NAME

Question types


Start with


Question limit

of 391 available terms
(1 exact duplicate found)

Print test

391 True/False questions

 1. elvețian / elvețiancăword

        

 2. a face prǎjiturito bake

        

 3. Permitet(s)-im sǎ vǎ prezintsec

        

 4. a utilizato get into / to get on

        

 5. un buchet dea bunch of

        

 6. Vǎ rogblock of apartments

        

 7. încǎafter

        

 8. revenit(s)icome back; call back

        

 9. verde, verzito come

        

 10. muncăwith what?

        

 11. dreptblock of apartments

        

 12. aparat de radioradio set

        

 13. vizavi deahead

        

 14. a traversato be able to

        

 15. a costato cost

        

 16. dulap / uri de bucătărieshower / s

        

 17. hol / uricorridor / s

        

 18. la dreaptǎto the right

        

 19. bucătărieto decide

        

 20. a vorbito speak

        

 21. a traduceto translate

        

 22. Aș merge la teatruwashing machine

        

 23. fotoliu / fotoliiarm-chair

        

 24. poveste, poveštistory, stories

        

 25. bibliotecă / bibliotecibook-case / s

        

 26. putereamong

        

 27. a aveato have

        

 28. clǎdirethinking (noun)

        

 29. a puteato be able to

        

 30. a merge: merg, mergi, merge, mergem, mergeţi, mergto run: all cases

        

 31. intersecţieintersection

        

 32. cinema / cinematografto buy

        

 33. ușă / ușinews / news

        

 34. a urcato get into / to get on

        

 35. primafirst (fem.)

        

 36. Destul de desQuite often

        

 37. ce fel de?whom?

        

 38. a urîto hate

        

 39. cuvânt / cuvintestraight ahead

        

 40. mulţumesc foarte multthank you very much

        

 41. a dori: doresc, dorešti, dorešte, dorim, doriţi, dorescto wish for: all cases

        

 42. a citi: citesc citeşti, citeşte, citim, citiţi, citescto go: all cases

        

 43. a treiǎthird (fem)

        

 44. lecturǎbecause

        

 45. a opriyesterday

        

 46. banimoney

        

 47. dupǎ-amiazǎround the corner

        

 48. Aproape niciodatǎto cook

        

 49. fiecareeach, every

        

 50. a rezolvato resolve

        

 51. blocblock of apartments

        

 52. Am cumpărăm muncare.We should buy food.

        

 53. baiebathroom

        

 54. imediat lângǎat lunchtime

        

 55. mǎslinǎ, mǎsline (f)where are you going (to)?

        

 56. intrare de serviciuUsually

        

 57. apoimoney

        

 58. litru, litri (m)large, big

        

 59. o cutie dea box of

        

 60. dormitortown

        

 61. a locuiwith

        

 62. perioadǎ, perioade (f)period, periods

        

 63. gândirethinking (noun)

        

 64. prietenulIt's 1:00

        

 65. lăcătușkitchen

        

 66. a cumpărato buy

        

 67. a răspundenear

        

 68. E cinci ši zece.It's 5:10.

        

 69. a douǎafter

        

 70. acela / aceeathey should

        

 71. dulap / uri de hainewardrobe / s

        

 72. te rogyesterday

        

 73. mulțimany

        

 74. înainteamong

        

 75. Bibliotecar/ǎLibrarian

        

 76. cadă / căzi de baiehouse / s

        

 77. a plecato leave

        

 78. rošu, rošie, rošiired

        

 79. griin/into

        

 80. a vedeato want

        

 81. ascensorto say

        

 82. pantaloniready

        

 83. ieftindaughters

        

 84. aspirator / aspiratoareletter / letters

        

 85. din fericireunfortunately

        

 86. dupǎ colţafter

        

 87. fǎrǎto hate

        

 88. duș / urishower / s

        

 89. cinci miinobody

        

 90. desigur!therefore

        

 91. a face aluzie lato alude to

        

 92. a citito read

        

 93. întîlnirebuilding

        

 94. a se întîlni: mǎ întîlnesc, te întîlneşti, se întîlneşte, ne întîlnim, vǎ întîlniţi, se întîlnescto go: all cases

        

 95. un coirchine dea bunch of grapes

        

 96. la prânzto stop

        

 97. gemeneto go

        

 98. ContabilAccountant

        

 99. cu plǎcereto leave

        

 100. teatrubig

        

 101. a închideto open

        

 102. Vânzǎtor/toarehour, hours

        

 103. din nefericierea pair of

        

 104. Intraţi!yesterday

        

 105. pe cine?whom?

        

 106. trusă de machiajmake-up kit

        

 107. Cine este la telefon?what kind of?

        

 108. lampă / lămpibed / beds

        

 109. întrebetween

        

 110. dupǎif

        

 111. a schimbato change

        

 112. deschis, deschisi, deschisǎ, deschiseclosed

        

 113. E cinci ši un sfert.refrigerator / s

        

 114. etaj / estory / stories

        

 115. sfat / sfaturiquarter (of an hour)

        

 116. E šase fǎrǎ zece.without

        

 117. cincizeci de miiliving room

        

 118. Foarte rartheater (hall)

        

 119. revistă / revisteterrace / terraces

        

 120. frumos, frumoši, frumoasǎ, frumoasebeautiful

        

 121. cam, as in 'Sunt cam ocupatǎ'should / would

        

 122. gunoientrance hol

        

 123. obositor, obositori, obositoare, obositoareShop assistant

        

 124. o mieto drink

        

 125. celălaltthe other (one)

        

 126. culoar / epassage / s

        

 127. a puneto come

        

 128. vizavi dea box of

        

 129. un kilogram deto work

        

 130. staţie de metrouplease

        

 131. a găsito sive

        

 132. a face baieto be silent

        

 133. mărunțişchange (as in coins)

        

 134. la colţto cost

        

 135. ierigrey

        

 136. la ce orǎ?at what time?

        

 137. știre / știrinews / news

        

 138. împreunǎreading (noun - my reading)

        

 139. a intrato stay

        

 140. lacătvilla

        

 141. film, filme (n)Occasionally

        

 142. a putea: pot, poţi, poate, putem, puteţi, potto be able to: all cases

        

 143. chireirent

        

 144. a discutato discuss

        

 145. sufrageriedining-room

        

 146. ceas, ceasuri (n)year, years

        

 147. televizorplease

        

 148. covor / covoarecarpet / s

        

 149. închis, închiši, închisǎ, închiseclosed

        

 150. gemeninobody

        

 151. vilăvase

        

 152. spațioasălarge

        

 153. AngajatEmployee

        

 154. a întrebato ask

        

 155. rǎspunssouth

        

 156. dulce, dulcisweet (sing. and plural)

        

 157. amândouǎ, amândoiboth (fem, masc)

        

 158. DumneaeiShe formal

        

 159. el / ea arstory / stories

        

 160. ședințămeeting

        

 161. casă / casehouse / s

        

 162. a luato take

        

 163. podeato see

        

 164. Mǎ numesc Jody.My name is jody.

        

 165. prietenătoo

        

 166. suedez / suedezăswedish / sweden

        

 167. apă rece curențăcold running water

        

 168. DumneavoastrǎYou formal

        

 169. confortabil / ăcomfortable

        

 170. E cinci ši jumǎtate.My name is jody.

        

 171. un baton deopposite of

        

 172. a vedea: vǎd, vezi, vede, vedem, vedeţi, vǎdgrocery, grocery stores

        

 173. lânganext to

        

 174. subsollabor

        

 175. a fugi: fug, fugi, Raduluggage / pieces of luggage

        

 176. printreamong

        

 177. alergarerace (noun)

        

 178. a locuiescto live (like wohnen)

        

 179. pebelow, under

        

 180. Lânga Universitate este un cinematograf. Mai este și un teatru.It's 4:00.

        

 181. a deschideto open

        

 182. a face afacerieach, every

        

 183. Maistrusimple

        

 184. se aflǎ / este/ existǎmagazine / magazines

        

 185. moarte, morţideath, deaths

        

 186. preatoo

        

 187. subsouth

        

 188. cât costa...?how much is...?

        

 189. iată-le!here they are!

        

 190. a lua cu chirieto translate

        

 191. informație / informațiicomfortable

        

 192. o excursie de cinci zilea trip

        

 193. de ce?why

        

 194. șsemineufireplace

        

 195. La douǎ.second (fem)

        

 196. coș / coșuri de hârtiiwaste-paper basket / s

        

 197. cum?how?

        

 198. a hotǎrî: hotǎrǎsc, hotǎrǎşti, hotǎrǎşte, hotǎrâm, hotǎrâţi, hotǎrǎscto be able to: all cases

        

 199. bagaj / bagajeluggage / pieces of luggage

        

 200. a alergato run

        

 201. acasǎif

        

 202. a coborîto get out of / get off

        

 203. In generalGenerally

        

 204. a spălato sign

        

 205. IntotdeaunǎAlways

        

 206. magazin, magazine (n)shop, shops

        

 207. scaun / scaunebed / beds

        

 208. aragaz / ecooker / s

        

 209. FizicianPhysicist

        

 210. taburet / taburetestool / stools

        

 211. turc, turciwriting desk /s

        

 212. E šase fǎrǎ un sfert.to draw

        

 213. înainte debefore

        

 214. fier de călcatOccasionally

        

 215. cameră de ziliving room

        

 216. a dato give

        

 217. orezSeldom

        

 218. pestewhy

        

 219. De obiceiUsually

        

 220. birou / riwriting desk /s

        

 221. strugurigrapes

        

 222. scumpexpensive

        

 223. cu ce?with what?

        

 224. a întreba: întreb, întrebi, întreabǎ, întrebǎm, întrebaţi, întreabǎto read: all cases

        

 225. Douǎ sute saizeci ši cinci de mii de lei.It's 5:15

        

 226. mobilăfurniture

        

 227. un pache deto do

        

 228. chiuvetă de bucătăriestool / stools

        

 229. Unde vǎ duceţi?where are you going (to)?

        

 230. sec, seacǎ, secisec

        

 231. a gândi: gândesc, gândeşti, gândeşte, gândim, gândiţi, gândescto think: all cases

        

 232. nordnorth

        

 233. bǎiatwithout

        

 234. peste toteverywhere

        

 235. acoperiș / uriroof / s

        

 236. mare, marideath, deaths

        

 237. alb, albi, albǎ, albewhite

        

 238. masă / masetable / s

        

 239. canapea / canapeleword

        

 240. dacǎif

        

 241. pat / paturibed / beds

        

 242. garsonierăbachelor pad

        

 243. poartă / porțicorridor / s

        

 244. a pereche dea pair of

        

 245. scuzaţi-maexcuse me

        

 246. a mâncato eat

        

 247. a revenithird (fem)

        

 248. spațios / spațioasăwriting desk /s

        

 249. medicfloor

        

 250. jucărie / jucăriiperfume / s

        

 251. a mergeto say

        

 252. a face mâncareto cook

        

 253. scară / scăristair / stairs

        

 254. noi amwe should

        

 255. stradǎrice

        

 256. ziua de salariuthe pay-day

        

 257. a tăceato see

        

 258. aveţi copii?do you have kids?

        

 259. DumnealuiHe formal

        

 260. monedă / monedecoin / coins

        

 261. gatabut, while

        

 262. cea mai recentăa pair of

        

 263. fatǎdaughter

        

 264. pentru cǎbecause

        

 265. voi ațiYou should

        

 266. înin/into

        

 267. George are un ilion nouǎ sute de mii de lei.period, periods

        

 268. chirurgForeman

        

 269. ce?why

        

 270. sfert, sferturiadvice / pieces of advice

        

 271. aș, ai, ar, am, ați, arshould / would

        

 272. cât timp...?how long?

        

 273. 5 main categories of verb endingsback entrance

        

 274. parfum / uricorridor / s

        

 275. sudsouth

        

 276. E cinciIt's 5:00

        

 277. bǎieţito get out

        

 278. AdeseaOften

        

 279. de unde sunteţi?where are you from?

