NAME

Question types


Start with


Question limit

of 178 available terms

Print test

178 True/False questions

 1. a îngriji: îngrijesc, îngrijeşti, îngrijeşte, îngrijim, îngrijiţi, îngrijesc after Imp. îngrijeşte Subj. să îngrijească Pp. îngrijitto look

        

 2. a trece: trec, treci, trece, trecem, treceţi, trec Imp. treci Subj. să treacă Pp. trecutto leave

        

 3. a locui: locuiesc, locuieşti, locuieşte, locuim, locuiţi, locuiesc Imp. locuieşte Subj. să locuiască Pp. locuitto stop

        

 4. a speria: sperii, sperii, sperie, speriem, speriaţi, sperie Imp. sperie Subj. să sperie Pp. speriatto frighten

        

 5. a despărţi: despart, desparţi, desparte, despărţim, despărţiţi, despart Imp. desparte Subj. să despartă Pp. despărţitto rise

        

 6. a rode: râd, razi, rade, radem, radeţi, râd Imp. râzi Subj. să radă Pp. râsto laugh

        

 7. a vorbi: vorbesc, vorbeşti, vorbeşte, vorbim, vorbiţi, vorbesc Imp. vorbeşte Subj. să vorbească Pp. vorbitto paint

        

 8. a înota: înot, înoţi, înoată, înotam, înotaţi, înoată Imp. înoată Subj. să înoate Pp. înotatto invite

        

 9. a dori: doresc, doreşti, doreşte, dorim, doriţi, doresc Imp. doreşte Subj. să dorească Pp. doritto wish

        

 10. a sc întâlni: mă întâlnesc, te Întâlneşti, sc întâlneşte, ne întâlnim, vâ întâlniţi, sc Întâlnesc Imp. întâlneşte-te Subj. să sc întâlnească Pp. întâlnitto meet

        

 11. a constata: constat, constaţi, constată, constatam, constataţi, constată Imp. constată Subj. să constate Pp. constatatto find out

        

 12. a opri: opresc, opreşti, opreşte, oprim, opriţi, opresc Imp. opreşte Subj. să oprească Pp. opritto read

        

 13. a fura: fur, furi, fură, furam, furaţi, fură Imp. fură Subj. să fure Pp. furatto ask

        

 14. a îmbogăţi: îmbogăţesc, îmbogăţeşti, îmbogăţeşte, îmbogăţim, îmbogăţiţi, îmbogăţesc Imp. îmbogăţeşte Subj. să îmbogăţească Pp. îmbogăţitto enrich

        

 15. a stinge: sting, stingi, stinge, stingem, stingeţi, sting Imp. stinge Subj. să stingă Pp. stinsto break

        

 16. a cunoaşte: cunosc, cunoşti, cunoaşte, cunoaştem, cunoaşteţi, cunosc Imp. cunoaşte Subj. să cunoască Pp. cunoscutto return

        

 17. a impresiona: impresionez, impresionezi, impresionează, impresionam, impresionaţi, impresionează Imp. impresionează Subj. să impresioneze Pp. impresionatto mention

        

 18. a arunca: arunc, arunci, aruncă, aruncam, aruncaţi, aruncă Imp. aruncă Subj. să arunce Pp. aruncatto throw

        

 19. a se grăbi: mă grăbesc, te grăbeşti, se grăbeşte, ne grăbim, vă grăbiţi, se grăbesc Imp. grăbeşte-te Subj. să se grăbească Pp. grăbitto prepare

        

 20. a uita: uit, uiţi, uită, uitam, uitaţi, uită Imp. uită Subj. să uite Pp. uitatto stand

        

 21. a avea: am, ai, are, avem, aveţi, au Imp. ai Subj. să aibă Pp. avutto have

        

 22. a veni: vin, vii, vine, venim, veniţi, vin Imp. vino Subj. să vină Pp. venitto come

        

 23. a înălţa: înalţ, înalţi, înalţă, înălţăm, înălţaţi, înalţă Imp. înalţă Subj. să înalţe Pp. înălţatto raise

        

 24. a cumpăra: cumpăr, cumperi, cumpără, cumpăram, cumpăraţi, cumpără Imp. cumpără Subj. să cumpere Pp. cumpăratto rise

        

 25. a ţine: ţin, ţii, ţine, ţinem, ţineţi, ţin Imp. ţine Subj. să ţină Pp. ţinutto hold

        

 26. a înştiinţa: înştiinţez, înştiinţezi, înştiinţează, înştiinţam, înştiinţaţi, înştiinţează Imp. înştiinţează Subj. să înştiinţeze Pp. înştiinţatto inform

        

 27. a lucra: lucrez, lucrezi, lucrează, lucram, lucraţi, lucrează Imp. lucrează Subj. să lucreze Pp. lucratto repair

        

 28. a face: fac, faci, face, facem, faceţi, fac Imp. fă Subj. să facă Pp. făcutto beat

        

 29. a invita: invit, inviţi, invită, invitam, invitaţi, invită Imp. invită Subj. să invite Pp. invitatto apply

        

 30. a pleca: plec, pleci, pleacă, plecam, plecaţi, pleacă Imp. pleacă Subj. să plece Pp. plecatto leave

        

 31. a privi: privesc, priveşti, priveşte, privim, priviţi, privesc Imp. priveşte Subj. să privească Pp. privitto look

        

 32. a se sătura: mă satur, te saturi, se satură, ne săturam, vă săturaţi, se satură Imp. satură-te Subj. să se sature Pp. săturatto hurry

        

 33. a auzi: aud, auzi, aude, auzim, auziţi, aud Imp. auzi Subj. să audă Pp. auzitto hear

        

 34. a deschide: deschid, deschizi, deschide, deschidem, deschideţi, deschid Imp. deschide Subj. să deschidă Pp. deschisto address

        

 35. a ajunge: ajung, ajungi, ajunge, ajungem, ajungeţi, ajung Subj. să ajungă Pp. ajunsto arrive

        

 36. a durea: doare, dor Subj. să doară Pp. durutto hurt

        

 37. a încerca: încerc, încerci, încearcă, încercam, încercaţi, încearcă Imp. încearcă Subj. să încerce Pp. încercatto begin

        

 38. a răsfoi: răsfoiesc, răsfoieşti, răsfoieşte, răsfoim, răsfoiţi, răsfoiesc Imp. răsfoieşte Subj. să răsfoiască Pp. răsfoitto live

        

 39. a ghici: ghicesc, ghiceşti, ghiceşte, ghicim, ghicrţi, ghicesc Imp. ghici Subj. să ghicească Pp. ghicitto guess

        

 40. a ploua: plouă Subj. să plouă Pp. plouatto rain

        

 41. a găsi: găsesc, găseşti, găseşte, găsim, găsiţi, găsesc Imp. găseşte Subj. să găsească Pp. găsitto paint

        

 42. a însemna: însemn, însemni, înseamnă, însemnam, însemnaţi, înseamnă Imp. înseamnă Subj. să însemne Pp. însemnatto learn

        

 43. a trăi: trăiesc, trăieşti, trăieşte, trăim, trăiţi, trăiesc Imp. trăieşte Subj. să trăiască Pp. trăitto wake

        

 44. a chema: chem, chemi, cheamă, chemam, chemaţi, cheamă Imp. cheamă Subj. să cheme Pp. chematto call

        

 45. a sfârşi: sfârşesc, sfârşeşti, sfârşeşte, sfârşim, sfârşiţi, sfârşesc Imp. sfârşeşte Subj. să sfârşească Pp. sfârşitto tell

        

 46. a menţiona: menţionez, menţionezi, menţionează, menţionam, menţionaţi, menţionează Imp. menţionează Subj. să menţioneze Pp. menţionatto inform

        

 47. a merita: merit, meriţi, merită, meritam, meritaţi, merită Subj. să merite Pp. meritatto be worth

        

 48. a cere: cer, ceri, cere, cerem, cereţi, cer Imp. cere Subj. să ceară Pp. cernto die

        

 49. a încălzi: încălzesc, încălzeşti, încălzeşte, încălzim, încălziţi, încălzesc Imp. încălzeşte Subj. să încălzească Pp. încălzitto warm

