Based on the classes I took in Romania

New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • accountant

  o contabilă (două contabile, contabila, contabilele)

  activity

  o activitate (două activitați, , )

  book

  o carte (două carți, cartea, cărțile)

  car

  o mașina (două mașini, mașina, mașinile)

  client

  un client, o clientă (doi clienți, două cliente, clientul, clienta, clienții, clientele)

  computer

  un calculator (două calculatoare, calculatorul, calculatoarele)

  department

  un departament (două departamente, departamentul, departementele)

  director

  un director (doi directori, directorul, directorii)

  engineer

  un inginer, o ingineră (doi ingineri, două inginere, inginerul, inginera, iginerii, inginerele)

  English

  engleză (două engleze, engleza, englezele)

  family

  o familie (două familii, familia, familiile)

  fax

  un fax (două faxuri, faxul, faxurile)

  friend

  un prieten, o prietenă (doi prieteni, două prietene, prietenul, prietena, prietenii, prietenele)

  gentleman

  un domn (doi domni, domnul, domnii)

  German

  germană (două germane, germana, germanele)

  group, class

  o grupă (două grupe, grupa, grupele)

  hour

  o oră (două ore, ora, orele)

  house

  o casă (două case, casa, casele)

  information

  o informație (două informații, informația , informațiile)

  journalism

  jurnalism (-, jurmanlismul, -)

  lady

  o doamnă (două doamne, doamna, doamnele)

  lawyer

  un avocat, o avocată (doi avocați, două avocate, avocații, avocatele)

  e-mail

  un mail (două mail-uri, mail-ul, mail-urile)

  appointment (meeting)

  o întâlnire (două întâlniri, întâlnirea, întâlnirile)

  meeting (appointment)

  o ședința (două ședințe, ședința, ședințele)

  minute

  un minut (două minute, minutul, minutele)

  month

  o lună (două luni, luna, lunile)

  morning

  o dimineață (două dimineți, dimineața, diminețile)

  movie

  un film (două filme, filmul, filmele)

  ms.

  o domnișoară (două domnișoare, domnișoara, domnișoarile)

  newspaper

  un ziar (două ziare, ziarul, ziarele)

  notebook

  un caiet (două caiete, caietul, caietele)

  object

  un obiect (două obiecte, obiectul, obiectele)

  pen

  un pix (două pixuri, pixul, pixurile)

  price

  un preț (două prețuri, prețul, prețurile)

  problem

  o problemă (două probleme, problema, problemele)

  programme (schedule)

  un program (două programe, programul, programele)

  road (way)

  un drum (două drumuri, drumul, drumurile)

  schedule

  un orar (două orare, orarul, orarele)

  sheet of paper

  o foaie (două foi, foaia, foile)

  taxi

  un taxi (două taxiuri, taxiul, taxiurile)

  telephone

  un telefon (două telefoane, telefonul, telefoanele)

  television

  un televizor (două televizoare, televizorul, televizoarele)

  ticket

  un bilet (două bilete, biletul, biletele)

  time

  timp (doi timpi, timpul, timpii)

  watch (clock)

  un ceas (două ceasuri, ceasul, ceasurile)

  week

  o săptămână (două săptămâni, săptămâna, săptămânile)

  year

  un an (doi ani, anul, anii)

  course

  un curs (două cursuri, cursul, cursurile)

  address

  o adresă (două adrese, adresa, adresele)

  business (deal)

  o afacere (două afaceri, afacerea, afacerile)

  agenda

  o agendă (două agende, agenda, agendele)

  season (of the year)

  un anotimp (două anotimpuri, anotimpul, anotimpurile)

  bar (pub)

  un bar (două baruri, barul, barurile)

  apartment block

  un bloc (două blocuri, blocul, blocurile)

  room

  o cameră (două camere, camera, camerele)

  contract

  un contract (două contracte, contractul, contractele)

  date (day)

  o dată (două date, data, datele)

  business trip

  o delegație (două delegații, delegația, delegațiile)

  dentist

  un dentist, o dentistă (doi dentisti, două dentiste, dentistul, dentista, denstii, dentistele)

  operator

  o dispeceră (două dispecere, dispecera, dispecerele)

  firm (company)

  o firmă (două firme, firma, firmele)

  form

  un formular (două formulare, formularul, formularele)

  language

  o limbă (două limbe, limba, limbele)

  list

  o listă (două liste, lista, listele)

  breakfast

  un mic dejun (două mic dejunuri, micul dejun, mic dejunurile)

  number

  un număr (două numere, numărul, numerele)

  name

  un nume (două nume, numele, numele)

  passport

  un pașaport (două pașapoarte, pașaportul, pașapoartele)

  bed

  un pat (două paturi, patul, paturile)

  period (of time)

  o perioadă (două perioade, perioada, perioadele)

  project

  un proiect (două proiecte, proiectul, proiectele)

  report

  un raport (două rapoarte, raportul, rapoartele)

  receptionist

  o recepționeră (două recepționere, recepționera, recepționerele)

  restaurant

  un restaurant (două restaurante, restaurantul, restaurantele)

  hall (room)

  o sală (două săli, sala, sălile)

  gym

  o sală de forță (două săli de forță, sala de forță, sălile de forță)

  street

  o stradă (două străzi, strada, străzile)

  taxi driver

  un taximetrist (doi taximetriști, taximetristul, taximetriștile)

  day

  o zi (două zile, ziua, zilele)

  water

  apă (două ape, apa, apele)

  mineral water

  apă minerală (două ape minerale, apă minerală, apele minerale)

  device

  un aparat (două aparate, aparatul, aparatele)

  bank

  o bancă (două banci, banca, băncile)

  beer

  o bere (două beri, berea, berile)

  boulevard

  un bulevard (două bulevarde, bulevardul, bulevardele)

  potato

  un cartof (doi cartofi, cartoful, cartofile)

  kiosk

  un chioșc (două chioșcuri, chioșcul, chioșcurile)

  cinema

  un cinematograf (două cinematografe, cinematograful, cinematografele)

  mushroom

  o ciupercă (două ciuperci, ciuperca, ciupercele)

  desert

  un desert (două deserturi, desertul, deserturile)

  document

  un document (două documente, documentul, documentele)

  steak

  o friptura (două fripture, friptura, fripturele)

  ice cream

  o înghețata (două înghețate, inghețata, înghețatele)

  vegetable

  o legumă (două legume, leguma, legumele)

  shop (store)

  un magazin (două magazine, magazinul, magazinele)

  dish (food)

  o mâncare (două mâncaruri, mâncarea, mâncarurile)

  table

  o masă (două mese, masa, mesele)

  medicine

  un medicament (două medicamente, medicamentul, medicamentele)

  glass

  un pahar (două pahare, paharul, paharele)

  fish

  un pește (doi pești, peștele, peștii)

  peach

  o piersică (două piersici, piersica, piersicile)

  pig

  un porc (doi porci, porcul, porcile)

  orange

  o portocală (două portocale, portocala, portocalele)

  picture (photo)

  o poză (două poze, poza, pozele)

  cake

  o prăjitură (două prăjituri, prăjitura, prăjiturile)

  chicken

  un pui (doi pui, puiul, puii)

  salad

  o salată (două salate, salata, salatele)

  seminar

  un seminar (două seminarii, seminarul, seminariii)

  sour cream

  smântână (două smântâni, smântâna, smântânile)

  bottle

  o sticlă (două sticle, sticla, sticlele)

  juice

  un suc (două sucuri, sucul, sucurile)

  soup

  o supă (două supe, supa, supele)

  train

  un tren (două trenuri, trenul, trenurile)

  cow

  o vacă (două vaci, vaca, vacile)

  wine

  un vin (două vinuri, vinul, vinurile)

  airport

  un aeroport (două aeroporturi, aeroportul, aeroporturile)

  agency

  o agenție (două agenții, agenția, agențiile)

  beverage

  o băutură (două băuturi, băutura, băuturile)

  calendar

  un calendar (două calendare, calendarul, calendarele)

  yellow cheese

  un cașcaval (două cașcavaluri, cașcavalul, cașcavalurile)

  pretzel

  un covrig (doi covrigi, covrigi, covrigile)

  shopping

  - (două cumpărături, -, cumpărăturile)

  excursion (trip)

  o excursie (două excursii, excursia, excursiile)

  popcorn

  - (-, -, floricele de proumb)

  wild berries

  - (două fructe de pădure, -, fructele de pădure)

  map

  o hartă (două hărți, harta, hărțile)

  question

  o întrebare (două întrebări, întrebarea, întrebările)

  thing

  un lucru (două lucruri, lucrul, lucrurile)

  attache case

  o mapă (două mape, mapa, mapele)

  model

  un model (două modele, modelul, modelele)

  mountain

  un munte (doi munți, muntele, munții)

  pâté

  un pateu (două pateuri, pateul, pateurile)

  person

  o persoană (două persoane, persoana, persoanele)

  party

  o petrecere (două petreceri, petrecerea, petrecerile)

  corn

  porumb (-, purumbul, -)

  story

  o poveste (două povești, povestea, poveștile)

  proposal

  o propunere (două propuneri, propunerea, propunerile)

  relaxation

  o relaxare (două relaxări, relaxarea, relaxările)

  tomato

  o roșie (două roșii, roșia, roșiile)

  sandwich

  un sandviș (două sandișuri, sandvișul, sandvișurile)

  secret

  un secret (două secrete, secretul, secretele)

  speciality

  o specialitate (două specialități, specialitatea, specialitățile)

  ham

  o șuncă (două șunci, șunca, șuncile)

  theatre

  un teatru (două teatre, teatrul, teatrele)

  visit

  o vizită (două vizite, vizita, vizitele)

  flight

  un zbor (două zboruri, zborul, zborurile)

  travel agency

  o agenție de turism (două agenții de turism, agenția de turism, agențiile de turism)

  baggage

  un bagaj (două bagaje, bagajul, bagajele)

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature