NAME

Question types


Start with


Question limit

of 179 available terms

Print test

179 True/False questions

 1. a deschide:
  deschid
  deschizi
  deschide
  deschidem
  deschideţi
  deschid
  să deschidă
  deschis
  to have a haircut
  grp 3

        

 2. a prezenta
  prezint
  prezinți
  prezentă
  presentăm
  prezintați
  prezentă
  să presente
  am prezentat
  to present
  grp 0

        

 3. a anunţa:
  anunţ
  anunţi
  anunţă
  anunţam
  anunţaţi
  anunţă
  să anunţe
  anunţat
  to invite
  grp 0

        

 4. a insemna
  insemna
  insemni
  insemnă
  insemnăm
  insemnăti
  insemnă
  insemnat
  to end
  grp 0

        

 5. a se plictisi
  mă plictisesc
  te plictisești
  se plictisește
  ne plictisem
  vă plictiseți
  se plictisesc
  plictisit
  to construct
  grp 4 e

        

 6. a exista:
  exist
  exişti
  există
  existam
  existaţi
  există
  să existe
  existat
  to be worth
  grp 0

        

 7. a ajunge:
  ajung,
  ajungi
  ajunge
  ajungem
  ajungeţi
  ajung
  să ajungă
  am ajuns
  to choose
  grp 3

        

 8. a cobori:
  cobor
  cobori
  coboară
  coboram
  coborâţi
  coborât
  să coboare
  coborât
  to get off
  grp 4 0

        

 9. a cumpăra:
  cumpăr
  cumperi
  cumpără
  cumpăram
  cumpăraţi
  cumpără
  să cumpere
  cumpărat
  to share (something abstract)
  grp 4

        

 10. a se simţi:
  mă simt
  te simţi
  se simte
  ne simţim
  vă simţiţi
  se simt
  să se simtă
  simţit
  to argue
  grp 0

        

 11. a trimite:
  trimit
  trimiţi
  trimite
  trimitem
  trimiteţi
  trimit
  să trimită
  trimis
  to send
  grp 3

        

 12. a auzi:
  aud
  auzi
  aude
  auzim
  auziţi
  aud
  să audă
  auzit
  to come
  grp 4 0

        

 13. a răspunde:
  răspund
  răspunzi
  răspunde
  răspundem
  răspundeţi
  răspund
  să răspundă
  răspuns
  to answer
  grp 3

        

 14. a aplica:
  aplic
  aplici
  aplică
  aplicam
  aplicaţi
  aplică
  să aplice
  aplicat
  to like
  grp 3

        

 15. a repara:
  repar
  repari
  repară
  reparam
  reparaţi
  repară
  să repare
  reparat
  to repair
  grp 0

        

 16. a aranja
  aranjez
  aranjezi
  aranjează
  aranjăm
  aranați
  aranjează
  să aranjeze
  aranjat
  to arrange
  grp ez

        

 17. a împrumuta
  împrumut
  împrumuți
  împrumută
  împrumutăm
  împrumutați
  împrumută
  să împrumute
  împrumutat
  to borrow / to lose
  grp 0

        

 18. a pregăti:
  pregătesc
  pregăteşti
  pregăteşte
  pregătim
  pregătiţi
  pregătesc
  pregăteşte
  să pregătească
  pregătit
  to live
  grp 4 e

        

 19. a vota:
  votez
  votezi
  votează
  votam
  votaţi
  votează
  să voteze
  votat
  to vote
  grp ez

        

 20. a da:
  dau
  dai

  dăm
  daţi
  dau
  să dea
  dat
  to laugh
  grp 3

        

 21. a rămâne:
  rămân
  rămâi
  rămâne
  rămânem
  rămâneţi
  rămân
  să rămână
  rămas
  to remain
  grp 3

        

 22. a opri:
  opresc
  opreşti
  opreşte
  oprim
  opriţi
  opresc
  să oprească
  oprit
  to paint
  grp 4 e

        

 23. /a promite:
  promit
  promiţi
  promite
  promitem
  promiteţi
  promit
  să promită
  promis
  to send
  grp 3

        

 24. a sacrifica
  sacrific
  sacrifici
  sacrifică
  sacrificăm
  sacrificați
  sacrifică
  să sacrifice
  sacrificat
  to move

        

 25. a controla
  controlez
  controlezi
  controlează
  controlăm
  controlați
  controlează
  să controleze
  controlat
  to check
  grp ez

        

 26. a aştepta:
  aştept
  aştepţi
  aşteaptă
  aşteptam
  aşteptaţi
  aşteaptă
  să aştepte
  aşteptat
  to mean
  grp 0

        

 27. a întreba
  întreb
  întrebi
  întreabă
  întrebăm
  întrebați
  întreabă
  să întrebe
  întrebat
  to check
  grp ez

        

 28. a se certa
  mă cert
  te cerți
  se ceartă
  ne certăm
  vă certați
  se ceartă
  să se certe
  certat
  to argue
  grp 0

        

 29. a trebui:
  trebuie
  să trebuiască
  trebuit
  to spend
  grp 4 e

        

 30. a însemna:
  însemn
  însemni
  înseamnă
  însemnam
  însemnaţi
  înseamnă
  să însemne
  însemnat
  to mean
  grp 0

        

 31. â vopsi:
  vopsesc
  vopseşti
  vopseşte
  vopsim
  vopsiţi
  vopsesc
  să vopsească
  vopsit
  to paint
  grp 4 e

        

 32. a citi:
  citesc
  citeşti
  citeşte
  citim
  citiţi
  citesc
  să citească
  citit
  to find
  grp 4 e

        

 33. a plăcea:
  plac
  placi
  place
  plăcem
  plăceţi
  plac
  să placă
  plăcut
  to like
  grp 3

        

 34. a fuma:
  fumez
  fumezi
  fumează
  fumam
  fumaţi
  fumează
  să fumeze
  fumat
  to call
  grp 0

        

 35. a înţelege:
  înţeleg
  înţelegi
  înţelege
  înţelegem
  înţelegeţi
  înţeleg
  să înţeleagă
  înţeles
  to ask
  grp 0

        

 36. a adresa:
  eu adresez
  tu adresezi
  el/ea adresează
  noi adresam
  voi adresaţi
  ele/ei adresează
  să adreseze
  am adresat
  to impress
  grp ez

        

 37. a încerca:
  încerc
  încerci
  încearcă
  încercam
  încercaţi
  încearcă
  să încerce
  încercat
  to share (something abstract)
  grp 4

        

 38. a plăti:
  plătesc
  plăteşti
  plăteşte
  plătim
  plătiţi
  plătesc
  să plătească
  plătit
  to catch cold
  grp 4 e

        

 39. a juca:
  joc
  joci
  joacă
  jucam
  jucaţi
  joacă
  să joace
  jucat
  to play
  grp 0

        

 40. a se întâmpla
  mă intâmp
  to rain

        

 41. a usca:
  usuc
  usuci
  usucă
  uscam
  uscaţi
  usucă
  să usuce
  uscat
  to dry
  grp 0

        

 42. a se tunde:
  mă tund
  te tunzi
  se tunde
  ne tundem
  vă tundeţi
  se tund
  să se tundă
  tuns
  to go to bed
  grp 0

        

 43. a intra:
  intru
  intri
  intră
  intram
  intraţi
  intră
  să intre
  intrat
  to enter
  grp 0

        

 44. a începe:
  încep
  începi
  începe
  începem
  începeţi
  încep
  să înceapă
  început
  to try
  grp 0

        

 45. a se duce
  mă duc
  te duci
  se duce
  ne ducem
  vă duceți
  se duc
  to go (se duce)
  grp 3

        

 46. a cheltui:
  cheltuiesc
  cheltuieşti
  cheltuieşte
  cheltuim
  cheltuiţi
  cheltuiesc
  să cheltuiască
  cheltuit
  to succeed
  to realize
  grp 4 e

        

 47. a sfătui
  sfătui
  sfătui
  sfătuie
  sfătuim
  sfătuiți
  sfătuie
  să sfătuie
  sfătuit
  to advise
  grp 4 0

        

 48. a impresiona:
  impresionez
  impresionezi
  impresionează
  impresionam
  impresionaţi
  impresionează
  să impresioneze
  impresionat
  to mention
  grp ez

        

 49. a arunca:
  arunc
  arunci
  aruncă
  aruncam
  aruncaţi
  aruncă
  să arunce
  am aruncat
  to arrive
  grp 3

        

 50. a depinde:
  depind
  depinzi
  depinde
  depindem
  depindeţi
  depind
  să depindă
  depins
  to be worth
  grp 0

        

 51. a forma:
  formez
  formezi
  formează
  formam
  formaţi
  formează
  să formeze
  format
  to form
  grp ez

        

 52. a hotărî:
  hotărăsc
  hotărăşti
  hotărăşte
  hotărâm
  hotărâţi
  hotărăsc
  să hotărască
  hotărât
  to speak
  grp 4 e

        

 53. a se urca
  mă urc
  te urci
  se urcă
  ne urcăm
  vă urcăți
  se urcă
  să se urce
  am urcat
  to climb (up)

        

 54. a închiria
  închiriez
  închiriezi
  închiriează
  închiriem
  închirieți
  închiriează
  să închireasca
  închiriat
  to rent (apt)
  grp 1 ez

        

 55. a întreba:
  întreb
  întrebi
  întreabă
  întrebam
  întrebaţi
  întreabă
  să întrebe
  întrebat
  to raise
  to lift
  grp 0

        

 56. a strica:
  stric
  strici
  strică
  stricam
  stricaţi
  strică
  să strice
  stricat
  to apply
  grp 0

        

 57. a omite:
  omit
  omiţi
  omite
  omitem
  omiteţi
  omit
  să omită
  omis
  to omit
  grp 3

        

 58. a felicită
  felicit
  feliciți
  felicită
  felicităm
  felicitate
  felicită
  să felicite
  felicitat
  to look at

        

 59. a studia
  studiez
  studiezi
  studiază
  studiem
  studiați
  studiază
  să studieze
  studiat
  to rent (car)
  grp 1 ez

        

 60. a se căsători:
  mă căsătoresc
  te căsătoreşti
  se căsătoreşte
  ne căsătorim
  vă căsătoriţi
  se căsătoresc
  să se căsătorească
  căsătorit
  to get ill
  grp 4 e

        

 61. a vizita:
  vizitez
  vizitezi
  vizitează
  vizitam
  vizitaţi
  vizitează
  să viziteze
  vizitat
  to visit
  grp ez

        

 62. a menţiona:
  menţionez
  menţionezi
  menţionează
  menţionam
  menţionaţi
  menţionează
  să menţioneze
  menţionat
  to mention
  grp ez

        

 63. port să iau
  porți să iei
  poarte să ia
  purtim să luăm
  purtiți să luați
  port să ia
  could take

        

 64. a costa:
  costă
  să coste
  costat
  to cost

        

 65. vreau să fiu
  vrei să fii
  vrea să fie
  vrem să fim
  vreți să fiți
  vor să fie
  to advise
  grp 4 0

        

 66. a mulţumi:
  mulţumesc
  mulţumeşti
  mulţumeşte
  mulţumim
  mulţumiţi
  mulţumesc
  să mulţumească
  mulţumit
  to thank
  grp 4 e

        

 67. a dormi:
  dorm
  dormi
  doarme
  dormim
  dormiţi
  dorm
  să doarmă
  dormit
  to wish
  grp 4 e

        

 68. a pierde:
  pierd
  pierzi
  pierde
  pierdem
  pierdeţi
  pierd
  să piardă
  pierdut
  to lose
  grp 3

        

 69. a ieşi:
  ies
  ieşi
  iese
  ieşim
  ieşiţi
  ies
  să iasă
  ieşit
  to forget
  grp 0

        

 70. a termina:
  termin
  termini
  termină
  terminam
  terminaţi
  termină
  să termine
  terminat
  to circulate
  grp 0

        

 71. a crede:
  cred
  crezi
  crede
  credem
  credeţi
  cred
  să creadă
  crezut
  to believe
  grp 3 0

        

 72. a se îmbolnăvi:
  mă îmbolnăvesc
  te îmbolnăveşti
  se îmbolnăveşte
  ne îmbolnăvim
  vă îmbolnăviţi
  se îmbolnăvesc
  să se îmbolnăvească
  îmbolnăvit
  to get ill
  grp 4 e

        

 73. a schimba
  schimb
  schimbi
  schimbă
  schimbăm
  schimbați
  schimbă
  să schimbe
  schimbat
  to attend
  grp 0

        

 74. a fi:
  sunt
  eşti
  este
  suntem
  sunteţi
  sunt

  fost
  to dry
  grp 0

        

 75. a pune:
  pun
  pui
  pune
  punem
  puneţi
  pun
  să pună
  pus
  to put
  grp 3

        

