Based on the classes I took in Romania

New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • crowded

  aglomerat

  early

  devreme

  without

  fără

  half

  jumătate

  more, anymore, still, yet

  mai

  a lot of work

  mult de lucru

  until

  până la

  at about

  pe la

  for

  pentru

  here you are (informal)

  poftim

  here you are (formal)

  poftiți

  Romanian (adv)

  românește

  how much

  cât

  usually

  de obicei

  double

  dublu

  important

  important

  back

  înapoi

  included

  inclus

  busy, occupied

  ocupat

  late

  târziu

  so that

  așa că

  this

  ăsta

  surely, of course

  bineînțeles

  ill, sick

  bolnav

  which

  care

  beef

  carne de vită

  pork

  carne de porc

  what do you say?

  ce zici?

  something

  ceva

  even

  chiar

  classic (classical)

  clasic

  why not?

  de ce nu?

  dear

  dragă

  right

  dreapta

  farther

  mai încolo

  as you know.

  după cum știi

  let's

  hai să

  cheap

  ieftin

  immediately, right away

  imediat

  grilled

  la grătar

  at the beginning, at first

  la început

  on time, in time

  la timp

  near

  lângă

  better

  mai bine

  mixed

  mixt

  isn't it? Isn't that so?

  nu-i așa?

  only, just

  numai

  on foot

  pe jos

  fried

  prăjit

  too much

  prea mult

  fast

  repede

  expensive

  scump

  dry (wine)

  sec (vin)

  to talk nonsense

  a vorbi prostii

  to clean up (to do the cleaning)

  a face curat

  to sleep badly

  a dormi prost

  then (after (that))

  apoi

  so

  așa că

  as (like)

  așa cum

  then (at that moment)

  atunci

  actually

  de fapt

  after

  după (ce)

  initially

  inițial

  together

  împreună

  except for

  în afară de

  instead of

  în loc de

  always

  întotdeauna

  free

  liber

  never

  niciodata

  both... and

  și, și

  urgent

  urgent

  blue

  albastru (-ă, -ștri, -e)

  warm

  cald (-ă -zi, -e)

  coloured

  colorat (-ă -ți, -e)

  good, quiet (children)

  cuminte (-ți)

  difficult

  dificil (-ă -i, -e)

  sweet

  dulce (-i)

  elegant

  elegant (-ă -ți, -e)

  beautiful

  frumos (-oasă, -și, -oase)

  yellow

  galben (-ă -i, -e)

  difficult, hard (heavy)

  greu (grea, grei, grele)

  moreover (plus)

  în plus

  tall, high

  înalt (-ă -ți, -e)

  interesting

  interesant (-ă -ți, -e)

  wide, broad

  larg (-ă, -i)

  bright

  luminos (-oasă, -și, -oase)

  long

  lung (-ă -i)

  big, large

  mare (-i)

  brown

  maro

  small, little

  mic (-ă, -i)

  wonderful

  minunat (-ă -ți, -e)

  purple (mauve)

  mov

  black

  negru (neagră, negri, negre)

  new

  nou (-ă -i)

  pleasant

  plăcut (-ă -ți, -e)

  orange

  portocaliu (-e, -i)

  favourite

  preferat (-ă -ți, -e)

  fresh

  proaspăt (-ă, -eți, -ete)

  bad

  rău (rea, răi, rele)

  safe

  sigur (-ă -i, -e)

  special

  special (-ă -i, -e)

  left

  stânga

  ugly

  urât (-ă -ți, -e)

  old

  vechi (veche)

  green

  verde, verzi

  advantageous

  avantajos (-oasă, -și, -oase)

  ill (sick)

  bolnav

  comfortable

  confortabil (-ă -i, -e)

  reasonable (price)

  convenabil (-ă -i, -e)

  certainly

  cu siguranță

  separate rooms (common hallway)

  decomandat (-ă -e) (camere)

  fortunately

  din fericire

  unfortunately

  din păcate

  critical (grave)

  grav (-ă -i, -e)

  I'm sorry

  îmi pare rău

  worried

  îngrijorat (-ă -ți, -e)

  otherwise (as for the rest)

  în rest

  during

  în timpul

  in the country(side)

  la țară

  spacious

  spațios (-oasă, -și, -oase)

  sly (cunning, crafty)

  șmecher (-ă -e, -e)

  verbs requiring subjunctive

  a putea, a vrea, a ști, a dori, a trebui, a plăcea; all with să

  future propositions

  voi, vei, va, vom veți, vor

  personal pronouns dative

  eu mie - îmi, tu ție - îți, ei lui - îi, ea ei - îi, noi nouă - ne, voi vouă - vă, dvs. dvs. - vă, ei lor - le, eie lor - le

  personal pronouns accusative present

  eu mă vezi, tu te văd, el îl văd, ea o vezi, noi ne vezi, voi/dvs. voi văd, ei îi văd, ele le văd

  personal pronouns accusative past

  eu m-ai văzut, tu te-am văzut, el l-am văzut, ea ai văzut-o, noi ne-ai văzut, voi/dvs. v-am văzut, ei i-am văzut, ele le-am văzut

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature