NAME

Question types


Start with


Question limit

of 44 available terms

Print test

44 True/False questions

 1. poturoom

        

 2. maugapark

        

 3. malaeva'aleleairport

        

 4. mAketimarket

        

 5. faletalimAlOhotel

        

 6. potu ta'eleclassroom

        

 7. fale A'ogaschool building

        

 8. falemelilibrary

        

 9. uafupark

        

 10. vaitafepier/wharf

        

 11. pakaparty

        

 12. faleta'avalegarage

        

 13. potu A'ogaschool building

        

 14. potu mAlOlObedroom

        

 15. vasegamountain

        

 16. faletalavaipharmacy

        

 17. loturoom

        

 18. faletusipost office

        

 19. falepiabar

        

 20. pAtIparty

        

 21. potu moeliving room

        

 22. 'Ofisafeast

        

 23. 'Ofisa leoleopolice station

        

 24. falesAbar

        

 25. fale'ietent

        

 26. falema'itent

        

 27. A'ogafeast

        

 28. potu kukakitchen

        

 29. fale'oloastore

        

 30. mutiagrass

        

 31. fonomeeting

        

 32. malaeta'aloairport

        

 33. fale puipuibar

        

 34. 'aualaroad

        

 35. vaitUlotoriver

        

 36. fale falaoabakery

        

 37. fale fa'atautusibookshop

        

 38. sivasea

        

 39. 'aigafeast

        

 40. konesetimarket

        

 41. samiparty

        

 42. fale tIfagabakery

        

 43. fa'amAsinogacourt

        

 44. matAfagamountain