 76. a uita:
  uit
  uiţi
  uită
  uitam
  uitaţi
  uită
  să uite
  uitat
  to forget
  grp 0

        

 77. a avea:
  am
  ai
  are
  avem
  aveţi
  au
  să aibă
  avut
  to give

        

 78. a rezerva:
  rezerv
  rezervi
  rezervă
  rezervam
  rezervaţi
  rezervă
  să rezerve
  rezervat
  to repair
  grp 0

        

 79. a trezi:
  trezesc
  trezeşti
  trezeşte
  trezim
  treziţi
  trezesc
  să trezească
  trezit
  to wake
  grp 4 e

        

 80. a construi:
  construiesc
  construieşti
  construieşte
  construim
  construiţi
  construiesc
  să construiască
  construit
  to construct
  grp 4 e

        

 81. a se culca
  mă culc
  te culci
  se culcă
  ne culcăm
  vă culcați
  se culcă
  să se culce
  culcat
  to go to bed
  grp 0

        

 82. a vrea:
  vreau,
  vrei
  vrea
  vrem
  vreţi
  vor
  să vrea
  vrut
  to see
  grp 2

        

 83. a aduce:
  eu aduc
  tu aduci
  ea/el aduce
  noi aducem
  voi aduceţi
  ei/ele aduc
  să aducă
  am adus
  to add
  grp 0

        

 84. a sări:
  sar
  sari
  sare
  sărim
  săriţi
  sar
  să sară
  sărit
  to jump
  grp 4 0

        

 85. a merita:
  merit
  meriţi
  merită
  meritam
  meritaţi
  merită
  să merite
  meritat
  to be worth
  grp 0

        

 86. a se muta
  mă mut
  te muți
  se mută
  ne mutăm
  vă mutați
  se mută
  să se mute
  am mutat
  to look at

        

 87. a vorbi:
  vorbesc
  vorbeşti
  vorbeşte
  vorbim
  vorbiţi
  vorbesc
  să vorbească
  vorbit
  to wish
  grp 4 e

        

 88. a bea:
  beau
  bei
  bea
  bem
  beţi
  beau
  să bea
  băut
  to drink

        

 89. a povesti:
  povestesc
  povesteşti
  povesteşte
  povestim
  povestiţi
  povestesc
  să povestească
  povestit
  to use
  grp 4 e

        

 90. a crește
  cresc
  crești
  crește
  creștem
  creșteți
  cresc
  crescut
  to grow

        

 91. a găsi:
  găsesc
  găseşti
  găseşte
  găsim
  găsiţi
  găsesc
  să găsească
  găsit
  to find
  grp 4 e

        

 92. a învăţa:
  învăţ
  înveţi
  învaţă
  învăţam
  învăţaţi
  învaţă
  să înveţe
  învăţat
  to mean
  grp 0

        

 93. a aminti:
  amintesc
  aminteşti
  aminteşte
  amintim
  amintiţi
  amintesc
  să amintească
  amintit
  to receive
  grp 4 e

        

 94. a începe
  încep
  începi
  începe
  începem
  începeți
  încep
  să înceapă
  început
  to catch cold
  grp 4 e

        

 95. a pleca:
  plec
  pleci
  pleacă
  plecam
  plecaţi
  pleacă
  să plece
  plecat
  to leave
  grp 0

        

 96. vreau să am
  vrei să ai
  vrea să aibă
  vrem să avem
  vreți să aveți
  vor să aibă
  to jump
  grp 4 0

        

 97. a arăta:
  arat
  araţi
  arată
  arătam
  arătaţi
  arată
  să arate
  arătat
  to throw
  grp 0

        

 98. a se uita la
  mă uit
  te uiți
  se uită
  ne uităm
  vă uitați
  se uită
  săse uite
  am uitat
  to look at

        

 99. a sfârşi:
  sfârşesc
  sfârşeşti
  sfârşeşte
  sfârşim
  sfârşiţi
  sfârşesc
  să sfârşească
  sfârşit
  to spend
  grp 4 e

        

 100. a spera:
  sper
  speri
  speră
  speram
  speraţi
  speră
  să spere
  sperat
  to say
  grp 3

        

 101. a se plimba:
  mă plimb
  te plimbi
  se plimbă
  ne plimbam
  vă plimbaţi
  se plimbă
  să se plimbe
  plimbat
  to argue
  grp 0

        

 102. a trece:
  trec
  treci
  trece
  trecem
  treceţi
  trec
  să treacă
  trecut
  to pass
  grp 3 0

        

 103. a locui:
  locuiesc
  locuieşti
  locuieşte
  locuim
  locuiţi
  locuiesc
  să locuiască
  locuit
  to live
  grp 4 e

        

 104. a auzi
  aud
  auzi
  aude
  auzim
  auziți
  aud
  să audă
  am auzit
  to take
  to carry
  grp 3

        

 105. a dori:
  doresc
  doreşti
  doreşte
  dorim
  doriţi
  doresc
  să dorească
  dorit
  to love
  grp 4 e

        

 106. a chema:
  chem
  chemi
  cheamă
  chemam
  chemaţi
  cheamă
  să cheme
  chemat
  to change
  grp 0

        

 107. a părea:
  par
  pari
  pare
  părem
  păreţi
  par
  să pară
  părut
  to seem
  grp 2

        

 108. a rode:
  râd
  razi
  rade
  radem
  radeţi
  râd
  să radă
  râs
  to laugh
  grp 3

        

 109. a adăuga:
  eu adaug,
  tu adaugi,
  ea/el adaugă,
  noi adăugam,
  voi adăugaţi,
  ele/ei adaugă s
  să adauge
  am adăugat
  to address
  grp ez

        

 110. a duce:
  duc
  duci
  duce
  ducem
  duceţi
  duc
  să ducă
  dus
  to hear
  grp 4

        

 111. a telefona:
  telefonez
  telefonezi
  telefonează
  telefonam
  telefonaţi
  telefonează
  să telefoneze
  telefonat
  to impress
  grp ez

        

 112. a tăia
  tai
  tai
  taie
  tăiem
  tăuzţi
  taie
  să taie
  tăiat
  to cut

        

 113. a oferi:
  ofer
  oferi
  oferă
  oferim
  oferiţi
  oferă
  să ofere
  oferit
  to enter
  grp 0

        

 114. a împarti
  împarț
  împarți
  împărte
  împărtim
  împărtiți
  împărt
  să împartă
  împărtit
  to buy
  grp 0

        

 115. a veni:
  vin
  vii
  vine
  venim
  veniţi
  vin
  să vină
  venit
  to hear
  grp 4

        

 116. a ninge:
  ninge
  să ningă
  nins
  to mean

        

 117. mă emoționez
  te emoționezi
  se emoționează
  ne emoționăm
  vă emoționați
  se emoționează
  să emoționeze
  emoționat
  to be excited
  grp ez

        

 118. a prefera:
  prefer
  preferi
  preferă
  preferam
  preferaţi
  preferă
  să prefere
  preferat
  to prefer
  grp 0

        

 119. a asista
  assist
  asiști
  asistă
  asistăm
  asistați
  asistă
  să asiste
  asistat
  to merit, to deserve
  grp 0

        

 120. a urma
  urmez
  urmezi
  urmează
  urmăm
  urmați
  urmează
  să urmeze
  urmat
  to follow
  grp ez

        

 121. a iubi:
  iubesc
  iubeşti
  iubeşte
  iubim
  iubiţi
  iubesc să iubească
  iubit
  to love
  grp 4 e

        

 122. a permite
  permit
  permiți
  permite
  permitem
  permiteți
  permit
  să permită
  permis
  to promise
  grp 3

        

 123. a reuşi:
  reuşesc
  reuşeşti
  reuşeşte
  reuşim
  reuşiţi
  reuşesc
  să reuşească
  reuşit
  to succeed
  to realize
  grp 4 e

        

 124. a bate:
  bat
  baţi
  bate
  batem
  bateţi
  bat
  să bată
  bătut
  can
  grp 2

        

 125. a şti:
  ştiu
  ştii
  ştie
  ştim
  stiţi
  ştiu
  să ştie
  ştiut
  to know
  grp 3

        

 126. a sta:
  stau
  stai
  stă
  stăm
  staţi
  stau
  să stea
  stat
  to stand

        

 127. a arendă
  arendez
  arendezi
  arendează
  arendem
  arendeți
  arendează
  să arendeasca
  arendat
  to show
  grp 0

        

 128. a câştiga:
  câştig
  câştigi
  câştigă
  câştigam
  câştigaţi
  câştigă
  să câştige
  câştigat
  to win / to gain
  grp 0

        