        

 50. a pierde: pierd, pierzi, pierde, pierdem, pierdeţi, pierd Imp. pierde Subj. să piardă Pp. pierdutto ask

        

 51. a câştiga: câştig, câştigi, câştigă, câştigam, câştigaţi, câştigă Imp. câştigă Subj. să câştige Pp. câştigatto raise

        

 52. a se scula: mă scol, te scoli, se scoală, ne sculam, vă sculaţi, se scoală Imp. scoală-te Subj. să se scoale Pp. sculatto get up

        

 53. a se coafa: mă coafez, te coafezi, se coafează, ne coafam, vă coafaţi, se coafează Imp. coafează-te Subj. să se coafeze Pp. coafatto go to bed

        

 54. a hotărî: hotărăsc, hotărăşti, hotărăşte, hotărâm, hotărâţi, hotărăsc Imp. hotărăşte Subj. să hotărască Pp. hotărâtto decide

        

 55. a se căsători: mă căsătoresc, te căsătoreşti, se căsătoreşte, ne căsătorim, vă căsătoriţi, se căsătoresc Imp. căsătoreşte-te Subj. să se căsătorească Pp. căsătoritto marry

        

 56. a trebui: trebuie Subj. să trebuiască Pp. trebuitmust

        

 57. a suna: sun, suni, sună, sunam, sunaţi, sună Imp. sună Subj. să sune Pp. sunatto ring

        

 58. a costa: costă Subj. să coste Pp. costatto snow

        

 59. a bate: bat, baţi, bate, batem, bateţi, bat Imp. bate Subj. să bată Pp. bătutto do

        

 60. a da: dau, dai, dă, dăm, daţi, dau Imp. dă Subj. să dea Pp. datto give

        

 61. a sosi: sosesc, soseşti, soseşte, sosim, sosiţi, sosesc Subj. să sosească Pp. sositto arrive

        

 62. a ninge: ninge Subj. să ningă Pp. ninsto snow

        

 63. a îndrăzni: îndrăznesc, îndrăzneşti, îndrăzneşte, îndrăznim, îndrăzniţi, îndrăznesc Imp. îndrăzneşte Subj. să îndrăznească Pp. îndrăznitto enrich

        

 64. a se gândi: mă gândesc, te gândeşti, se gândeşte, ne gândim, vă gândiţi, se gândesc Imp. gândeşte-te Subj. să se gândească Pp. gânditto approach

        

 65. a rezerva: rezerv, rezervi, rezervă, rezervam, rezervaţi, rezervă Imp. rezervă Subj. să rezerve Pp. rezervatto prefer

        

 66. a izvorî: izvorăşte, izvorăsc Subj. să izvorască Pp. izvorâtto rise

        

 67. a pune: pun, pui, pune, punem, puneţi, pun Imp. pune Subj. să pună Pp. pusto put

        

 68. a acoperi: acopăr, acoperi, acoperă, acoperim, acoperiţi, acoperă Imp. acoperă Subj. să acopere Pp. acoperitto cover

        

 69. a muri: mor, mori, moare, murim, muriţi, mor Imp. mori Subj. să moară Pp. muritto die

        

 70. a înţelege: înţeleg, înţelegi, înţelege, înţelegem, înţelegeţi, înţeleg Imp. înţelege Subj. să înţeleagă Pp. înţelesto understand

        

 71. a strica: stric, strici, strică, stricam, stricaţi, strică Imp. strică Subj. să strice Pp. stricatto break

        

 72. a telefona: telefonez, telefonezi, telefonează, telefonam, telefonaţi, telefonează Imp. telefonează Subj. să telefoneze Pp. telefonatto do one's hair

        

 73. a ruga: rog, rogi, roagă, rugam, rugaţi, roagă Imp. roagă Subj. să roage Pp. rugatto take

        

 74. a crede: cred, crezi, crede, credem, credeţi, cred Imp. crede Subj. să creadă Pp. crezutto ask

        

