NAME

Question types


Start with


Question limit

of 147 available terms

Print test

142 Matching questions

 1. straight ahead
 2. black: masc sing and plural, fem sing and plural
 3. large, big
 4. hatred (noun)
 5. but, while
 6. near
 7. where are you going (to)?
 8. twins (fem)
 9. beautiful
 10. each, every
 11. what kind of?
 12. tired
 13. do you have kids?
 14. decision (noun)
 15. turn on the first street to the right
 16. yesterday
 17. please
 18. clock or wrist-watch (sing and plural)
 19. twins (masc)
 20. -a, -ea, -e, -i, -î
 21. next to
 22. nobody
 23. half, halves
 24. simple
 25. excuse me
 26. why
 27. reading (noun - my reading)
 28. to wait: all cases
 29. center (of a town)
 30. to the right
 31. 265,000 lei
 32. death, deaths
 33. to draw
 34. without
 35. appointment
 36. with what?
 37. At 2:00.
 38. straight
 39. thank you very much
 40. everywhere
 41. It's 5:50
 42. whom?
 43. red
 44. round the corner
 45. taxi stand
 46. together
 47. It's 5:15
 48. opposite of
 49. to go: all cases
 50. It's 5:30.
 51. north
 52. film, films
 53. third (fem)
 54. green
 55. to decide
 56. period, periods
 57. sons
 58. It's 5:00
 59. shop, shops
 60. to see: all cases
 61. daughters
 62. sick or ill
 63. to run: all cases
 64. sweet (sing. and plural)
 65. how long?
 66. daughter
 67. how?
 68. building
 69. race (noun)
 70. small: masc, sing, plural
 71. today
 72. liter, liters
 73. south
 74. to meet: all cases (reflexive)
 75. because
 76. to be able to: all cases
 77. hour, hours
 78. It's 1:00
 79. By 2:00, until 2:00.
 80. both (fem, masc)
 81. at lunchtime
 82. to take a bath
 83. to get off, come down - not conjugated yet
 84. very
 85. It's 4:00.
 86. ahead
 87. to know: all cases
 88. olive, olives
 89. subway station
 90. white
 91. second (fem)
 92. at home
 93. rice
 94. avenue
 95. story, stories
 96. quarter (of an hour)
 97. then (well then)
 98. closed
 99. train station
 100. to appeal to
 101. It's 5:10.
 102. a (male) friend
 103. with pleasure
 104. year, years
 105. to do business
 106. intersection
 107. of course!
 108. to ask: all cases
 109. to think: all cases
 110. to cross the street
 111. son
 112. sec
 113. It's 5:45
 114. two words for cinema
 115. therefore
 116. response
 117. to wish for: all cases
 118. then
 119. what?
 120. to read: all cases
 121. on the corner
 122. yet, still
 123. to do: all cases
 124. street
 125. grocery, grocery stores
 126. open
 127. to cook
 128. at what time?
 129. to the left
 130. district, districts
 131. where are you from?
 132. Turk, Turks
 133. strength, power (noun)
 134. to alude to
 135. to look forward to
 136. George has 1.900.000 lei.
 137. to bake
 138. theater (hall)
 139. first (fem.)
 140. oil, oils
 141. if
 142. thinking (noun)
 1. a foarte
 2. b a aştepta: aştept, aştepţi, aşteaptǎ, aşteptǎm, aşteptaţi, aşteaptǎ
 3. c orez
 4. d litru, litri (m)
 5. e Pânǎ la douǎ.
 6. f întîlnire
 7. g La douǎ.
 8. h a merge: merg, mergi, merge, mergem, mergeţi, merg
 9. i E cinci ši zece.
 10. j a aştepta cu nerǎbdare
 11. k obositor, obositori, obositoare, obositoare
 12. l dacǎ
 13. m film, filme (n)
 14. n cât timp...?
 15. o bolnav, bolnavi, bolnavǎ, bolnave
 16. p jumǎtate, jumǎtaţi (f)
 17. q la ce orǎ?
 18. r desigur!
 19. s la colţ
 20. t la prânz
 21. u iar
 22. v scuzaţi-ma
 23. w cartier, cartiere (n)
 24. x ieri
 25. y an, ani (m)
 26. z sec, seacǎ, seci
 27. aa fiecare
 28. ab apoi
 29. ac a se întîlni: mǎ întîlnesc, te întîlneşti, se întîlneşte, ne întîlnim, vǎ întîlniţi, se întîlnesc
 30. ad dulce, dulci
 31. ae rǎspuns
 32. af Unde vǎ duceţi?
 33. ag înainte
 34. ah pentru cǎ
 35. ai lecturǎ
 36. aj a šti: štiu, štii, štie, štim, štiţi, štiu
 37. ak împreunǎ
 38. al mic, micǎ, mici
 39. am staţie de metrou
 40. an a fugi: fug, fugi, Radu
 41. ao centru
 42. ap hotǎrâre
 43. aq bulevard
 44. ar E cinci ši un sfert.
 45. as a treiǎ
 46. at drept înainte
 47. au perioadǎ, perioade (f)
 48. av urǎ
 49. aw rošu, rošie, rošii
 50. ax gândire
 51. ay a face apel
 52. az E cinci
 53. ba simplu
 54. bb ulei, uleiuri (n)
 55. bc a face mâncare
 56. bd E šase fǎrǎ un sfert.
 57. be pe cine?
 58. bf fǎrǎ
 59. bg gemeni
 60. bh închis, închiši, închisǎ, închise
 61. bi aveţi copii?
 62. bj cu plǎcere
 63. bk clǎdire
 64. bl ce?
 65. bm 5 main categories of verb endings
 66. bn staţie de taxiuri
 67. bo a gândi: gândesc, gândeşti, gândeşte, gândim, gândiţi, gândesc
 68. bp la stângǎ
 69. bq deci
 70. br prietenul
 71. bs E cinci ši jumǎtate.
 72. bt de ce?
 73. bu amândouǎ, amândoi
 74. bv verde, verzi
 75. bw Vǎ rog
 76. bx dupǎ colţ
 77. by a face afaceri
 78. bz peste tot
 79. ca astǎzi
 80. cb a întreba: întreb, întrebi, întreabǎ, întrebǎm, întrebaţi, întreabǎ
 81. cc a corborî
 82. cd teatru
 83. ce Douǎ sute saizeci ši cinci de mii de lei.
 84. cf Este ora patru.
 85. cg garǎ
 86. ch sud
 87. ci imediat lângǎ
 88. cj o luaţi pe prima stradǎ la dreaptǎ
 89. ck a face baie
 90. cl încǎ
 91. cm deschis, deschisi, deschisǎ, deschise
 92. cn stradǎ
 93. co vizavi de
 94. cp ce fel de?
 95. cq bǎieţi
 96. cr fete
 97. cs a hotǎrî: hotǎrǎsc, hotǎrǎşti, hotǎrǎşte, hotǎrâm, hotǎrâţi, hotǎrǎsc
 98. ct mare, mari
 99. cu frumos, frumoši, frumoasǎ, frumoase
 100. cv orǎ, ore
 101. cw negru, negri, neagrǎ, negre
 102. cx alergare
 103. cy alimentarǎ, alimentare (f)
 104. cz magazin, magazine (n)
 105. da bǎiat
 106. db mǎslinǎ, mǎsline (f)
 107. dc a douǎ
 108. dd gemene
 109. de E unu.
 110. df intersecţie
 111. dg a dori: doresc, dorešti, dorešte, dorim, doriţi, doresc
 112. dh prima
 113. di aproape
 114. dj mulţumesc foarte mult
 115. dk drept
 116. dl poveste, povešti
 117. dm nord
 118. dn sfert, sferturi
 119. do a traversa
 120. dp de unde sunteţi?
 121. dq ceas, ceasuri (n)
 122. dr a putea: pot, poţi, poate, putem, puteţi, pot
 123. ds la dreaptǎ
 124. dt E šase fǎrǎ zece.
 125. du atunci
 126. dv acasǎ
 127. dw putere
 128. dx alb, albi, albǎ, albe
 129. dy cinema / cinematograf
 130. dz nimeni
 131. ea a face un desen
 132. eb moarte, morţi
 133. ec cu ce?
 134. ed a face aluzie la
 135. ee George are un ilion nouǎ sute de mii de lei.
 136. ef a face prǎjituri
 137. eg cum?
 138. eh a face: fac, faci, face, facem faceţi, fac
 139. ei turc, turci
 140. ej a citi: citesc citeşti, citeşte, citim, citiţi, citesc
 141. ek fatǎ
 142. el a vedea: vǎd, vezi, vede, vedem, vedeţi, vǎd