NAME

Question types


Start with


Question limit

of 181 available terms

Print test

181 True/False questions

 1. o mie1000

        

 2. tu aiyou have

        

 3. douǎzeci şi cinci22

        

 4. scaun / scaunechair/s

        

 5. el/ea resolvǎhe/she solves

        

 6. ei/ele authey take (m/f)

        

 7. la birou / la serviciuarm-chair/s (s.n.)

        

 8. el/ea învaţǎhe/she studies

        

 9. de acasǎLook!

        

 10. iarSupper

        

 11. tu pleciI leave

        

 12. el/ea vorbeştehe/she speak

        

 13. douǎzeci şi doi21

        

 14. a lua: iau, iei, ia luǎm, luaţi, iauto sit

        

 15. voi învǎţaţiYou study

        

 16. numele de familie1,000,000

        

 17. Ce vârstǎ aveţi, Ce vârstǎ aiHow old are you? (formal, informal)

        

 18. noi vorbimwe speak

        

 19. VineriFriday

        

 20. noi lucrǎmwe work

        

 21. înapoiback (adv)

        

 22. el/ea arethey have (m/f)

        

 23. şedinţǎMeeting

        

 24. la anul4

        

 25. a lua cina (Eu iau cina cu familie disearǎ)to have supper

        

 26. a învǎţa: învǎţ, înveţi, învaţǎ, învǎţǎm, învǎţaţi, învaţǎTo work: all cases

        

 27. douǎzeci şi şase2000

        

 28. tu lucreziyou work

        

 29. el/ea iahe/she takes

        

 30. a sta la taifas (ştaţi la taifas cu maiştrii)to chat

        

 31. el/ea lucreazǎhe/she stays

        

 32. doisprezece14

        

 33. Duminicǎfrom home

        

 34. paisprezece14

        

 35. numele de botezFirst name

        

 36. noi rezolvǎmwe solve

        

 37. zece8

        

 38. cumpǎrǎturishopping

        

 39. Gustare3

        

 40. optsprezece19

        

 41. tu vorbeştiI speak

        

 42. douǎzeci şi şapte26

        

 43. opt2

        

 44. noi învǎţǎmwe study

        

 45. patru4

        

 46. a veni: vin, vii, vine, venim, veniţi, vinto take: all cases

        

 47. a pleca deyou leave

        

 48. voi luaţiYou work

        

 49. ei/ele pleacǎthey solve (m/f)

        

 50. eu vorbescyou speak

        

 51. altǎdatǎhe/she stays

        

 52. Luni9

        

 53. a lua parte la (La ora 16:00 luǎm parte la o şedinţǎ)to have supper

        

 54. uneoriFriday

        

 55. pe la oraat about (time)

        

 56. a lucra: lucrez, lucrezi, lucreazǎ, lucrǎm, lucraţi, lucreazǎTo work: all cases

        

 57. înmulţit cudivided by

        

 58. ei/ele vinthey have (m/f)

        

 59. treisprezece15

        

 60. Cum aratǎ ea?What does she look like?

        

 61. a vorbi în vântto speak one's mind

        

 62. Cum aratǎ ei?What do they look like?

        

 63. zilnicDaily

        

 64. doi2

        

 65. unsprezece11

        

 66. el/ea stǎhe/she stays

        

 67. voi veniţiYou come

        

 68. a rezolva: rezolv, rezolvi, rezolvǎ, rezolvǎm, rezolvaţi, rezolvǎto solve: all cases

        

 69. unu1

        

 70. tu înveţisometimes (u-)

        

 71. ei/ele vorbescthey work

        

 72. douǎzeci şi unu28

        

 73. o sutǎ de mii100,000,000

        

 74. piaţǎ (fn)Square (market)

        

 75. împǎrţit lamultiplied by

        

 76. tu staiyou stay

        

 77. nouǎzeci90

        

 78. şaptesprezece17

        

 79. a vorbi deschisto speak one's mind

        

 80. a vorbi aiurea (Dan vorbeşte aiurea acum)to speak nonsense

        

 81. optzeci20

        

 82. patruzeci40

        

 83. egalequals

        

 84. douǎ sute100

        

 85. a vorbi: vorbesc, vorbeşti, vorbeşte, vorbim, vorbiţi, vorbescTo come: all cases

        

 86. ei/ele învaţǎthey study (m/f)

        

 87. voi plecaţiYou leave

        

 88. tu ieiyou take

        

 89. ei/ele lucreazǎthey study (m/f)

        

 90. o sutǎ9

        

 91. virgulǎ9

        

 92. MarţiTuesday

        

 93. voi rezolvaţiYou solve

        

 94. un milionyou leave

        

 95. treiThursday

        

 96. cincizeci60

        

 97. a vorbi despre (Directorul vorbim despre planul de restructruare)to speak nonsense

        

 98. Despre ce vorbeşti?What are you talking about?

        

 99. tu rezolvi30

        

 100. noi plecǎmwe leave

        

 101. a avea încredere în (nu ai încredere în Angela)to have supper

        

 102. voi lucraţiwe take

        

 103. uşǎ / uşidoor / doors

        

 104. drǎguţCharming

        

 105. treizeci50

        

 106. La anul împlinesc 31 de ani.you leave

        

 107. a sta: stau, stai, stǎ, stǎm, staţi, stauto leave: all cases

        

 108. depindeit depends

        

 109. eu stauI stay

        

 110. eu învǎţI study

        

 111. Joi2

        

 112. a sta pe scaun (el stǎ pe scaun acum)to sit

        

 113. cinciMonday

        

 114. fotoliu / fotoliiarm-chair/s (s.n.)

        

 115. noi avemThat, who, which

        

 116. dosar / dosarefile/files (sn)

        

 117. ei/ele iauthey take (m/f)

        

 118. coş de hârtie / coşuri de hârtii24

        

 119. un miliard1,000,000

        

 120. douǎzeci şi patru24

        

 121. ei/ele stauthey stay (m/f)

        

 122. nouǎ9

        

 123. şaptezeci11

        

 124. şcoalǎ / şcoliiarm-chair/s (s.n.)

        

 125. şaisprezece16

        

 126. nouǎsprezece11

        

 127. voi vorbiţiYou have

        

 128. micul dejunbreakfast

        

 129. zece mii10000

        

 130. şase6

        

 131. munte, munţi (mn)mountain, mountains

        

 132. tânǎr, tânǎrǎyoung (masc., fem.)

        

 133. MiercuriThat, who, which

        

 134. soţie1000

        

 135. el/ea vinehe/she takes

        

 136. cincisprezece11

        

 137. calculatorat about (time)

        

 138. Cum stai cu sǎnǎtatea?How is your health?

        

 139. eu iauMonday

        

 140. soţul tǎuYour husband

        

 141. noi venimwe come

        

 142. concediu (nn)holiday

        

 143. plusMonday

        

 144. CinaDaily

        

 145. tu viiyou stay

        

 146. Prânzand (in addition)

        

 147. şapte70

        

 148. iatǎLook!

        

 149. ei/ele rezolvǎthey have (m/f)

        

 150. a avea: eu am, tu ai, el/ea are, now avem, voi aveţi, ei/ele auto take: all cases

        

 151. a lua cu împrumut (iau cu împrumut nişte bani)How is your health?

        

 152. A Avea: am, ai, are, avem, aveţi, auat the office

        

 153. a pleca la (+ destination)to leave for

        

 154. douǎzeci90

        

 155. noi stǎm100

        

 156. noi luǎmwe take

        

 157. careThursday

        

 158. eu lucrezI work

        

 159. Cum aratǎ el?What does he look like?

        

 160. angajat / angajaţemployee / employees

        

 161. vârstǎThat, who, which

        

 162. o sutǎ de milioane100,000,000

        

 163. Sâmbǎtǎ100

        

 164. douǎzeci şi trei23

        

 165. douǎzeci şi noua29

        

 166. a lua trenulnext year

        

 167. voi staţiYou leave

        

 168. pregǎtesc (pregǎti)17

        

 169. şaizeci60

        

 170. voi aveţiYou have

        

 171. eu plecyou leave

        

 172. douǎzeci şi opt28

        

 173. el/ea pleacǎhe/she leaves

        

 174. zece miliarde10,000,000,000 billion

        

 175. eu rezolvI solve

        

 176. douǎ mii200

        

 177. a pleca: plec, pleci, pleacǎ, plecǎm, plecaţi, pleacǎTo work: all cases

        

 178. a avea chef de (Nu am chef de lucru)to be in the mood for

        

 179. eu vinI come

        

 180. carte / cǎrţibook

        

 181. eu amI have