsări: răsări, răsări, răsare, răsărim, răsăriţi, răsar Imp. răsări Subj. să răsară Pp. răsărit

  to rise

  a răsfoi: răsfoiesc, răsfoieşti, răsfoieşte, răsfoim, răsfoiţi, răsfoiesc Imp. răsfoieşte Subj. să răsfoiască Pp. răsfoit

  to skim (through)

  a răspunde: răspund, răspunzi, răspunde, răspundem, răspundeţi, răspund Imp. răspunde Subj. să răspundă Pp. răspuns

  to answer

  a repara: repar, repari, repară, reparam, reparaţi, repară Imp. repară Subj. să repare Pp. reparat

  to repair

  a reuşi: reuşesc, reuşeşti, reuşeşte, reuşim, reuşiţi, reuşesc Imp. reuşeşte Subj. să reuşească Pp. reuşit

  to succeed

  a rezerva: rezerv, rezervi, rezervă, rezervam, rezervaţi, rezervă Imp. rezervă Subj. să rezerve Pp. rezervat

  to reserve

  a ruga: rog, rogi, roagă, rugam, rugaţi, roagă Imp. roagă Subj. să roage Pp. rugat

  to ask

  a sări: sar, sari, sare, sărim, săriţi, sar Imp. sari Subj. să sară Pp. sărit

  to jump

  a săruta: sărut, săruţi, sărută, sărutam, sărutaţi, sărută Imp. sărută Subj. să sărute Pp. sărutat

  to kiss

  a se sătura: mă satur, te saturi, se satură, ne săturam, vă săturaţi, se satură Imp. satură-te Subj. să se sature Pp. săturat

  to have enough

  a schimba: schimb, schimbi, schimbă schimbam, schimbaţi, schimbă Imp. schimbă Subj. să schimbe Pp. schimbat

  to change

  a scrie: scriu, scrii, scrie, scriem, scrieţi, scriu Imp. scrie Subj. să scrie Pp. scris

  to write

  a se scula: mă scol, te scoli, se scoală, ne sculam, vă sculaţi, se scoală Imp. scoală-te Subj. să se scoale Pp. sculat

  to get up

  a servi: servesc, serveşti, serveşte, servim, serviţi, servesc Imp. serveşte Subj. să servească Pp. servit

  to serve

  a sfârşi: sfârşesc, sfârşeşti, sfârşeşte, sfârşim, sfârşiţi, sfârşesc Imp. sfârşeşte Subj. să sfârşească Pp. sfârşit

  to end

  a se simţi: mă simt, te simţi, se simte, ne simţim, vă simţiţi, se simt Imp. simte-te Subj. să se simtă Pp. simţit

  to feel

  a sosi: sosesc, soseşti, soseşte, sosim, sosiţi, sosesc Subj. să sosească Pp. sosit

  to arrive

  a spăla: spăl, speli, spală, spălam, spălaţi,spală Imp. spală Subj. să spele Pp. spălat

  to wash

  a spera: sper, speri, speră, speram, speraţi, speră Imp. speră Subj. să spere Pp. sperat

  to hope

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature