NAME

Question types


Start with


Question limit

of 171 available terms
(1 exact duplicate found)

Print test

171 True/False questions

 1. mai alesbig

        

 2. mândru mândră
  mândri mândre
  young

        

 3. mofturos mofturoasă
  mofturoşi mofturoase
  picky

        

 4. spaţios spaţioasă
  spaţioşi spaţioase
  spacious

        

 5. adevărat adevărată
  adevăraţi adevărate
  prefered / favorite

        

 6. neserios neserioasă
  neserioşi neserioase
  not serious

        

 7. ordonat ordonată
  ordonaţi ordonate
  orderly neat

        

 8. fals falsă
  falşi false
  false

        

 9. discret discretă
  discreţi discrete
  discreet

        

 10. mare
  mări
  soft

        

 11. calm calmă
  calmi calme
  calm

        

 12. sincer sinceră
  sinceri sincere
  short object

        

 13. bătrân bătrână
  bătrâni bătrâne
  old (person)

        

 14. fericit ferecită
  fericiţi ferecite
  happy

        

 15. descalificat descalificată
  descalificaţi descalificate
  discouraged

        

 16. antipatic antipatică
  antipatici antipatice
  unpleasant / not nice

        

 17. destul destulă
  destui destule
  enough

        

 18. experimentat experimentată
  experimentaţi experimentate
  experienced

        

 19. timid timidă
  timizi timide
  timid / shy

        

 20. simpatic simpatică
  simpatici simpatice
  nice or friendly

        

 21. gustos gustoasă
  gustoşi gustoase

  savoros savoroasă
  savoroşi savoroase
  tasty

        

 22. deştept deşteaptă
  deştepţi deştepte
  unexpected

        

 23. uscat uscată
  uscaţi uscate
  flat

        

 24. nou nouă
  noi noi
  new

        

 25. rău rea
  răi rele
  evil bad

        

 26. vindecat vindecată
  vindecaţi vindecate
  healed

        

 27. închis închisă
  închişi închise
  closed

        

 28. serios serioasă
  serioşi serioase
  serious

        

 29. bolnav bolnavă
  bolnavi bolnave
  sick

        

 30. mediocru mediocră
  mediocri mediocre
  mediocre

        

 31. benefic benefică
  benefici benefice
  beneficial

        

 32. încărcat încărcată
  încărcaţi încărcate
  cloudy

        

 33. uşor uşoară
  uşori uşoare
  easy / light

        

 34. dificil dificilă
  dificili dificile
  difficult

        

 35. neregulat neregulată
  neregulaţi neregulate
  regular

        

 36. abrupt abruptă
  abrupţi abrupte
  steep

        

 37. scund scundă
  scunzi scunde
  short person

        

 38. vechi veche
  vechi vechi
  old (thing)

        

 39. scurt scurtă
  scurţi scurte
  short object

        

 40. rezistent rezistentă
  rezistenţi rezistente
  tough - sturdy / resilient / resistent

        

 41. stricat stricată
  stricaţi stricate
  broken machinery / spoiled food

        

 42. ieftin ieftină
  ieftini ieftine
  beneficial

        

 43. dezamăgit dezamăgită
  dezamăgiţi dezamăgite
  dissappointed

        

 44. vinovat vinovată
  vinovaţi vinovate
  rich

        

 45. potrivit potrivită
  potriviţi potrivite
  appropriate / matching

        

 46. lung lungă
  lungi lunge
  short person

        

 47. îngrijorat îngrijorată
  îngrijoraţi îngrijorate
  worried

        

 48. tânăr tânără
  tineri tinere
  bitter

        

 49. frig frigă
  frigi frige
  cold (people weather)

        

 50. mulţumit mulţumită
  mulţumiţi mulţumite
  content / satisfied / pleased

        

 51. concesiv concesivă
  concesivi concesive
  sincere

        

 52. impresionant impresionantă
  impresionanţi impresionante
  impressive

        

 53. agitat agitată
  agitaţi agitate
  agitated / restless

        

 54. avansat avansată
  avansaţi avansate
  orderly neat

        

 55. acru-dulcewet (clothing)

        

