Based on the classes I took in Romania

New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • must

  a trebui (trebuie, trebuie, trebuie, trebuie, trebuie, trebuieP: trebuitS3: )

  to arrive

  a ajunge (ajung, ajungi, ajunge, ajungem, ajungeți, anjungP: ajunsS3: )

  to arrive (at)

  a sosi (sosesc, sosești, sosește, sosim, sosiți, sosescP: sositS3: )

  to ask for

  a cere (cer, ceri, cere, cerem, cereți, cerP: S3: )

  to be busy

  a avea treabă (am treabă, ai treabă, are treabă, avem treabă, avețitreabă, au treabăP: fost treabăS3: )

  to be in fashion

  a se purta (mă port, te porți, se poartă, ne purtăm, vă purtați, se poartăP: S3: )

  to begin (to start)

  a începe (încep, începi, începe, începem, începeți, începP: începutS3: )

  to reserve (to book)

  a rezerva (rezerv, rezervi, rezervă, rezervăm, rezervți, rezervăP: rezervatS3: )

  to broadcast

  a transmite (transmit, transmiți, transmite, transmitem, transmiteți, transmitP: S3: )

  to buy

  a cumpăra (cumpăr, cumperi, cumpără, cumpărăm, cumpărați, cumpărăP: cumpăratS3: )

  to call

  a chema (chem, chemi, chemă, chemăm, chemați, cheamăP: S3: )

  to can

  a putea (pot, poți, poate, putem, puteți, potP: S3: )

  to close

  a închide (închid, închizi, închide, închidem, închideți, închidP: S3: )

  to come

  a veni (vin, vii, vine, venim, veniți, vinP: S3: )

  to come back (to go back)

  a se întoarce (mă întorc, te întorci, se întoarce, ne întoarcem, vă întoarceți, se întorcP: S3: )

  to complete

  a completa (completez, completezi, completează, completăm, completați, completeazăP: completatS3: )

  to correct

  a corecta (corectez, corectezi, corectează, corectăm, corectați, corecteazăP: corectatS3: )

  to cost

  a costa (cost, coști, costă, costăm, costați, costăP: S3: )

  to do

  a face (fac, faci, face, facem, faceți, facP: facutS3: )

  to do the shopping

  a face cumpărături (fac cumpărături, faci cumpărături, face cumpărături, facem cumpărături, faceți cumpărături, fac cumpărăturiP: facut cumpărăturiS3: )

  to drink

  a bea (beau, bei, bea, bem, beți, beauP: S3: )

  to drive

  a conduce (conduc, conduci, conduce, conducem, conduceți, conducP: condusS3: )

  to eat

  a mânca (mănânc, mănânci, mănâncă, mâncam, mâncați, mănâncăP: mâncatS3: )

  to enjoy yourself

  a se distra (mă distrez, te distrezi, se distrează, ne distrăm, vă distrați, se distreazăP: S3: )

  to exist

  a exista (exist, exiști, există, existăm, existați, existăP: existatS3: )

  to find

  a găsi (găsesc, găsești, găsește, găsim, găsiți, găsescP: găsitS3: )

  to finish, to end

  a termina (termin, termini, termină, terminăm, terminați, terminăP: terminatS3: )

  to get dressed

  a se îmbrăca (mă îmbrac, te îmbraci, se îmbracă, ne îmbrăcăm, vă îmbrăcați, ne îmbrăcămP: îmbrăcatS3: )

  to go out (to get out)

  a ieși (ies, ieși, ieșe, ieșim, ieșiți, iesP: S3: )

  to give

  a da (dau, dai, dă, dăm, dați, dauP: S3: )

  to go

  a merge (merg, mergi, merge, mergem, mergeți, mergP: mersS3: )

  to go somewhere

  a se duce (mă duc, te duci, se duce, ne ducem, vă duceți, se ducP: dusS3: )

  to go to bed

  a se culca (mă culc, te culci, se culcă, ne culcăm, vă culcați, se culcăP: culcatS3: )

  to have

  a avea (am, ai, are, avem, aveți, auP: avutS3: )

  to have lunch

  a lua prânzul (iau prânzul, iei prânzul, ia prânzul, luăm prânzul, luați prânzul, iau prânzulP: avut prânzulS3: )

  to hear

  a auzi (aud, auzi, aude, auzim, auziți, audP: S3: )

  to help

  a ajuta (ajut, ajuți, ajută, ajutăm, ajutați, ajutăP: ajutatS3: )

  to hope

  a spera (sper, speri, speră, sperăm, sperați, sperăP: speratS3: )

  to hurry

  a se grăbi (mă grăbesc, te grăbești, se grăbește, ne grăbim, vă grăbiți, se grăbescP: S3: )

  to know

  a ști (știu, știi, știe, știm, știți, știuP: S3: )

  to last

  a dura (durez, durezi, durează, durăm, durați, dureazăP: duratS3: )

  to learn (to teach)

  a învața (învaț, înveți, învață, învătam, învățați, învațăP: învațatS3: )

  to leave

  a pleca (plec, pleci, pleacă, plecăm, plecăți, pleacăP: plecatS3: )

  to like

  a plăcea (plac, placi, place, placem, placeți, placP: placutS3: )

  to live

  a locui (locuiesc, locuiești, locuiește, locuim, locuiți, locuiescP: S3: )

  to look at

  a se uita la (mă uit la, te uiți la, se uită la, ne uităm la, vă uitați la, se uită laP: S3: )

  to search (to look for)

  a căuta (caut, cauți, caută, căutăm, căutați, cautăP: căutatS3: )

  to mean

  a însemna (însemn, însemni, înseamnă, însemnăm, însemnați, înseamnăP: S3: )

  to meet

  a se întâlni (mă întâlnesc, te întâlnești, se întâlnește, ne întâlnim, vă întâlniți, se întâlnescP: S3: )

  to order

  a comanda (comand, comanzi, comandă, comandăm, comandați, comandăP: comandatS3: )

  to organize

  a organiza (organizez, organizezi, organizează, organizăm, organizați, organizeazăP: organizatS3: )

  to pay

  a plăti (plătesc, plătești, plătește, plătim, plătiți, plătescP: S3: )

  to play (children)

  a se juca (mă joc, te joci, se joacă, ne jucăm, vă jucați, se joacăP: S3: )

  to prefer

  a prefera (prefer, preferi, preferă, preferăm, preferați, preferăP: preferatS3: )

  to prepare

  a pregăti (pregătesc, pregătești, pregătește, pregătim, pregătiți, pregătescP: pregătitS3: )

  to prepare (for sthg)

  a se pregăti (mă pregătesc, te pregătești, se pregătește, ne pregătim, vă pregătiți, se pregătescP: pregătitS3: )

  to read

  a citi (citesc, citești, citește, citim, citiți, citescP: S3: )

  to receive (to get)

  a primi (primesc, primești, primește, primim, primiți, primescP: primitS3: )

  to relax

  a se relaxa (mă relaxez, te relaxezi, se relaxează, ne relaxăm, vă relaxați, se relaxeazăP: relaxatS3: )

  to see

  a vedea (văd, vezi, vede, vedem, vedeți, vădP: vazutS3: )

  to select

  a selecta (selectez, selectezi, selectează, selectăm, selectați, selecteazăP: selectatS3: )

  to sign

  a semna (semnez, semnezi, semnează, semnăm, semnați, semneazăP: semnatS3: )

  to sleep

  a dormi (dorm, dormii, doarme, dormim, dormiți, dormP: dormitS3: )

  to solve

  a rezolva (rezolv, rezolvi, rezolvă, rezolvăm, rezolvați, rezolvăP: rezolvatS3: )

  to speak

  a vorbi (vorbesc, vorbești, vorbește, vorbim, vorbiți, vorbescP: vorbitS3: )

  to stay

  a sta (stau, stai, stă, stăm, stați, stauP: S3: )

  to stop

  a opri (opresc, oprești, oprește, oprim, opriți, oprescP: opritS3: )

  to study

  a studia (studiez, studiezi, studiază, studiăm, studiați, studiazăP: studiatS3: )

  to take

  a lua (iau, iei, ia, luăm, luați, iauP: S3: )

  to talk

  a discuta (discut, discuți, discută, discutăm, discutați, discutăP: discutatS3: )

  to think

  a crede (cred, crezi, crede, credem, credeți, credP: S3: )

  to think of/about

  a se gândi (mă gândesc, te gândești, se gândește, ne gândim, vă gândiți, se gândescP: S3: )

  to translate

  a traduce (traduc, traduci, traduce, traducem, traduceți, traducP: S3: )

  to try

  a încerca (încerc, încerci, încearcă, încercăm, încercați, încearcăP: încercatS3: )

  to understand

  a înțelege (înțeleg, înțelegi, înțelege, înțelegem, înțelegeți, înțelegP: înțelesS3: )

  to verify (to check)

  a verifica (verific, verifici, verifică, verificăm, verificați, verificăP: verficatS3: )

  to wait

  a aștepta (aștept, aștepți, așteaptă, așteptăm, așteptați, așteaptăP: așteaptatS3: )

  to wake up

  a se trezi (mă trezesc, te trezești, se trezește, ne trezim, vă treziți, se trezescP: S3: )

  to walk (to stroll)

  a se plimba (mă plimb, te plimbi, se plimbă, ne plimbăm, vă plimbați, se plimbăP: plimbatS3: )

  to want

  a vrea (vreau, vrei, vrea, vrem, vreți, vorP: vrutS3: )

  to wear

  a purta (mă port, te porți, se poartă, ne purtăm, vă purtați, se poartăP: S3: )

  to wish

  a dori (doresc, dorești, dorește, dorim, doriți, dorescP: doritS3: )

  to work

  a lucra (lucrez, lucrezi, lucrează, lucrăm, lucrați, lucreazăP: lucratS3: )

  to write

  a scrie (scriu, scrii, scrie, scriem, scrieți, scriuP: S3: )

  to write down

  a nota (notez, notezi, notează, notam, notați, noteazăP: notatS3: )

  to bring

  a aduce (aduc, aduci, aduce, aducem, aduceți, aducP: adusS3: )

  to build

  a construi (construiesc, construiești, construiește, construim, construiți, construiescP: S3: )

  to rent (to let)

  a închiria (închiriez, ănchiriezi, închiriază, închiriem, închiriați, închiriazăP: închiriatS3: )

  to replace

  a înlocui (înlocuiesc, înlocuiești, înlocuiește, înlocuim, înlocuiți, înlocuiescP: S3: )

  to furnish

  a mobila (mobilez, mobilezi, mobilează, mobilăm, mobilați, mobileazăP: mobilatS3: )

  to move

  a (se) muta (mă mut, te muți, se mută, ne mutăm, vă mutați, se mutăP: mutatS3: )

  to hand in (to give in a report etc.)

  a preda (predau, predai, predă, predăm, predați, predauP: S3: )

  to put

  a pune (pun, pui, pune, punem, puneți, punP: pusS3: )

  to renovate (to repair)

  a renova (renovez, renovezi, renovează, renovăm, renovați, renoveazăP: renovatS3: )

  to change

  a schimba (schimb, schimbi, schimbă, schimbăm, schimbați, schimbăP: schimbatS3: )

  to suit

  a (se) potrivi (potrivesc, potrivești, potrivește, potrivim, potriviți, potrivescP: S3: )

  to sell

  a vinde (vănd, vinzi, vinde, vindem, vindeți, văndP: S3: )

  to paint

  a vopsi (vopsesc, vopsești, vopsește, vopsim, vopsiți, vopsescP: S3: )

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature