NAME

Question types


Start with


Question limit

of 115 available terms

Print test

113 Matching questions

 1. patience
 2. gather
 3. right
 4. part
 5. wound
 6. complexion, figure
 7. between
 8. to be acquainted with
 9. beautiful
 10. pierce
 11. block
 12. listen to
 13. dismiss
 14. to cross (a road)
 15. porridge
 16. left
 17. sweetheart
 18. a shock through my body
 19. drought
 20. to be fixed
 21. sea
 22. soup
 23. flood
 24. corner
 25. motor
 26. cried
 27. while
 28. four corner intersection
 29. hurricane
 30. go straight
 31. soldier
 32. change
 33. North
 34. fast
 35. land
 36. fault
 37. middle
 38. permanently stay
 39. until
 40. map
 41. then
 42. arrive
 43. remember
 44. dark
 45. then she called in
 46. push
 47. clear
 48. recess
 49. wind
 50. faithful, loyal
 51. be calling
 52. roll
 53. slant
 54. opposite (x3)
 55. side
 56. South
 57. was stubborn
 58. although
 59. someone
 60. to run over
 61. hard to get
 62. ask permission
 63. to put
 64. law
 65. problem
 66. West
 67. sink
 68. to be firm, remain
 69. duty
 70. mechanic
 71. to live
 72. fall
 73. argue
 74. possible
 75. become
 76. city
 77. my heart stood still
 78. until you reach
 79. well behaved
 80. from
 81. to wait around
 82. when
 83. soft, smooth
 84. understand
 85. East
 86. to rest after working
 87. next to
 88. face/turn
 89. to die (of engine)
 90. hope
 91. hard, difficult
 92. earthquake
 93. lie
 94. inland
 95. visit
 96. except (unless)
 97. What is it?
 98. refuse
 99. later
 100. parents
 101. ashamed
 102. as
 103. 3 corner intersection
 104. terrible
 105. to be used to
 106. seaward/towards town
 107. evening prayer
 108. help
 109. find
 110. turn
 111. hold
 112. police
 113. chance, opportunity
 1. a fesoasoani
 2. b afā
 3. c ona
 4. d pogisā
 5. e vala'auina
 6. f e pei ona
 7. g se'ia
 8. h tūlau'ele'ele
 9. i fa'amoemoe
 10. j lālelei
 11. k 'onosa'i
 12. l vaega
 13. m taumatau
 14. n 'a'ai, tāulaga
 15. o lavea
 16. p fa'atū'ua
 17. q māgafā
 18. r fa'atalitali
 19. s alu sa'o
 20. t fa'afanua
 21. u E ā 'ea?
 22. v Saute
 23. w liliu
 24. x i uta
 25. y leoleo
 26. z fa'amālōlō
 27. aa 'a'o
 28. ab avanoa
 29. ac taunu'u
 30. ad taumualua
 31. ae mānava
 32. af pōlesi
 33. ag ona afe ane
 34. ah tiute
 35. ai māsani
 36. aj māgatolu
 37. ak agavale
 38. al tu'i
 39. am manamea
 40. an tē'ena
 41. ao pona
 42. ap Mātū
 43. aq matagi
 44. ar fa'apotopoto
 45. as sopo'ia, kolosi
 46. at Sisifo
 47. au 'avea (ma)
 48. av vave
 49. aw 'umia
 50. ax lā mala
 51. ay tulafono
 52. az mātua
 53. ba
 54. bb vāganā
 55. bc
 56. bd feiloa'i
 57. be supo
 58. bf se isi
 59. bg lave
 60. bh poloka
 61. bi goto
 62. bj fitafita
 63. bk fa'asasa
 64. bl sui
 65. bm tu'u
 66. bn mulimuli ane
 67. bo fuatino
 68. bp tagi
 69. bq se'ia o'o
 70. br fīnau
 71. bs fa'ali'i
 72. bt maua
 73. bu pa'ū
 74. bv mauagatā
 75. bw mafai ona
 76. bx fa'alogologo
 77. by tūmau
 78. bz fauina
 79. ca failotu
 80. cb i tai
 81. cc lōloga
 82. cd mata'utia
 83. ce manatua
 84. cf fa'asaga
 85. cg mālamalama
 86. ch asiasi
 87. ci 'inisinia
 88. cj faigatā
 89. ck nofomau
 90. cl māfui'e
 91. cm ta'atia
 92. cn tūlei
 93. co talaane i le vā
 94. cp talu
 95. cq ōgātotonu
 96. cr soli
 97. cs 'ina 'ua
 98. ct itū
 99. cu fa'afesagai, fa'asa'o, fa'afeagai
 100. cv fa'amāoni
 101. cw fa'anoi
 102. cx sami
 103. cy āmiolelei
 104. cz E ui lava ina
 105. da tafatafa. talaane
 106. db tau nofo lo'u fatu
 107. dc te'i o'u tino
 108. dd Sasa'e
 109. de momosi
 110. df kilea
 111. dg ola
 112. dh afi
 113. di tulimanu