        

 280. cartier, cartiere (n)district, districts

        

 281. bulevardyou should

        

 282. E unu.It's 1:00

        

 283. atuncito get into / to get on

        

 284. a ajunge lato be able to

        

 285. piloton

        

 286. negru, negri, neagrǎ, negreto run: all cases

        

 287. DumnealorHe formal

        

 288. o luaţi pe prima stradǎ la dreaptǎletter / letters

        

 289. litera / literecarpet / s

        

 290. cuin/into

        

 291. orǎ, orehour, hours

        

 292. bolnav, bolnavi, bolnavǎ, bolnavesick or ill

        

 293. mansardăvase

        

 294. mulți bania lot of money

        

 295. a semnato sign

        

 296. robinetload / weight

        

 297. Pânǎ la douǎ.By 2:00, until 2:00.

        

 298. foartevery

        

 299. jumǎtate, jumǎtaţi (f)large, big

        

 300. pereche / perechipair / pairs

        

 301. birou / birourioffice/offices

        

 302. o pereche dea pair of

        

 303. laSeldom

        

 304. deodoranttown

        

 305. a hotărîto hate

        

 306. a alerga: alerg alergi aleargǎ alergǎm alergaţi aleargǎshould / would

        

 307. fereastră / ferestreword

        

 308. staţie de taxiuritaxi stand

        

 309. valutăforeign currency

        

 310. la stângǎto the left

        

 311. abonamentseason ticket / subscription price

        

 312. măsuță / măsuțeside table

        

 313. Este ora patru.to enter

        

 314. a venito come

        

 315. a merge: merg, mergi merge, mergem, mergeţi, mergto go: all cases

        

 316. la etajul treion the third floor

        

 317. centrucenter (of a town)

        

 318. cumvaby chance

        

 319. frigider / eOccasionally

        

 320. sarcinăload / weight

        

 321. garǎtrain station

        

 322. bancnotă / bancnotebank note / s

        

 323. cămerăto go

        

 324. sudoareto take

        

 325. Rarmoney

        

 326. la ce ora?at what time?

        

 327. a face un desento appeal to

        

 328. urǎbathroom

        

 329. Vi-l prezint pe Paul/ T(s)i-l prezint pe PaulThis is Paul...

        

 330. a fito be

        

 331. noptierăbed-side table

        

 332. a corborîto get off, come down - not conjugated yet

        

 333. a beato drink

        

 334. marebathroom

        

 335. ghinion / ghioanebad luck / bad luck

        

 336. a stato give

        

 337. a ieșito get out

        

 338. în centrulin the center (of)

        

 339. a face: fac, faci, face, facem faceţi, facto see: all cases

        

 340. tu aiyou should

        

 341. etajeră / etajere, raft / rafturishelf / shelves

        

 342. Niciodatǎstreet

        

 343. feteon

        

 344. a da cu chirieto take a bath

        

 345. holentrance hol

        

 346. an, ani (m)year, years

        

 347. CǎteodatǎSometimes

        

 348. apă caldă curențăwarm running water

        

 349. chiuvetă de baiebathroom sink

        

 350. a vreato want

        

 351. FabricǎFactory

        

 352. a aştepta: aştept, aştepţi, aşteaptǎ, aşteptǎm, aşteptaţi, aşteaptǎshould / would

        

 353. o excursieto sive

        

 354. a vindeto sell

        

 355. a face apelto appeal to

        

 356. hotǎrârevery

        

 357. a šti: štiu, štii, štie, štim, štiţi, štiuto know: all cases

        

 358. vazăforeign currency

        

 359. perdea / perdelecurtain / curtains

        

 360. bancnoteleto be able to

        

 361. alimentarǎ, alimentare (f)oil, oils

        

 362. aproapenear

        

 363. ulei, uleiuri (n)oil, oils

        

 364. mic, micǎ, micismall: masc, sing, plural

        

 365. a lucrato work

        

 366. decitherefore

        

 367. terasă / terasewindow / s

        

 368. pivniță / pivnițecellar / cellars

        

 369. ei / ele ara box of

        

 370. lângǎFactory

        

 371. ban / banipenny / money

        

 372. Pe curând!See you soon!

        

 373. a aştepta cu nerǎbdareto look forward to

        

 374. drept înaintestraight ahead

        

 375. bazin / e de toaletătoilet bowl

        

 376. a faceto do

        

 377. mașina de spălatwashing machine

        

 378. simplubelow, under

        

 379. comodă / comodegate / gates

        

 380. astǎzitoday

        

 381. a spuneto say

        

 382. zece miitherefore

        

 383. cartelă telefonicătelephone card

        

 384. nimeninobody

        

 385. eu aștown

        

 386. oglindă / oglinzimirror / mirrors

        

 387. vitrinăglass case

        

 388. orașSeldom

        

 389. iarentrance hol

        

 390. calorifer / edining-room

        

 391. fiicădaughter