NAME

Question types


Start with


Question limit

of 179 available terms

Print test

174 Matching questions

 1. to remember
 2. to die
  grp 4 0
 3. to be
 4. to thank
  grp 4 e
 5. to go
  grp 3
 6. to like
  grp 3
 7. to throw
  grp 0
 8. to exist
  grp 0
 9. to depend
  grp 3
 10. to help
  grp 0
 11. to pass
  grp 3 0
 12. to mention
  grp ez
 13. to feel
  grp 4 0
 14. to hold
  grp 3
 15. to stand
 16. to listen
  grp 0
 17. to build
  grp 4 e
 18. would like to have
 19. to succeed
  to realize
  grp 4 e
 20. to merit, to deserve
  grp 0
 21. to spend
  grp 4 e
 22. to say
  grp 3
 23. to lose
  grp 3
 24. to use
  grp 4 e
 25. to catch cold
  grp 4 e
 26. to meet
  grp 4 e
 27. to happen
 28. to smell
  grp 4 0
 29. to get off
  grp 4 0
 30. to learn
  grp 0
 31. to impress
  grp ez
 32. to rent (apt)
  grp 1 ez
 33. to decide
  grp 4 a
 34. to love
  grp 4 e
 35. to want
  grp 2
 36. to repair
  grp 0
 37. to congrulate
  grp 0
 38. to get ill
  grp 4 e
 39. to address
  grp ez
 40. to prefer
  grp 0
 41. to omit
  grp 3
 42. to check
  grp ez
 43. to be excited
  grp ez
 44. to have a haircut
  grp 3
 45. to look at
 46. to study
  grp ez
 47. to believe
  grp 3 0
 48. to prepare
  grp 4 e
 49. to mean
 50. to continue
 51. to add
  grp 0
 52. to meet with
 53. to move (to a new location)
 54. to form
  grp ez
 55. to count
  grp 0
 56. to write
  grp 3
 57. to circulate
  grp 0
 58. to pay
  grp 4 e
 59. to leave
  grp 0
 60. to warm
  grp 4 e
 61. to visit
  grp ez
 62. to see
  grp 2
 63. to stop
  grp 4 e
 64. to hurry
  grp 4 e
 65. to open
  grp 3
 66. to separate
  grp 4 0
 67. to telephone
  grp ez
 68. to announce
  grp 0
 69. to wash
  grp 0
 70. to jump
  grp 4 0
 71. to end
  grp 4 e
 72. to laugh
  grp 3
 73. to receive
  grp 4 e
 74. to attend
  grp 0
 75. to advise
  grp 4 0
 76. to cost
 77. to ask
  grp 0
 78. to hope
  grp 0
 79. to understand
  grp 3
 80. to change
  grp 0
 81. to wait
  grp 0
 82. to walk
  grp 0
 83. to come
  grp 4 0
 84. to have
 85. could take
 86. to hear
  grp 4
 87. to guess
  grp 4 e
 88. to see / to look
  grp 4 e
 89. to seem
  grp 2
 90. to bore
 91. to snow
 92. to hear
  grp 4 0
 93. to appear
  grp 2/3
 94. to remind
  grp 4 e
 95. to practice
  grp ez
 96. to take
 97. to give
 98. to catch
  grp 0
 99. to move
 100. to follow
  grp ez
 101. to draw
  grp ez
 102. to invite
  grp 0
 103. to go out
  grp 4 0
 104. to introduce grp 3
 105. to beat
  grp 3
 106. to cover
  grp 0
 107. to speak
  grp 4 e
 108. to call
  grp 0
 109. to buy
  grp 0
 110. to mean
  grp 0
 111. to mix up
  grp 0
 112. to apply
  grp 0
 113. to raise
  to lift
  grp 0
 114. to enter
  grp 0
 115. to marry
  grp 4 e
 116. to climb (up)
 117. to wish
  grp 4 e
 118. to grow
 119. to read
  grp 4 e
 120. to borrow / to lose
  grp 0
 121. to know
  grp 4 a
 122. to construct
  grp 4 e
 123. to bring
  grp 3
 124. to note
  grp ez
 125. to relax
  grp 4 e
 126. to choose
  grp 3
 127. to sleep
  grp 4 0
 128. to live
  grp 4 e
 129. to know
  grp 3
 130. to boil
  grp 3
 131. to vote
  grp ez
 132. would like to be
 133. to share (something abstract)
  grp 4
 134. to present
  grp 0
 135. to win / to gain
  grp 0
 136. to allow
  grp 3
 137. to arrive
  grp 3
 138. to drink
 139. to begin
  grp 3
 140. to wake
  grp 4 e
 141. to show
  grp 0
 142. to put
  grp 3
 143. to promise
  grp 3
 144. to rent (car)
  grp 1 ez
 145. to sacrifice
  grp 0
 146. to break
  grp 0
 147. to forget
  grp 0
 148. to offer
  grp 4 0
 149. to go to bed
  grp 0
 150. to become
  grp 4 0
 151. to be worth
  grp 0
 152. to rain
 153. must
 154. to send
  grp 3
 155. to paint
  grp 4 e
 156. to arrange
  grp ez
 157. to smoke
  grp ez
 158. to answer
  grp 3
 159. to work
  grp ez
 160. to go (se duce)
  grp 3
 161. to dry
  grp 0
 162. to reserve
  grp 0
 163. to play
  grp 0
 164. to remain
  grp 3
 165. to try
  grp 0
 166. to cut
 167. to find
  grp 4 e
 168. to do
  grp 3
 169. to divide/share (something concrete0
  grp 4 e
 170. to tell
  grp 4 e
 171. can
  grp 2
 172. to take
  to carry
  grp 3
 173. to argue
  grp 0
 174. to end
  grp 0
 1. a a muri:
  mor
  mori
  moare
  murim
  muriţi
  mor
  să moară
  murit
 2. b a opri:
  opresc
  opreşti
  opreşte
  oprim
  opriţi
  opresc
  să oprească
  oprit
 3. c a cobori:
  cobor
  cobori
  coboară
  coboram
  coborâţi
  coborât
  să coboare
  coborât
 4. d a clădi
  cladesc
  cladești
  cladește
  cladeim
  cladiți
  cladesc
  să cladească
  clădit
 5. e a învăţa:
  învăţ
  înveţi
  învaţă
  învăţam
  învăţaţi
  învaţă
  să înveţe
  învăţat
 6. f a se mișca
  mă mișc
  te misți
  se mișcă
  ne mișcăm
  vă mișcați
  se mișca
  să se miște
  am mișcat
 7. g a schimba:
  schimb
  schimbi
  schimbă
  schimbam
  schimbaţi
  schimbă
  să schimbe
  schimbat
 8. h a lăsa:
  las
  laşi
  lasă
  lasam
  lăsaţi
  lasă
  să lase
  lăsat
 9. i a încurca:
  încurc
  încurci
  încurcă
  încurcam
  încurcaţi
  încurcă
  să încurce
  încurcat
 10. j a apuca
  apuc
  apuci
  apucă
  apucăm
  apucați
  apucă
  să apuce
  spucat
 11. k a se întîlni cu
  mă întîlnesc cu
  te întîlneșți cu
  se întîlnește cu
  ne întîlnim cu
  vă întîlniți cu
  se întîlnesc cu
  să se întîlnească
  am se întîlnit
 12. l a număra:
  număr
  numeri
  numără
  număram
  număraţi
  numără
  să numere
  numărat
 13. m vreau să am
  vrei să ai
  vrea să aibă
  vrem să avem
  vreți să aveți
  vor să aibă
 14. n a vorbi:
  vorbesc
  vorbeşti
  vorbeşte
  vorbim
  vorbiţi
  vorbesc
  să vorbească
  vorbit
 15. o a însemna:
  însemn
  însemni
  înseamnă
  însemnam
  însemnaţi
  înseamnă
  să însemne
  însemnat
 16. p a arunca:
  arunc
  arunci
  aruncă
  aruncam
  aruncaţi
  aruncă
  să arunce
  am aruncat
 17. q a arendă
  arendez
  arendezi
  arendează
  arendem
  arendeți
  arendează
  să arendeasca
  arendat
 18. r a trebui:
  trebuie
  să trebuiască
  trebuit
 19. s a strica:
  stric
  strici
  strică
  stricam
  stricaţi
  strică
  să strice
  stricat
 20. t a împarti
  împarț
  împarți
  împărte
  împărtim
  împărtiți
  împărt
  să împartă
  împărtit
 21. u a spera:
  sper
  speri
  speră
  speram
  speraţi
  speră
  să spere
  sperat
 22. v a se îmbolnăvi:
  mă îmbolnăvesc
  te îmbolnăveşti
  se îmbolnăveşte
  ne îmbolnăvim
  vă îmbolnăviţi
  se îmbolnăvesc
  să se îmbolnăvească
  îmbolnăvit
 23. w a rezerva:
  rezerv
  rezervi
  rezervă
  rezervam
  rezervaţi
  rezervă
  să rezerve
  rezervat
 24. x a povesti:
  povestesc
  povesteşti
  povesteşte
  povestim
  povestiţi
  povestesc
  să povestească
  povestit
 25. y a telefona:
  telefonez
  telefonezi
  telefonează
  telefonam
  telefonaţi
  telefonează
  să telefoneze
  telefonat
 26. z a fi:
  sunt
  eşti
  este
  suntem
  sunteţi
  sunt

  fost
 27. aa a se întâmpla
  mă intâmp
 28. ab a asculta:
  ascult
  asculţi
  ascultă
  ascultam
  ascultaţi
  ascultă
  să asculte
  ascultat
 29. ac a hotărî:
  hotărăsc
  hotărăşti
  hotărăşte
  hotărâm
  hotărâţi
  hotărăsc
  să hotărască
  hotărât
 30. ad a se muta
  mă mut
  te muți
  se mută
  ne mutăm
  vă mutați
  se mută
  să se mute
  am mutat
 31. ae a desena
  desenez
  desenezi
  desenează
  desenăm
  desenați
  desenează
  să deseneze
  desenat
 32. af a înţelege:
  înţeleg
  înţelegi
  înţelege
  înţelegem
  înţelegeţi
  înţeleg
  să înţeleagă
  înţeles
 33. ag a auzi:
  aud
  auzi
  aude
  auzim
  auziţi
  aud
  să audă
  auzit
 34. ah a se plictisi
  mă plictisesc
  te plictisești
  se plictisește
  ne plictisem
  vă plictiseți
  se plictisesc
  plictisit
 35. ai a permite
  permit
  permiți
  permite
  permitem
  permiteți
  permit
  să permită
  permis
 36. aj a circula:
  circul
  circuli
  circulă
  circulam
  circulaţi
  circulă
  să circule
  circulat
 37. ak a auzi
  aud
  auzi
  aude
  auzim
  auziți
  aud
  să audă
  am auzit
 38. al a acoperi:
  eu acopăr,
  tu acoperi,
  ea/el acoperă,
  noi acoperim,
  voi acoperiţi,
  ei/ele acoperă
  să acopere
  acoperit
 39. am a citi:
  citesc
  citeşti
  citeşte
  citim
  citiţi
  citesc
  să citească
  citit
 40. an a încălzi:
  încălzesc
  încălzeşti
  încălzeşte
  încălzim
  încălziţi
  încălzesc
  să încălzească
  încălzit
 41. ao a uita:
  uit
  uiţi
  uită
  uitam
  uitaţi
  uită
  să uite
  uitat
 42. ap a se odihni
  mă odihnesc
  te odihnești
  se odihnește
  ne odihnim
  vă odihniți
  se odihnesc
  sa se odihnească
  am odihnit
 43. aq a merita:
  merit
  meriţi
  merită
  meritam
  meritaţi
  merită
  să merite
  meritat
 44. ar a menţiona:
  menţionez
  menţionezi
  menţionează
  menţionam
  menţionaţi
  menţionează
  să menţioneze
  menţionat
 45. as a introduce
  introduce
  introduce
  introduce
  introducem
  introduceți
  introduce
  să introducă
  am introdus
 46. at a plăcea:
  plac
  placi
  place
  plăcem
  plăceţi
  plac
  să placă
  plăcut
 47. au a sfătui
  sfătui
  sfătui
  sfătuie
  sfătuim
  sfătuiți
  sfătuie
  să sfătuie
  sfătuit
 48. av a trăi:
  trăiesc
  trăieşti
  trăieşte
  trăim
  trăiţi
  trăiesc
  să trăiască
  trăit
 49. aw a plăti:
  plătesc
  plăteşti
  plăteşte
  plătim
  plătiţi
  plătesc
  să plătească
  plătit
 50. ax a urma
  urmez
  urmezi
  urmează
  urmăm
  urmați
  urmează
  să urmeze
  urmat
 51. ay a tăia
  tai
  tai
  taie
  tăiem
  tăuzţi
  taie
  să taie
  tăiat
 52. az a asista
  assist
  asiști
  asistă
  asistăm
  asistați
  asistă
  să asiste
  asistat
 53. ba a duce:
  duc
  duci
  duce
  ducem
  duceţi
  duc
  să ducă
  dus
 54. bb a ajuta:
  ajut
  ajuţi
  ajută
  ajutam
  ajutaţi
  ajută
  să ajute
  ajutat
 55. bc a construi:
  construiesc
  construieşti
  construieşte
  construim
  construiţi
  construiesc
  să construiască
  construit
 56. bd â vopsi:
  vopsesc
  vopseşti
  vopseşte
  vopsim
  vopsiţi
  vopsesc
  să vopsească
  vopsit
 57. be a repara:
  repar
  repari
  repară
  reparam
  reparaţi
  repară
  să repare
  reparat
 58. bf a se grăbi:
  mă grăbesc
  te grăbeşti
  se grăbeşte
  ne grăbim
  vă grăbiţi
  se grăbesc
  să se grăbească
  grăbit
 59. bg a ninge:
  ninge
  să ningă
  nins
 60. bh a arăta:
  arat
  araţi
  arată
  arătam
  arătaţi
  arată
  să arate
  arătat
 61. bi a se uita la
  mă uit
  te uiți
  se uită
  ne uităm
  vă uitați
  se uită
  săse uite
  am uitat
 62. bj a se simţi:
  mă simt
  te simţi
  se simte
  ne simţim
  vă simţiţi
  se simt
  să se simtă
  simţit
 63. bk a termina:
  termin
  termini
  termină
  terminam
  terminaţi
  termină
  să termine
  terminat
 64. bl a vrea:
  vreau,
  vrei
  vrea
  vrem
  vreţi
  vor
  să vrea
  vrut
 65. bm a trimite:
  trimit
  trimiţi
  trimite
  trimitem
  trimiteţi
  trimit
  să trimită
  trimis
 66. bn a pune:
  pun
  pui
  pune
  punem
  puneţi
  pun
  să pună
  pus
 67. bo a prezenta
  prezint
  prezinți
  prezentă
  presentăm
  prezintați
  prezentă
  să presente
  am prezentat
 68. bp a prefera:
  prefer
  preferi
  preferă
  preferam
  preferaţi
  preferă
  să prefere
  preferat
 69. bq a omite:
  omit
  omiţi
  omite
  omitem
  omiteţi
  omit
  să omită
  omis
 70. br /a promite:
  promit
  promiţi
  promite
  promitem
  promiteţi
  promit
  să promită
  promis
 71. bs a intra:
  intru
  intri
  intră
  intram
  intraţi
  intră
  să intre
  intrat
 72. bt a închiria
  închiriez
  închiriezi
  închiriează
  închiriem
  închirieți
  închiriează
  să închireasca
  închiriat
 73. bu a despărţi:
  despart
  desparţi
  desparte
  despărţim
  despărţiţi,
  despart
  să despartă
  despărţit
 74. bv a chema:
  chem
  chemi
  cheamă
  chemam
  chemaţi
  cheamă
  să cheme
  chemat
 75. bw a adresa:
  eu adresez
  tu adresezi
  el/ea adresează
  noi adresam
  voi adresaţi
  ele/ei adresează
  să adreseze
  am adresat
 76. bx a pregăti:
  pregătesc
  pregăteşti
  pregăteşte
  pregătim
  pregătiţi
  pregătesc
  pregăteşte
  să pregătească
  pregătit
 77. by a ţine:
  ţin
  ţii
  ţine
  ţinem
  ţineţi
  ţin
  să ţină
  ţinut
 78. bz a pierde:
  pierd
  pierzi
  pierde
  pierdem
  pierdeţi
  pierd
  să piardă
  pierdut
 79. ca mă emoționez
  te emoționezi
  se emoționează
  ne emoționăm
  vă emoționați
  se emoționează
  să emoționeze
  emoționat
 80. cb a merita
  merit
  meriți
  merită
  merităm
  meritați
  merită
  să merite
  meritat
 81. cc a înălţa:
  înalţ
  înalţi
  înalţă
  înălţăm
  înălţaţi
  înalţă
  să înalţe
  înălţat
 82. cd a răspunde:
  răspund
  răspunzi
  răspunde
  răspundem
  răspundeţi
  răspund
  să răspundă
  răspuns
 83. ce a veni:
  vin
  vii
  vine
  venim
  veniţi
  vin
  să vină
  venit
 84. cf a începe
  încep
  începi
  începe
  începem
  începeți
  încep
  să înceapă
  început
 85. cg a privi:
  privesc
  priveşti
  priveşte
  privim
  priviţi
  privesc
  să privească
  privit
 86. ch a merge:
  merg
  mergi
  merge
  mergem
  mergeţi
  merg
  să meargă
  mers
 87. ci a scrie:
  scriu
  scrii
  scrie
  scriem
  scrieţi
  scriu
  să scrie
  scris
 88. cj a ieşi:
  ies
  ieşi
  iese
  ieşim
  ieşiţi
  ies
  să iasă
  ieşit
 89. ck port să iau
  porți să iei
  poarte să ia
  purtim să luăm
  purtiți să luați
  port să ia
 90. cl a răci:
  răcesc
  răceşt
  răceşte
  răcim
  răciţi
  răcesc
  să răcească
  răcit
 91. cm a întreba
  întreb
  întrebi
  întreabă
  întrebăm
  întrebați
  întreabă
  să întrebe
  întrebat
 92. cn îmi amintesc
  iți amintești
  îi aminteşte
  ne amintim
  vă amintiți
  iși amintesc
 93. co a juca:
  joc
  joci
  joacă
  jucam
  jucaţi
  joacă
  să joace
  jucat
 94. cp a sări:
  sar
  sari
  sare
  sărim
  săriţi
  sar
  să sară
  sărit
 95. cq a depinde:
  depind
  depinzi
  depinde
  depindem
  depindeţi
  depind
  să depindă
  depins
 96. cr a folosi:
  folosesc
  foloseşti
  foloseşte
  folosim
  folosiţi
  folosesc
  să folosească
  folosit
 97. cs a împărtași
  împărtașesc
  împărtașești
  împărtașește
  împărtașem
  împărtașeți
  împărtașește
  să împărtașeasca
  împărtașit
 98. ct a forma:
  formez
  formezi
  formează
  formam
  formaţi
  formează
  să formeze
  format
 99. cu a dori:
  doresc
  doreşti
  doreşte
  dorim
  doriţi
  doresc
  să dorească
  dorit
 100. cv a felicită
  felicit
  feliciți
  felicită
  felicităm
  felicitate
  felicită
  să felicite
  felicitat
 101. cw a crește
  cresc
  crești
  crește
  creștem
  creșteți
  cresc
  crescut
 102. cx a fuma:
  fumez
  fumezi
  fumează
  fumam
  fumaţi
  fumează
  să fumeze
  fumat
 103. cy a şti:
  ştiu
  ştii
  ştie
  ştim
  stiţi
  ştiu
  să ştie
  ştiut
 104. cz a oferi:
  ofer
  oferi
  oferă
  oferim
  oferiţi
  oferă
  să ofere
  oferit
 105. da a ajunge:
  ajung,
  ajungi
  ajunge
  ajungem
  ajungeţi
  ajung
  să ajungă
  am ajuns
 106. db a nota:
  notez
  notezi
  notează
  notam
  notaţi
  notează
  să noteze
  notat
 107. dc a insemna
  insemna
  insemni
  insemnă
  insemnăm
  insemnăti
  insemnă
  insemnat
 108. dd a face:
  fac
  faci
  face
  facem
  faceţi
  fac
  să facă
  făcut
 109. de a putea:
  pot
  poţi
  poate
  putem
  puteţi
  pot
  să poată
  putut
 110. df a găsi:
  găsesc
  găseşti
  găseşte
  găsim
  găsiţi
  găsesc
  să găsească
  găsit
 111. dg a invita:
  invit
  inviţi
  invită
  invitam
  invitaţi
  invită
  să invite
  invitat
 112. dh a lua
  iau
  iei
  ia
  ia
  luăm
  luați
  iau
  iau
  am luat
 113. di a sfârşi:
  sfârşesc
  sfârşeşti
  sfârşeşte
  sfârşim
  sfârşiţi
  sfârşesc
  să sfârşească
  sfârşit
 114. dj a sacrifica
  sacrific
  sacrifici
  sacrifică
  sacrificăm
  sacrificați
  sacrifică
  să sacrifice
  sacrificat
 115. dk vreau să fiu
  vrei să fii
  vrea să fie
  vrem să fim
  vreți să fiți
  vor să fie
 116. dl a lucra:
  lucrez
  lucrezi
  lucrează
  lucram
  lucraţi
  lucrează
  să lucreze
  lucrat
 117. dm a bate:
  bat
  baţi
  bate
  batem
  bateţi
  bat
  să bată
  bătut
 118. dn a se certa
  mă cert
  te cerți
  se ceartă
  ne certăm
  vă certați
  se ceartă
  să se certe
  certat
 119. do a iubi:
  iubesc
  iubeşti
  iubeşte
  iubim
  iubiţi
  iubesc să iubească
  iubit
 120. dp a avea:
  am
  ai
  are
  avem
  aveţi
  au
  să aibă
  avut
 121. dq a reuşi:
  reuşesc
  reuşeşti
  reuşeşte
  reuşim
  reuşiţi
  reuşesc
  să reuşească
  reuşit
 122. dr a încerca:
  încerc
  încerci
  încearcă
  încercam
  încercaţi
  încearcă
  să încerce
  încercat
 123. ds a apărea
  apar
  apari
  apare
  apărem
  apăreți
  apar
  să apară
  apărut
 124. dt a aduce:
  eu aduc
  tu aduci
  ea/el aduce
  noi aducem
  voi aduceţi
  ei/ele aduc
  să aducă
  am adus
 125. du a trece:
  trec
  treci
  trece
  trecem
  treceţi
  trec
  să treacă
  trecut
 126. dv a anunţa:
  anunţ
  anunţi
  anunţă
  anunţam
  anunţaţi
  anunţă
  să anunţe
  anunţat
 127. dw a fierbe
  fierb
  fierbi
  fierbe
  fierbem
  fierbeți
  fierb
  să fiarbă
  fiert
 128. dx a părea:
  par
  pari
  pare
  părem
  păreţi
  par
  să pară
  părut
 129. dy a vedea:
  văd
  vezi
  vede
  vedem
  vedeţi
  văd
  să vadă
  văzut
 130. dz a studia
  studiez
  studiezi
  studiază
  studiem
  studiați
  studiază
  să studieze
  studiat
 131. ea a da:
  dau
  dai

  dăm
  daţi
  dau
  să dea
  dat
 132. eb a deveni
  devi
  devii
  devine
  devenim
  devenițți
  devin
  să devină
  devenit
 133. ec a ghici:
  ghicesc
  ghiceşti
  ghiceşte
  ghicim
  ghicrţi
  ghicesc
  să ghicească
  ghicit
 134. ed a usca:
  usuc
  usuci
  usucă
  uscam
  uscaţi
  usucă
  să usuce
  uscat
 135. ee a costa:
  costă
  să coste
  costat
 136. ef a rode:
  râd
  razi
  rade
  radem
  radeţi
  râd
  să radă
  râs
 137. eg a se tunde:
  mă tund
  te tunzi
  se tunde
  ne tundem
  vă tundeţi
  se tund
  să se tundă
  tuns
 138. eh a bea:
  beau
  bei
  bea
  bem
  beţi
  beau
  să bea
  băut
 139. ei a vota:
  votez
  votezi
  votează
  votam
  votaţi
  votează
  să voteze
  votat
 140. ej a împrumuta
  împrumut
  împrumuți
  împrumută
  împrumutăm
  împrumutați
  împrumută
  să împrumute
  împrumutat
 141. ek a mulţumi:
  mulţumesc
  mulţumeşti
  mulţumeşte
  mulţumim
  mulţumiţi
  mulţumesc
  să mulţumească
  mulţumit
 142. el a continua:
  continui
  continui
  continua
  continuam
  continuaţi
  contrauar
  să continue
  continuat
 143. em a se urca
  mă urc
  te urci
  se urcă
  ne urcăm
  vă urcăți
  se urcă
  să se urce
  am urcat
 144. en a mirosi
  miros
  miroși
  miroase
  mirosim
  mirosiți
  miroase
  să miroase
  am mirosit
 145. eo a se căsători:
  mă căsătoresc
  te căsătoreşti
  se căsătoreşte
  ne căsătorim
  vă căsătoriţi
  se căsătoresc
  să se căsătorească
  căsătorit
 146. ep a rămâne:
  rămân
  rămâi
  rămâne
  rămânem
  rămâneţi
  rămân
  să rămână
  rămas
 147. eq a câştiga:
  câştig
  câştigi
  câştigă
  câştigam
  câştigaţi
  câştigă
  să câştige
  câştigat
 148. er a se duce
  mă duc
  te duci
  se duce
  ne ducem
  vă duceți
  se duc
 149. es a primi:
  primesc
  primeşti
  primeşte
  primim
  primiţi
  primesc
  să primească
  primit
 150. et a se culca
  mă culc
  te culci
  se culcă
  ne culcăm
  vă culcați
  se culcă
  să se culce
  culcat
 151. eu a aranja
  aranjez
  aranjezi
  aranjează
  aranjăm
  aranați
  aranjează
  să aranjeze
  aranjat
 152. ev a trezi:
  trezesc
  trezeşti
  trezeşte
  trezim
  treziţi
  trezesc
  să trezească
  trezit
 153. ew a ploua:
  plouă
  să plouă
  plouat
 154. ex a cumpăra:
  cumpăr
  cumperi
  cumpără
  cumpăram
  cumpăraţi
  cumpără
  să cumpere
  cumpărat
 155. ey a alege:
  aleg
  alegi
  allege
  alegem
  alegeţi
  aleg
  să aleagă
  ales
 156. ez a impresiona:
  impresionez
  impresionezi
  impresionează
  impresionam
  impresionaţi
  impresionează
  să impresioneze
  impresionat
 157. fa a cheltui:
  cheltuiesc
  cheltuieşti
  cheltuieşte
  cheltuim
  cheltuiţi
  cheltuiesc
  să cheltuiască
  cheltuit
 158. fb a adăuga:
  eu adaug,
  tu adaugi,
  ea/el adaugă,
  noi adăugam,
  voi adăugaţi,
  ele/ei adaugă s
  să adauge
  am adăugat
 159. fc a sc întâlni:
  mă întâlnesc
  te Întâlneşti
  se întâlneşte
  ne întâlnim
  vâ întâlniţi
  se Întâlnesc
  să se întâlnească
  întâlnit
 160. fd a exista:
  exist
  exişti
  există
  existam
  existaţi
  există
  să existe
  existat
 161. fe a spăla:
  spăl
  speli
  spală
  spălam
  spălaţi
  spală
  să spele
  spălat
 162. ff a se plimba:
  mă plimb
  te plimbi
  se plimbă
  ne plimbam
  vă plimbaţi
  se plimbă
  să se plimbe
  plimbat
 163. fg a sta:
  stau
  stai
  stă
  stăm
  staţi
  stau
  să stea
  stat
 164. fh a aminti:
  amintesc
  aminteşti
  aminteşte
  amintim
  amintiţi
  amintesc
  să amintească
  amintit
 165. fi a aştepta:
  aştept
  aştepţi
  aşteaptă
  aşteptam
  aşteptaţi
  aşteaptă
  să aştepte
  aşteptat
 166. fj a practica
  practicez
  practicezi
  practicează
  practicăm
  practicăți
  practicează
  să praticeze
  practicat
 167. fk a controla
  controlez
  controlezi
  controlează
  controlăm
  controlați
  controlează
  să controleze
  controlat
 168. fl a spune:
  spun
  spui
  spune
  spunem
  spuneţi
  spun
  să spună
  spus
 169. fm a vizita:
  vizitez
  vizitezi
  vizitează
  vizitam
  vizitaţi
  vizitează
  să viziteze
  vizitat
 170. fn a deschide:
  deschid
  deschizi
  deschide
  deschidem
  deschideţi
  deschid
  să deschidă
  deschis
 171. fo a crede:
  cred
  crezi
  crede
  credem
  credeţi
  cred
  să creadă
  crezut
 172. fp a aplica:
  aplic
  aplici
  aplică
  aplicam
  aplicaţi
  aplică
  să aplice
  aplicat
 173. fq a cunoaşte:
  cunosc
  cunoşti
  cunoaşte
  cunoaştem
  cunoaşteţi
  cunosc
  să cunoască
  cunoscut
 174. fr a dormi:
  dorm
  dormi
  doarme
  dormim
  dormiţi
  dorm
  să doarmă
  dormit