 129. a împărtași
  împărtașesc
  împărtașești
  împărtașește
  împărtașem
  împărtașeți
  împărtașește
  să împărtașeasca
  împărtașit
  to divide/share (something concrete0
  grp 4 e

        

 130. a lăsa:
  las
  laşi
  lasă
  lasam
  lăsaţi
  lasă
  să lase
  lăsat
  to leave
  grp 0

        

 131. a folosi:
  folosesc
  foloseşti
  foloseşte
  folosim
  folosiţi
  folosesc
  să folosească
  folosit
  to pay
  grp 4 e

        

 132. a răci:
  răcesc
  răceşt
  răceşte
  răcim
  răciţi
  răcesc
  să răcească
  răcit
  to catch cold
  grp 4 e

        

 133. a merge:
  merg
  mergi
  merge
  mergem
  mergeţi
  merg
  să meargă
  mers
  to write
  grp 3

        

 134. a încurca:
  încurc
  încurci
  încurcă
  încurcam
  încurcaţi
  încurcă
  să încurce
  încurcat
  to mean
  grp 0

        

 135. a invita:
  invit
  inviţi
  invită
  invitam
  invitaţi
  invită
  să invite
  invitat
  to invite
  grp 0

        

 136. a sc întâlni:
  mă întâlnesc
  te Întâlneşti
  se întâlneşte
  ne întâlnim
  vâ întâlniţi
  se Întâlnesc
  să se întâlnească
  întâlnit
  to warm
  grp 4 e

        

 137. a continua:
  continui
  continui
  continua
  continuam
  continuaţi
  contrauar
  să continue
  continuat
  to continue

        

 138. a încălzi:
  încălzesc
  încălzeşti
  încălzeşte
  încălzim
  încălziţi
  încălzesc
  să încălzească
  încălzit
  to prepare
  grp 4 e

        

 139. a lua
  iau
  iei
  ia
  ia
  luăm
  luați
  iau
  iau
  am luat
  to take

        

 140. a desena
  desenez
  desenezi
  desenează
  desenăm
  desenați
  desenează
  să deseneze
  desenat
  to draw
  grp ez

        

 141. a merita
  merit
  meriți
  merită
  merităm
  meritați
  merită
  să merite
  meritat
  to break
  grp 0

        

 142. a acoperi:
  eu acopăr,
  tu acoperi,
  ea/el acoperă,
  noi acoperim,
  voi acoperiţi,
  ei/ele acoperă
  să acopere
  acoperit
  to add
  grp 0

        

 143. a se mișca
  mă mișc
  te misți
  se mișcă
  ne mișcăm
  vă mișcați
  se mișca
  să se miște
  am mișcat
  to move

        

 144. a alege:
  aleg
  alegi
  allege
  alegem
  alegeţi
  aleg
  să aleagă
  ales
  to go
  grp 3

        

 145. a lucra:
  lucrez
  lucrezi
  lucrează
  lucram
  lucraţi
  lucrează
  să lucreze
  lucrat
  to form
  grp ez

        

 146. a cunoaşte:
  cunosc
  cunoşti
  cunoaşte
  cunoaştem
  cunoaşteţi
  cunosc
  să cunoască
  cunoscut
  to succeed
  to realize
  grp 4 e

        

 147. a apărea
  apar
  apari
  apare
  apărem
  apăreți
  apar
  să apară
  apărut
  to cut

        

 148. a număra:
  număr
  numeri
  numără
  număram
  număraţi
  numără
  să numere
  numărat
  to work
  grp ez

        

 149. a se grăbi:
  mă grăbesc
  te grăbeşti
  se grăbeşte
  ne grăbim
  vă grăbiţi
  se grăbesc
  să se grăbească
  grăbit
  to end
  grp 4 e

        

 150. a despărţi:
  despart
  desparţi
  desparte
  despărţim
  despărţiţi,
  despart
  să despartă
  despărţit
  to repair
  grp 0

        

 151. a muri:
  mor
  mori
  moare
  murim
  muriţi
  mor
  să moară
  murit
  to die
  grp 4 0

        

 152. a ghici:
  ghicesc
  ghiceşti
  ghiceşte
  ghicim
  ghicrţi
  ghicesc
  să ghicească
  ghicit
  to guess
  grp 4 e

        

 153. a privi:
  privesc
  priveşti
  priveşte
  privim
  priviţi
  privesc
  să privească
  privit
  to see / to look
  grp 4 e

        

 154. a clădi
  cladesc
  cladești
  cladește
  cladeim
  cladiți
  cladesc
  să cladească
  clădit
  to build
  grp 4 e

        

 155. a ploua:
  plouă
  să plouă
  plouat
  to cost

        

 156. a trăi:
  trăiesc
  trăieşti
  trăieşte
  trăim
  trăiţi
  trăiesc
  să trăiască
  trăit
  to live
  grp 4 e

        

 157. a spune:
  spun
  spui
  spune
  spunem
  spuneţi
  spun
  să spună
  spus
  to hope
  grp 0

        

 158. a se odihni
  mă odihnesc
  te odihnești
  se odihnește
  ne odihnim
  vă odihniți
  se odihnesc
  sa se odihnească
  am odihnit
  to relax
  grp 4 e

        

 159. a practica
  practicez
  practicezi
  practicează
  practicăm
  practicăți
  practicează
  să praticeze
  practicat
  to practice
  grp ez

        

 160. a nota:
  notez
  notezi
  notează
  notam
  notaţi
  notează
  să noteze
  notat
  to form
  grp ez

        

 161. a introduce
  introduce
  introduce
  introduce
  introducem
  introduceți
  introduce
  să introducă
  am introdus
  to enter
  grp 0

        

 162. a fierbe
  fierb
  fierbi
  fierbe
  fierbem
  fierbeți
  fierb
  să fiarbă
  fiert
  to hope
  grp 0

        

 163. a înălţa:
  înalţ
  înalţi
  înalţă
  înălţăm
  înălţaţi
  înalţă
  să înalţe
  înălţat
  to mix up
  grp 0

        

 164. a asculta:
  ascult
  asculţi
  ascultă
  ascultam
  ascultaţi
  ascultă
  să asculte
  ascultat
  to announce
  grp 0

        

 165. a face:
  fac
  faci
  face
  facem
  faceţi
  fac
  să facă
  făcut
  to cut

        

 166. a se întîlni cu
  mă întîlnesc cu
  te întîlneșți cu
  se întîlnește cu
  ne întîlnim cu
  vă întîlniți cu
  se întîlnesc cu
  să se întîlnească
  am se întîlnit
  to meet
  grp 4 e

        

 167. a deveni
  devi
  devii
  devine
  devenim
  devenițți
  devin
  să devină
  devenit
  to wish
  grp 4 e

        

 168. a apuca
  apuc
  apuci
  apucă
  apucăm
  apucați
  apucă
  să apuce
  spucat
  to catch
  grp 0

        

 169. a vedea:
  văd
  vezi
  vede
  vedem
  vedeţi
  văd
  să vadă
  văzut
  to see
  grp 2

        

 170. a schimba:
  schimb
  schimbi
  schimbă
  schimbam
  schimbaţi
  schimbă
  să schimbe
  schimbat
  to change
  grp 0

        

 171. a scrie:
  scriu
  scrii
  scrie
  scriem
  scrieţi
  scriu
  să scrie
  scris
  to break
  grp 0

        

 172. a spăla:
  spăl
  speli
  spală
  spălam
  spălaţi
  spală
  să spele
  spălat
  to appear
  grp 2/3

        

 173. a putea:
  pot
  poţi
  poate
  putem
  puteţi
  pot
  să poată
  putut
  can
  grp 2

        

 174. a primi:
  primesc
  primeşti
  primeşte
  primim
  primiţi
  primesc
  să primească
  primit
  to receive
  grp 4 e

        

 175. a circula:
  circul
  circuli
  circulă
  circulam
  circulaţi
  circulă
  să circule
  circulat
  to circulate
  grp 0

        

 176. îmi amintesc
  iți amintești
  îi aminteşte
  ne amintim
  vă amintiți
  iși amintesc
  to remember

        

 177. a mirosi
  miros
  miroși
  miroase
  mirosim
  mirosiți
  miroase
  să miroase
  am mirosit
  to smell
  grp 4 0

        

 178. a ţine:
  ţin
  ţii
  ţine
  ţinem
  ţineţi
  ţin
  să ţină
  ţinut
  to hold
  grp 3

        

 179. a ajuta:
  ajut
  ajuţi
  ajută
  ajutam
  ajutaţi
  ajută
  să ajute
  ajutat
  to help
  grp 0