 75. a parca: parchez, parctiezi, parchcoza, parcam, parcaţi, parchcozâ Imp. parchează Subj. să parcheze Pp. parcatto park

        

 76. a nota: notez, notezi, notează, notam, notaţi, notează Imp. notează Subj. să noteze Pp. notatto enter

        

 77. a se culca: mă culc, te culci, se culcă, ne culcam, vă culcaţi, se culcă Imp. culcă-te Subj. să se culce Pp. culcatto mix up

        

 78. a părea: par, pari, pare, părem, păreţi, par Imp. pari Subj. să pară Pp. părutto like

        

 79. a spera: sper, speri, speră, speram, speraţi, speră Imp. speră Subj. să spere Pp. speratto wash

        

 80. a aştepta: aştept, aştepţi, aşteaptă, aşteptam, aşteptaţi, aşteaptă Imp. aşteaptă Subj. să aştepte Pp. aşteptatto wait

        

 81. a întreba: întreb, întrebi, întreabă, întrebam, întrebaţi, întreabă Imp. întreabă Subj. să întrebe Pp. întrebatto begin

        

 82. a spune: spun, spui, spune, spunem, spuneţi, spun Imp. spune Subj. să spună Pp. spusto say

        

 83. a răci: răcesc, răceşti, răceşte, răcim, răciţi, răcesc Imp. răceşte Subj. să răcească Pp. răcitto paint

        

 84. a învinge: înving, învingi, învinge, învingem, învingeţi, înving Imp. învinge Subj. să învingă Pp. învinsto defeat

        

 85. a arăta: arat, araţi, arată, arătam, arătaţi, arată Imp. arată Subj. să arate Pp. arătatto show

        

 86. a iubi: iubesc, iubeşti, iubeşte, iubim, iubiţi, iubesc Imp. iubeşte Subj. să iubească Pp. iubitto serve

        

 87. a şti: ştiu, ştii, ştie, ştim, ştiţi, ştiu Subj. să ştie Pp. ştiutto know

        

 88. a prefera: prefer, preferi, preferă, preferam, preferaţi, preferă Subj. să prefere Pp. preferatto repair

        

 89. a povesti: povestesc, povesteşti, povesteşte, povestim, povestiţi, povestesc Imp. povesteşte Subj. să povestească Pp. povestitto look

        

 90. a cobori: cobor, cobori, coboară, coboram, coborâţi, coborât Imp. coboară Subj. să coboare Pp. coborâtto get off

        

 91. a forma: formez, formezi, formează, formam, formaţi, formează Imp. formează Subj. să formeze Pp. formatto form

        

 92. a întoarce: întorc, întorci, întoarce, întoarcem, întoarceţi, întorc Imp. întoarce Subj. să întoarcă Pp. întorsto return

        

 93. a zice: zic, zici, zice, zicem, ziceţi, zic Imp. zi Subj. să zică Pp. zito say

        

 94. a construi: construiesc, construieşti, construieşte, construim, construiţi, construiesc Imp. construieşte Subj. să construiască Pp. construitto construct

        

 95. a plăcea: plac, placi, place, plăcem, plăceţi, plac Subj. să placă Pp. plăcutcan

        

 96. a aduce: aduc, aduci, aduce, aducem, aduceţi, aduc Imp. adu (adă) Subj. să aducă Pp. adusto take

        

 97. a se rade: mă rad, te razi, se rade, ne radem, vă radeţi, se rad Imp. rade-te Subj. să se radă Pp. rasto shave

        

 98. a sări: sar, sari, sare, sărim, săriţi, sar Imp. sari Subj. să sară Pp. săritto jump

        

 99. a adăuga: adaug, adaugi, adaugă, adăugam, adăugaţi, adaugă Imp. adaugă Subj. să adauge Pp. adăugatto add

        

 100. a vota: votez, votezi, votează, votam, votaţi, votează Imp. votează Subj. să voteze Pp. votatto vote

        

 101. a se simţi: mă simt, te simţi, se simte, ne simţim, vă simţiţi, se simt Imp. simte-te Subj. să se simtă Pp. simţitto get up

        

 102. a pregăti: pregătesc, pregăteşti, pregăteşte, pregătim, pregătiţi, pregătesc Imp. pregăteşte Subj. să pregătească Pp. pregătitto hurry

        

 103. a lăsa: las, laşi, lasă, lasam, lăsaţi, lasă Imp. lasă Subj. să lase Pp. lăsatto leave

        

 104. a afla: aflu, afli, află, aflam aflaţi, află Imp. află Subj. să afle Pp. aflatto hear

        

 105. a se tunde: mă tund, te tunzi, se tunde, ne tundem, vă tundeţi, se tund Imp. tunde-te Subj. să se tundă Pp. tunsto get up

        

 106. a atrage: atrag, atragi, atrage, atragem, atrageţi, atrag Imp. atrage Subj. să atragă Pp. atrasto attract

        

 107. a număra: număr, numeri, numără, număram, număraţi, numără Imp. numără Subj. să numere Pp. număratto buy

        

 108. a circula: circul, circuli, circulă, circulam, circulaţi, circulă Imp. circulă Subj. să circule Pp. circulatto look for

        

 109. a spăla: spăl, speli, spală, spălam, spălaţi,spală Imp. spală Subj. să spele Pp. spălatto hope

        

 110. a încurca: încurc, încurci, încurcă, încurcam, încurcaţi, încurcă Imp. încurcă Subj. să încurce Pp. încurcatto mix up

        

 111. a usca: usuc, usuci, usucă, uscam, uscaţi, usucă Imp. usucă Subj. să usuce Pp. uscatto dry

        

 112. a folosi: folosesc, foloseşti, foloseşte, folosim, folosiţi, folosesc Imp. foloseşte Subj. să folosească Pp. folositto use

        

 113. a bea: beau, bei, bea, bem, beţi, beau Imp. bea Subj. să bea Pp. băutto drink

        

 114. a lipsi: lipsesc, lipseşti, lipseşte, lipsim, lipsiţi, lipsesc Subj. să lipsească Pp. lipsitto be missed

        

 115. a intra: intru, intri, intră, intram, intraţi, intră Imp. intră Subj. să intre Pp. intratto hope

        

 116. a trimite: trimit, trimiţi, trimite, trimitem, trimiteţi, trimit Imp. trimite Subj. să trimită Pp. trimisto send

        

 117. a plăti: plătesc, plăteşti, plăteşte, plătim, plătiţi, plătesc Imp. plăteşte Subj. să plătească Pp. plătitto pay

        

 118. a fi: sunt, eşti, este, suntem, sunteţi, sunt Imp. fii Subj. să fiu, să fii, să fie, să fim, să fiţi, să fie Pp. fostto be

        

 119. a se îmbrăţişa: ne îmbrăţişam, vă îmbrăţişaţi, se îmbrăţişează Subj. să se îmbrăţişeze Pp. îmbrăţişatto change

        

 120. a tăiax tai, tai, taie, tăiem, tăuzţi, taie Imp. taie Subj. să taie Pp. tăiatto cut

        

 121. a dormi: dorm, dormi, doarme, dormim, dormiţi, dorm Imp. dormi Subj. să doarmă Pp. dormitto sleep

        

 122. a cheltui: cheltuiesc, cheltuieşti, cheltuieşte, cheltuim, cheltuiţi, cheltuiesc Imp. cheltuieşte Subj. să cheltuiască Pp. cheltuitto spend

        

 123. a se întâmpla: se întâmplă Subj. să se întîmple Pp. întâmplatto flow

        

 124. a se plimba: mă plimb, te plimbi, se plimbă, ne plimbam, vă plimbaţi, se plimbă Imp. plimbă-te Subj. să se plimbe Pp. plimbatto have enough

        

 125. a depinde: depind, depinzi, depinde, depindem, depindeţi, depind Subj. să depindă Pp. depinsto be worth

        

 126. a petrece: petrec, petreci, petrece, petrecem, petreceţi, petrec Imp. petrece Subj. să petreacă Pp. petrecutto leave

        

 127. a adresa: adresez, adresezi, adresează, adresam adresaţi, adresează Imp. adresează Subj. să adreseze Pp. adresatto park

        

 128. a duce: duc, duci, duce, ducem, duceţi, duc Imp. du Subj. să ducă Pp. dusto do

        

 129. a căuta: caut, cauţi, caută, căutam, căutaţi, caută Imp. caută Subj. să caute Pp. căutatto leave

        

 130. a se vărsa: se varsă Subj. să se verse Pp. vărsatto occur

        

 131. a merge: merg, mergi, merge, mergem, mergeţi, merg Imp. mergi Subj. să meargă Pp. mersto go

        

 132. a asculta: ascult, asculţi, ascultă, ascultam, ascultaţi, ascultă Imp. ascultă Subj. să asculte Pp. ascultatto hide

        

 133. a ieşi: ies, ieşi, iese, ieşim, ieşiţi, ies Imp. ieşi Subj. să iasă Pp. ieşitto go out

        

 134. a lua: iau, iei, ia, luam, luaţi, iau Imp. ia Subj. să ia Pp. luatto take

        

 135. a aminti: amintesc, aminteşti, aminteşte, amintim, amintiţi, amintesc Imp. aminteşte Subj. să amintească Pp. amintitto remind

        

 136. a lupta: lupt, lupţi, luptă, luptam, luptaţi, luptă Imp. luptă Subj. să lupte Pp. luptatto fight

        

 137. a trezi: trezesc, trezeşti, trezeşte, trezim, treziţi, trezesc Imp. trezeşte Subj. să trezească Pp. trezitto wake

        

 138. a servi: servesc, serveşti, serveşte, servim, serviţi, servesc Imp. serveşte Subj. să servească Pp. servitto serve

        

 139. a juca: joc, joci, joacă, jucam, jucaţi, joacă Imp. joacă Subj. să joace Pp. jucatto dry

        

 140. a învăţa: învăţ, înveţi, învaţă, învăţam, învăţaţi, învaţă Imp. învaţă Subj. să înveţe Pp. învăţatto learn

        

 141. a se îmbolnăvi: mă îmbolnăvesc, te îmbolnăveşti, se îmbolnăveşte, ne îmbolnăvim, vă îmbolnăviţi, se îmbolnăvesc Imp. îmbolnăveşte-te Subj. să se îmbolnăvească Pp. îmbolnăvitto meet

        

 142. a pomi: pornesc, porneşti, porneşte, pornim, porniţi, pornesc Imp. porneşte Subj. să pornească Pp. pornitto speak

        

 143. a răsări: răsări, răsări, răsare, răsărim, răsăriţi, răsar Imp. răsări Subj. să răsară Pp. răsăritto rise

        

 144. a continua: continui, continui, continua, continuam, continuaţi, contrauar Imp. continuă Subj. să continue Pp. continuatto continue

        

 145. a primi: primesc, primeşti, primeşte, primim, primiţi, primesc Imp. primeşte Subj. să primească Pp. primitto receive

        

 146. a ascunde: ascund, ascunzi, ascunde, ascundem, ascundeţi, ascund Imp. ascunde Subj. să ascundă Pp. ascunsto hide

        

 147. a exista: exist, exişti, există, existam, existaţi, există Subj. să existe Pp. existatto be worth

        

 148. a vrea: vreau, vrei, vrea, vrem, vreţi, vor Subj. să vrea /vrea/ Pp. vrutto have

        

 149. a ajuta: ajut, ajuţi, ajută, ajutam, ajutaţi, ajută Imp. ajută Subj. să ajute Pp. ajutatto help

        

 150. a fuma: fumez, fumezi, fumează, fumam, fumaţi, fumează Imp. fumează Subj. să fumeze Pp. fumatto form

        

 151. a citi: citesc, citeşti, citeşte, citim, citiţi, citesc Imp. citeşte Subj. să citească Pp. cititto read

        

 152. a se urca: mă urc, te urci, se urcă, ne urcam, vă urcaţi, se urcă up Imp. urcă-te Subj. să se urce Pp. urcatto get up

        

 153. a reuşi: reuşesc, reuşeşti, reuşeşte, reuşim, reuşiţi, reuşesc Imp. reuşeşte Subj. să reuşească Pp. reuşitto catch cold

        

 154. a vizita: vizitez, vizitezi, vizitează, vizitam, vizitaţi, vizitează Imp. vizitează Subj. să viziteze Pp. vizitatto visit

        

 155. a scrie: scriu, scrii, scrie, scriem, scrieţi, scriu Imp. scrie Subj. să scrie Pp. scristo believe

        

 156. a sta: stau, stai, stă, stăm, staţi, stau Imp. stai Subj. să stea Pp. statto forget

        

 157. a oferi: ofer, oferi, oferă, oferim, oferiţi, oferă Imp. oferă Subj. să ofere Pp. oferitto vote

        

 158. a începe: încep, începi, începe, începem, începeţi, încep Imp. începe Subj. să înceapă Pp. începutto try

        

 159. a mulţumi: mulţumesc, mulţumeşti, mulţumeşte, mulţumim, mulţumiţi, mulţumesc Imp. mulţumeşte Subj. să mulţumească Pp. mulţumitto thank

        

 160. a aprinde : aprind, aprinzi, aprinde, aprmdem, aprmdcţi, aprmd Imp. aprinde Subj. să aprindă Pp. aprinsto light

        

 161. a aplica: aplic, aplici, aplică, aplicam, aplicaţi, aplică Imp. aplică Subj. si aplice Pp. aplicatto apply

        

 162. a alege: aleg, alegi, alege, alegem, alegeţi, aleg Imp. alege Subj. să aleagă Pp. alesto pass

        

 163. a ameninţa: ameninţ, ameninţi, ameninţă, ameninţam, ameninţaţi, ameninţă Imp. ameninţă Subj. să ameninţe Pp. ameninţatto threaten

        

 164. a putea: pot, poţi, poate, putem, puteţi, pot Subj. să poată Pp. pututto put

        

 165. a omite: omit, omiţi, omite, omitem, omiteţi, omit Imp. omite Subj. să omită Pp. omisto omit

        

 166. a repara: repar, repari, repară, reparam, reparaţi, repară Imp. repară Subj. să repare Pp. reparatto fight

        

 167. a anunţa: anunţ, anunţi, anunţă, anunţam, anunţaţi, anunţă Imp. anunţă Subj. să anunţe Pp. anunţatto raise

        

 168. a se îmbrăca: mă îmbrac, te îmbraci, se îmbracă, ne îmbrăcam, vă îmbrăcaţi, se îmbracăto dress Imp. îmbracă-te Subj. să se îmbrace Pp. îmbrăcat

        

 169. a rămâne: rămân, rămâi, rămâne, rămânem, rămâneţi, rămân Imp. rămâi Subj. să rămână Pp. rămasto remain

        

 170. a schimba: schimb, schimbi, schimbă schimbam, schimbaţi, schimbă Imp. schimbă Subj. să schimbe Pp. schimbatto change

        

 171. a promite: promit, promiţi, promite, promitem, promiteţi, promit Imp. promite Subj. să promită Pp. promisto promise

        

 172. a curge: curge, curg Subj. să curgă Pp. cursto flow

        

 173. a vedea: văd, vezi, vede, vedem, vedeţi, văd Imp. vezi Subj. să vadă Pp. văzutto see

        

 174. a săruta: sărut, săruţi, sărută, sărutam, sărutaţi, sărută Imp. sărută Subj. să sărute Pp. sărutatto count

        

 175. a termina: termin, termini, termină, terminam, terminaţi, termină Imp. termină Subj. să termine Pp. terminatto break

        

 176. a răspunde: răspund, răspunzi, răspunde, răspundem, răspundeţi, răspund Imp. răspunde Subj. să răspundă Pp. răspunsto find

        

 177. a se apropia: mă apropii, te apropii, se apropie, ne apropiem, vă apropiaţi, se apropie Imp. apropie-te Subj. să se apropie Pp. apropiatto feel

        

 178. â vopsi: vopsesc, vopseşti, vopseşte, vopsim, vopsiţi, vopsesc Imp. vopseşte Subj. să vopsească Pp. vopsitto paint