 56. ud udă
  uzi ude
  wet (clothing)

        

 57. murdar murdară
  murdari murdare
  dirty

        

 58. nefericit nefericită
  nefericiţi nefericite
  unhappy

        

 59. rapid rapidă
  rapizi rapide
  fast

        

 60. gros groasă
  groşi groase
  jealous

        

 61. enervant enervantă
  enervanţi enervante
  annoying

        

 62. gras grasă
  graşi grase
  fat

        

 63. surprins surprinsă
  surprinşi surprinse
  not serious

        

 64. deosebit deosebită
  deosebiţi deosebite

  special specială
  speciali speciale
  special / destinct

        

 65. punctual punctuală
  punctuali punctuale
  dry

        

 66. respectuos respectoasă
  respectuoşi respectoase
  respectful

        

 67. supărat supărată
  supăraţi supărate
  shattered (glass)
  deflated (baloon tire)

        

 68. disponibil disponibilă
  disponibili disponibile
  difficult

        

 69. fierbinte
  fierbinţi
  green

        

 70. leneş leneşă
  leneşi leneşe
  beneficial

        

 71. remarcabil remarcabilă
  remarcabili remarcabile
  remarkable

        

 72. talentat talentată
  talentaţi talentate
  talented

        

 73. gol goală
  goi goale
  empty

        

 74. slab slabă
  slabi slabe
  weak

        

 75. neaşteptat neaşteptată
  neaşteptaţi neaşteptate
  irregular

        

 76. odihnit odihnită
  odihniţi odihnite
  rested

        

 77. incorect incorectă
  incorecţi incorecte
  correct

        

 78. călduros călduroasă
  călduroşi călduroase
  warm clothing / blanket

        

 79. posibil posibilă
  posibili posibile
  possible

        

 80. rece
  reci
  green

        

 81. scump scumpă
  scumpi scumpe
  short object

        

 82. mic mică
  mici mici
  new

        

 83. opus opusă
  opuşi opuse
  opposite

        

 84. deschis deschisă
  deschişi deschise
  happy

        

 85. vândut vândută
  vânduţi vândute
  ugly

        

 86. delicios delicioasă
  delicioşi delicioase
  delicious

        

 87. umed umedă
  umezi umede
  wet (weather) humid

        

 88. previzibil previzibilă
  previzibili previzibile
  predictable

        

 89. spart spartă
  sparţi sparte
  short object

        

 90. descurajat descurajată
  descurajaţi descurajate
  discouraged

        

 91. bucuros bucuroasă
  bucuroşi bucuroase
  glad

        

 92. înalt înaltă
  înalţi înalte
  false

        

 93. îngust îngustă
  înguşti înguste
  narrow

        

 94. vast vastă
  vaşti vaste
  fat

        

 95. liniştit liniştită
  liniştiţi liniştite
  quiet / silent

        

 96. disperat disperată
  disperaţi disperate
  scared

        

 97. treaz trează
  treji treze
  hard to do / heavy

        

 98. cald caldă
  calzi calde
  warm (objects people)

        

 99. plat plată
  plaţi plate
  flat

        

 100. confortabil confortabilă
  confortabili confortabile
  convenient

        

 101. preocupat preocupată
  preocupaţi preocupate
  preoccupied

        

 102. incomod incomodă
  incomozi incomode
  uncomfortable

        

 103. diferit diferită
  diferiţi diferite
  happy

        

 104. convenabil convenabilă
  convenabili convenabile
  comfortable

        

 105. speriat speriată
  speriaţi speriate
  scared

        

 106. prudent prudentă
  prudenţi prudente
  careful

        

 107. fraged fragedă
  fragezi fragede
  tender (meat or age)

        

 108. entuziast entuziastă
  entuziaşti entuziaste
  clean

        

 109. modern modernă
  moderni moderne
  mature

        

 110. bogat bogată
  bogaţi bogate
  clean

        

 111. ascuţit ascuţită
  ascuţiţi ascuţite
  sharp

        

 112. amar amară
  amari amare
  bitter

        

 113. strămb strămbă
  strămbi strămbe
  crooked

        

 114. moale
  moi
  cold (object)

        

 115. vesel veselă
  veseli vesele
  bitter

        

 116. gelos geloasă
  geloşi geloase
  fat

        

 117. ciudat ciudată
  ciudaţi ciudate
  clean

        

 118. puternic puternică
  puternici puternice
  tare
  tari
  strong

        

 119. greu grea
  grei grele
  hard to do / heavy

        

 120. disciplinat disciplinată
  disciplinaţi disciplinate
  disobedient / disorganized

        

 121. desăvârşit desăvârşită
  desăvârşiţi desăvârşite
  perfect / accomplished

        

 122. deranjat deranjată
  deranjaţi deranjate
  true

        

 123. atent atentă
  atenţi atente
  attentive

        

 124. modest modestă
  modeşti modeste
  modest

        

 125. acru acră
  acri acre
  sour

        

 126. preferat preferată
  preferaţi preferate
  preoccupied

        

 127. frumos frumoasă
  frumoşi frumoase
  jealous

        

 128. dur dură
  duri dure
  sour

        

 129. primul prima
  primii primele
  the first

        

 130. zvelt zveltă
  zvelţi zvelte
  slender

        

 131. prost proastă
  proşti proaste
  vast / large

        

 132. înnorat înnorată
  înnoraţi înnorate
  cloudy

        

 133. proaspăt proaspătă
  proaspăţi proaspăte
  fresh

        

 134. ospitalier ospitalieră
  ospitalieri ospitaliere
  possible

        

 135. roşu roşie
  roşii roşii
  mistaken / incorrect

        

 136. întunecat întunecată
  întunecaţi întunecate
  dark

        

 137. curat curată
  curaţi curate
  short object

        

 138. economic economică
  economici economice
  possible

        

 139. adânc adâncă
  adânci adânce
  ugly

        

 140. urât urâtă
  urâţi urâte
  ugly

        

 141. drăguţ drăgută
  drăguţi drăgute
  different

        

 142. terminat terminată
  terminaţi terminate
  scared

        

 143. amuzant amuzantă
  amuzanţi amuzante
  clean

        

 144. matur matură
  maturi mature
  mature

        

 145. făcut făcută
  făcuţi făcute
  done / made

        

 146. corect corectă
  corecţi corecte
  modest

        

 147. subţire
  subţiri
  thin

        

 148. verde
  verzi
  big

        

 149. lat lată
  laţi late
  wide

        

 150. greşit greşită
  greşiţi greşite
  mistaken / incorrect

        

 151. tehnic tehnică
  tehnici tehnice
  technical

        

 152. oribil oribilă
  oribili oribile

  groaznic groaznică
  groaznici groaznice
  available

        

 153. pufos pufoasă
  pufoşi pufoase
  beautiful / nice

        

 154. tot toată
  toţi toate
  all

        

 155. ocupat ocupată
  ocupaţi ocupate
  preoccupied

        

 156. imprudent imprudentă
  imprudenţi imprudente
  careless

        

 157. sărac săracă
  săraci sărace
  poor

        

 158. inteligent inteligentă
  inteligenţi inteligente
  evident

        

 159. condimentat condimentată
  condimentaţi condimentate

  picant picantă
  picanţi picante
  spicy

        

 160. plictisitor plictisitoară
  plictisitori plictisitoare
  unpleasant / not nice

        

 161. rupt ruptă
  rupţi rupte
  clean

        

 162. interesant interesantă
  interesanţi interesante
  annoying

        

 163. strict strictă
  stricţi stricte
  strict

        

 164. dezordonat dezordonată
  dezordonaţi dezordonate
  orderly neat

        

 165. amabil amabilă
  amabili amabile
  pleasant / easy to get along with / kind or curtious

        

 166. evident evidentă
  evidenţi evidente
  attentive

        

 167. înţelept înţeleaptă
  înţelepţi înţelepte
  smart

        

 168. conştiincios conştiincioasă
  conştiincioşi conştiincioase
  delicious

        

 169. nedisciplinat nedisciplinată
  nedisciplinaţi nedisciplinate
  disobedient / disorganized

        

 170. construit construită
  construiţi construite
  built

        

 171. regulat regulată
  regulaţi regulate
  irregular