NAME

Question types


Start with


Question limit

of 98 available terms

Print test

98 True/False questions

 1. a se trezi (mă trezesc, te trezești, se trezește, ne trezim, vă treziți, se trezescP: S3: )to suit

        

 2. a traduce (traduc, traduci, traduce, traducem, traduceți, traducP: S3: )to drive

        

 3. a pleca (plec, pleci, pleacă, plecăm, plecăți, pleacăP: plecatS3: )to like

        

 4. a trebui (trebuie, trebuie, trebuie, trebuie, trebuie, trebuieP: trebuitS3: )must

        

 5. a plăcea (plac, placi, place, placem, placeți, placP: placutS3: )to have

        

 6. a vorbi (vorbesc, vorbești, vorbește, vorbim, vorbiți, vorbescP: vorbitS3: )to speak

        

 7. a preda (predau, predai, predă, predăm, predați, predauP: S3: )to hand in (to give in a report etc.)

        

 8. a construi (construiesc, construiești, construiește, construim, construiți, construiescP: S3: )to replace

        

 9. a se juca (mă joc, te joci, se joacă, ne jucăm, vă jucați, se joacăP: S3: )to play (children)

        

 10. a se purta (mă port, te porți, se poartă, ne purtăm, vă purtați, se poartăP: S3: )to be in fashion

        

 11. a transmite (transmit, transmiți, transmite, transmitem, transmiteți, transmitP: S3: )to broadcast

        

 12. a se întâlni (mă întâlnesc, te întâlnești, se întâlnește, ne întâlnim, vă întâlniți, se întâlnescP: S3: )to meet

        

 13. a (se) potrivi (potrivesc, potrivești, potrivește, potrivim, potriviți, potrivescP: S3: )to receive (to get)

        

 14. a închiria (închiriez, ănchiriezi, închiriază, închiriem, închiriați, închiriazăP: închiriatS3: )to rent (to let)

        

 15. a se relaxa (mă relaxez, te relaxezi, se relaxează, ne relaxăm, vă relaxați, se relaxeazăP: relaxatS3: )to relax

        

 16. a pregăti (pregătesc, pregătești, pregătește, pregătim, pregătiți, pregătescP: pregătitS3: )to suit

        

 17. a conduce (conduc, conduci, conduce, conducem, conduceți, conducP: condusS3: )to go somewhere

        

 18. a completa (completez, completezi, completează, completăm, completați, completeazăP: completatS3: )to correct

        

 19. a primi (primesc, primești, primește, primim, primiți, primescP: primitS3: )to wish

        

 20. a rezolva (rezolv, rezolvi, rezolvă, rezolvăm, rezolvați, rezolvăP: rezolvatS3: )to finish, to end

        

 21. a dori (doresc, dorești, dorește, dorim, doriți, dorescP: doritS3: )to arrive (at)

        

 22. a ajunge (ajung, ajungi, ajunge, ajungem, ajungeți, anjungP: ajunsS3: )to put

        

 23. a lua (iau, iei, ia, luăm, luați, iauP: S3: )to take

        

 24. a opri (opresc, oprești, oprește, oprim, opriți, oprescP: opritS3: )to stop

        

 25. a spera (sper, speri, speră, sperăm, sperați, sperăP: speratS3: )to call

        

 26. a se întoarce (mă întorc, te întorci, se întoarce, ne întoarcem, vă întoarceți, se întorcP: S3: )to come back (to go back)

        

 27. a avea treabă (am treabă, ai treabă, are treabă, avem treabă, avețitreabă, au treabăP: fost treabăS3: )to relax

        

 28. a se pregăti (mă pregătesc, te pregătești, se pregătește, ne pregătim, vă pregătiți, se pregătescP: pregătitS3: )to prepare (for sthg)

        

 29. a mânca (mănânc, mănânci, mănâncă, mâncam, mâncați, mănâncăP: mâncatS3: )to sign

        

 30. a face cumpărături (fac cumpărături, faci cumpărături, face cumpărături, facem cumpărături, faceți cumpărături, fac cumpărăturiP: facut cumpărăturiS3: )to buy

        

 31. a aduce (aduc, aduci, aduce, aducem, aduceți, aducP: adusS3: )to have

        

 32. a organiza (organizez, organizezi, organizează, organizăm, organizați, organizeazăP: organizatS3: )to correct

        

 33. a auzi (aud, auzi, aude, auzim, auziți, audP: S3: )to take

        

 34. a semna (semnez, semnezi, semnează, semnăm, semnați, semneazăP: semnatS3: )to hope

        

 35. a merge (merg, mergi, merge, mergem, mergeți, mergP: mersS3: )to go

        

 36. a selecta (selectez, selectezi, selectează, selectăm, selectați, selecteazăP: selectatS3: )to sign

        

 37. a se culca (mă culc, te culci, se culcă, ne culcăm, vă culcați, se culcăP: culcatS3: )to go to bed

        

 38. a schimba (schimb, schimbi, schimbă, schimbăm, schimbați, schimbăP: schimbatS3: )to change

        

 39. a (se) muta (mă mut, te muți, se mută, ne mutăm, vă mutați, se mutăP: mutatS3: )to move

        

 40. a găsi (găsesc, găsești, găsește, găsim, găsiți, găsescP: găsitS3: )to arrive (at)

        

 41. a încerca (încerc, încerci, încearcă, încercăm, încercați, încearcăP: încercatS3: )to close

        

 42. a vopsi (vopsesc, vopsești, vopsește, vopsim, vopsiți, vopsescP: S3: )to paint

        

 43. a închide (închid, închizi, închide, închidem, închideți, închidP: S3: )to think

        

 44. a discuta (discut, discuți, discută, discutăm, discutați, discutăP: discutatS3: )to search (to look for)

        

 45. a face (fac, faci, face, facem, faceți, facP: facutS3: )to give

        

 46. a verifica (verific, verifici, verifică, verificăm, verificați, verificăP: verficatS3: )to verify (to check)

        

 47. a rezerva (rezerv, rezervi, rezervă, rezervăm, rezervți, rezervăP: rezervatS3: )to reserve (to book)

        

 48. a căuta (caut, cauți, caută, căutăm, căutați, cautăP: căutatS3: )to search (to look for)

        

 49. a locui (locuiesc, locuiești, locuiește, locuim, locuiți, locuiescP: S3: )to paint

        

 50. a crede (cred, crezi, crede, credem, credeți, credP: S3: )to write

        

 51. a scrie (scriu, scrii, scrie, scriem, scrieți, scriuP: S3: )to stay

        

 52. a purta (mă port, te porți, se poartă, ne purtăm, vă purtați, se poartăP: S3: )to play (children)

        

 53. a termina (termin, termini, termină, terminăm, terminați, terminăP: terminatS3: )to finish, to end

        

 54. a cere (cer, ceri, cere, cerem, cereți, cerP: S3: )to think

        

 55. a putea (pot, poți, poate, putem, puteți, potP: S3: )to put

        

 56. a se gândi (mă gândesc, te gândești, se gândește, ne gândim, vă gândiți, se gândescP: S3: )to think of/about

        

 57. a se uita la (mă uit la, te uiți la, se uită la, ne uităm la, vă uitați la, se uită laP: S3: )to look at

        

 58. a se duce (mă duc, te duci, se duce, ne ducem, vă duceți, se ducP: dusS3: )to go somewhere

        

 59. a nota (notez, notezi, notează, notam, notați, noteazăP: notatS3: )to write down

        

 60. a prefera (prefer, preferi, preferă, preferăm, preferați, preferăP: preferatS3: )to reserve (to book)

        

 61. a aștepta (aștept, aștepți, așteaptă, așteptăm, așteptați, așteaptăP: așteaptatS3: )to know

        

 62. a vinde (vănd, vinzi, vinde, vindem, vindeți, văndP: S3: )to see

        

 63. a dormi (dorm, dormii, doarme, dormim, dormiți, dormP: dormitS3: )to last

        

 64. a sosi (sosesc, sosești, sosește, sosim, sosiți, sosescP: sositS3: )to paint

        

 65. a bea (beau, bei, bea, bem, beți, beauP: S3: )to drink

        

