NAME

Question types


Start with


Question limit

of 147 available terms

Print test

147 True/False questions

 1. a šti: štiu, štii, štie, štim, štiţi, štiuto do: all cases

        

 2. a douǎsecond (fem)

        

 3. mare, marigreen

        

 4. alb, albi, albǎ, albeto take a bath

        

 5. la colţon the corner

        

 6. a face un desento do business

        

 7. gemenetwins (fem)

        

 8. nimeninobody

        

 9. E unu.twins (fem)

        

 10. alergarerace (noun)

        

 11. pentru cǎbecause

        

 12. a traversato cross the street

        

 13. a vedea: vǎd, vezi, vede, vedem, vedeţi, vǎdwhere are you from?

        

 14. a gândi: gândesc, gândeşti, gândeşte, gândim, gândiţi, gândescto think: all cases

        

 15. E cinci ši un sfert.It's 5:50

        

 16. rǎspunsson

        

 17. închis, închiši, închisǎ, închiseclosed

        

 18. staţie de metrousubway station

        

 19. Pânǎ la douǎ.hour, hours

        

 20. aproaperace (noun)

        

 21. a face aluzie lato alude to

        

 22. iarbut, while

        

 23. de ce?what?

        

 24. cartier, cartiere (n)film, films

        

 25. gemeninobody

        

 26. Douǎ sute saizeci ši cinci de mii de lei.It's 5:10.

        

 27. orǎ, oreplease

        

 28. dulce, dulcisweet (sing. and plural)

        

 29. drepttherefore

        

 30. acasǎdaughter

        

 31. mulţumesc foarte multthank you very much

        

 32. E cinciIt's 5:00

        

 33. Este ora patru.everywhere

        

 34. deciyesterday

        

 35. întîlnirethinking (noun)

        

 36. poveste, poveštistory, stories

        

 37. film, filme (n)what kind of?

        

 38. Vǎ rogplease

        

 39. drept înainteahead

        

 40. de unde sunteţi?to draw

        

 41. negru, negri, neagrǎ, negreblack: masc sing and plural, fem sing and plural

        

 42. împreunǎyet, still

        

 43. lecturǎreading (noun - my reading)

        

 44. a face: fac, faci, face, facem faceţi, facto see: all cases

        

 45. atuncithen (well then)

        

 46. verde, verzigreen

        

 47. a dori: doresc, dorešti, dorešte, dorim, doriţi, dorescto see: all cases

        

 48. litru, litri (m)year, years

        

 49. fǎrǎdaughter

        

 50. sfert, sferturiquarter (of an hour)

        

 51. 5 main categories of verb endingsto draw

        

 52. înainteahead

        

 53. ieritwins (masc)

        

 54. bolnav, bolnavi, bolnavǎ, bolnavebeautiful

        

 55. te rogplease

        

 56. jumǎtate, jumǎtaţi (f)olive, olives

        

 57. a face apelto appeal to

        

 58. fiecarerace (noun)

        

 59. frumos, frumoši, frumoasǎ, frumoasewhite

        

 60. puterestrength, power (noun)

        

 61. an, ani (m)year, years

        

 62. E cinci ši zece.It's 5:15

        

 63. stradǎstreet

        

 64. la stângǎto the left

        

 65. George are un ilion nouǎ sute de mii de lei.period, periods

        

 66. cu ce?what?

        

 67. clǎdirethinking (noun)

        

 68. cât timp...?how long?

        

 69. primafirst (fem.)

        

 70. apoithen

        

 71. La douǎ.At 2:00.

        

 72. E šase fǎrǎ un sfert.It's 5:45

        

 73. cinema / cinematograftwo words for cinema

        

 74. dupǎ colţround the corner

        

 75. bulevardavenue

        

 76. bǎiatson

        

 77. Unde vǎ duceţi?where are you from?

        

 78. astǎzitoday

        

 79. a corborîto get off, come down - not conjugated yet

        

 80. scuzaţi-maexcuse me

        

 81. fatǎdaughter

        

 82. a merge: merg, mergi, merge, mergem, mergeţi, mergto go: all cases

        

 83. ceas, ceasuri (n)clock or wrist-watch (sing and plural)

        

 84. sudhow?

        

 85. a se întîlni: mǎ întîlnesc, te întîlneşti, se întîlneşte, ne întîlnim, vǎ întîlniţi, se întîlnescto meet: all cases (reflexive)

        

 86. a întreba: întreb, întrebi, întreabǎ, întrebǎm, întrebaţi, întreabǎto ask: all cases

        

 87. rošu, rošie, rošiideath, deaths

        

 88. a putea: pot, poţi, poate, putem, puteţi, potto do: all cases

        

 89. a treiǎthird (fem)

        

 90. E cinci ši jumǎtate.It's 5:30.

        

 91. amândouǎ, amândoiboth (fem, masc)

        

 92. a face mâncareto take a bath

        

 93. peste toteverywhere

        

 94. magazin, magazine (n)shop, shops

        

 95. sec, seacǎ, secisec

        

 96. E šase fǎrǎ zece.It's 5:50

        

 97. gândirethinking (noun)

        

 98. staţie de taxiurisubway station

        

 99. la dreaptǎto the right

        

 100. a merge: merg, mergi merge, mergem, mergeţi, mergto go: all cases

        

 101. moarte, morţigreen

        

 102. prietenula (male) friend

        

 103. încǎwhy

        

 104. fetedaughter

        

 105. la prânzon the corner

        

 106. urǎhatred (noun)

        

 107. desigur!It's 1:00

        

 108. a face afacerito take a bath

        

 109. la ce ora?why

        

 110. obositor, obositori, obositoare, obositoareopen

        

 111. ce fel de?whom?

        

 112. orezhatred (noun)

        

 113. a aştepta: aştept, aştepţi, aşteaptǎ, aşteptǎm, aşteptaţi, aşteaptǎto know: all cases

        

 114. ce?what?

        

 115. cum?how?

        

 116. a aştepta cu nerǎbdareto cook

        

 117. centrucenter (of a town)

        

 118. hotǎrâredecision (noun)

        

 119. ulei, uleiuri (n)clock or wrist-watch (sing and plural)

        

 120. a fugi: fug, fugi, Raduto run: all cases

        

 121. mǎslinǎ, mǎsline (f)period, periods

        

 122. intersecţierace (noun)

        

 123. simplusimple

        

 124. a hotǎrî: hotǎrǎsc, hotǎrǎşti, hotǎrǎşte, hotǎrâm, hotǎrâţi, hotǎrǎscto decide

        

 125. lângǎnear

        

 126. imediat lângǎnear

        

 127. vizavi deavenue

        

 128. foartevery

        

 129. bǎieţisons

        

 130. mic, micǎ, micismall: masc, sing, plural

        

 131. a face baieto appeal to

        

 132. teatrutheater (hall)

        

 133. a citi: citesc citeşti, citeşte, citim, citiţi, citescto know: all cases

        

 134. perioadǎ, perioade (f)district, districts

        

 135. la ce orǎ?to the left

        

 136. o luaţi pe prima stradǎ la dreaptǎto look forward to

        

 137. a alerga: alerg alergi aleargǎ alergǎm alergaţi aleargǎto run: all cases

        

 138. turc, turcigreen

        

 139. pe cine?It's 5:00

        

 140. garǎhatred (noun)

        

 141. alimentarǎ, alimentare (f)period, periods

        

 142. cu plǎcerewith pleasure

        

 143. a face prǎjiturito bake

        

 144. dacǎif

        

 145. aveţi copii?do you have kids?

        

 146. nordrice

        

 147. deschis, deschisi, deschisǎ, deschisesec