 66. a veni (vin, vii, vine, venim, veniți, vinP: S3: )to come

        

 67. a pune (pun, pui, pune, punem, puneți, punP: pusS3: )to put

        

 68. a costa (cost, coști, costă, costăm, costați, costăP: S3: )to exist

        

 69. a renova (renovez, renovezi, renovează, renovăm, renovați, renoveazăP: renovatS3: )to renovate (to repair)

        

 70. a ajuta (ajut, ajuți, ajută, ajutăm, ajutați, ajutăP: ajutatS3: )to help

        

 71. a exista (exist, exiști, există, existăm, existați, existăP: existatS3: )to exist

        

 72. a chema (chem, chemi, chemă, chemăm, chemați, cheamăP: S3: )to cost

        

 73. a vedea (văd, vezi, vede, vedem, vedeți, vădP: vazutS3: )to want

        

 74. a ști (știu, știi, știe, știm, știți, știuP: S3: )to write

        

 75. a comanda (comand, comanzi, comandă, comandăm, comandați, comandăP: comandatS3: )to order

        

 76. a lua prânzul (iau prânzul, iei prânzul, ia prânzul, luăm prânzul, luați prânzul, iau prânzulP: avut prânzulS3: )to have lunch

        

 77. a sta (stau, stai, stă, stăm, stați, stauP: S3: )to take

        

 78. a plăti (plătesc, plătești, plătește, plătim, plătiți, plătescP: S3: )to pay

        

 79. a avea (am, ai, are, avem, aveți, auP: avutS3: )to have

        

 80. a înlocui (înlocuiesc, înlocuiești, înlocuiește, înlocuim, înlocuiți, înlocuiescP: S3: )to build

        

 81. a vrea (vreau, vrei, vrea, vrem, vreți, vorP: vrutS3: )to want

        

 82. a se grăbi (mă grăbesc, te grăbești, se grăbește, ne grăbim, vă grăbiți, se grăbescP: S3: )to think of/about

        

 83. a da (dau, dai, dă, dăm, dați, dauP: S3: )to take

        

 84. a se îmbrăca (mă îmbrac, te îmbraci, se îmbracă, ne îmbrăcăm, vă îmbrăcați, ne îmbrăcămP: îmbrăcatS3: )to walk (to stroll)

        

 85. a se distra (mă distrez, te distrezi, se distrează, ne distrăm, vă distrați, se distreazăP: S3: )to hurry

        

 86. a mobila (mobilez, mobilezi, mobilează, mobilăm, mobilați, mobileazăP: mobilatS3: )to furnish

        

 87. a studia (studiez, studiezi, studiază, studiăm, studiați, studiazăP: studiatS3: )to sign

        

 88. a se plimba (mă plimb, te plimbi, se plimbă, ne plimbăm, vă plimbați, se plimbăP: plimbatS3: )to walk (to stroll)

        

 89. a ieși (ies, ieși, ieșe, ieșim, ieșiți, iesP: S3: )to ask for

        

 90. a citi (citesc, citești, citește, citim, citiți, citescP: S3: )to go out (to get out)

        

 91. a lucra (lucrez, lucrezi, lucrează, lucrăm, lucrați, lucreazăP: lucratS3: )to work

        

 92. a corecta (corectez, corectezi, corectează, corectăm, corectați, corecteazăP: corectatS3: )to correct

        

 93. a învața (învaț, înveți, învață, învătam, învățați, învațăP: învațatS3: )to learn (to teach)

        

 94. a înțelege (înțeleg, înțelegi, înțelege, înțelegem, înțelegeți, înțelegP: înțelesS3: )to understand

        

 95. a dura (durez, durezi, durează, durăm, durați, dureazăP: duratS3: )to wish

        

 96. a începe (încep, începi, începe, începem, începeți, începP: începutS3: )to close

        

 97. a însemna (însemn, însemni, înseamnă, însemnăm, însemnați, înseamnăP: S3: )to mean

        

 98. a cumpăra (cumpăr, cumperi, cumpără, cumpărăm, cumpărați, cumpărăP: cumpăratS3: )to complete