NAME

Question types


Start with


Question limit

of 115 available terms

Print test

115 True/False questions

 1. afāmotor

        

 2. māgatoluto rest after working

        

 3. fa'asagamap

        

 4. i utaseaward/towards town

        

 5. fauinafind

        

 6. alu sa'owhile

        

 7. fa'apotopotohope

        

 8. taunu'uto put

        

 9. sopo'ia, kolosito cross (a road)

        

 10. avanoachance, opportunity

        

 11. tu'upierce

        

 12. fitafitasoldier

        

 13. supoto run over

        

 14. fa'amoemoehope

        

 15. māsanifour corner intersection

        

 16. tūmauargue

        

 17. taumualuaroll

        

 18. tulimanucorner

        

 19. afeturn

        

 20. mafai onapossible

        

 21. māfui'eearthquake

        

 22. onafault

        

 23. pa'ūfall

        

 24. 'a'ai, tāulagacity

        

 25. asiasisea

        

 26. mātuaNorth

        

 27. ponathen

        

 28. suisea

        

 29. tē'enarefuse

        

 30. fa'atalitalito wait around

        

 31. lā maladrought

        

 32. manatuasweetheart

        

 33. tu'ifall

        

 34. fa'anoiask permission

        

 35. faigatāevening prayer

        

 36. Mātūparents

        

 37. te'i o'u tinowas stubborn

        

 38. tūleipush

        

 39. E ā 'ea?What is it?

        

 40. pogisāto run over

        

 41. afisea

        

 42. SisifoWest

        

 43. fesoasoanito be used to

        

 44. tau nofo lo'u fatuto put

        

 45. tulafonocorner

        

 46. laveato be hurt

        

 47. polokato live

        

 48. fuatinocomplexion, figure

        

 49. olato live

        

 50. 'umiahold

        

 51. tūlau'ele'eleland

        

 52. taumatauroll

        

 53. matagiseaward/towards town

        

 54. 'onosa'iuntil you reach

        

 55. lōlogaporridge

        

 56. leoleopolice

        

 57. se'iauntil

        

 58. fa'asasaask permission

        

 59. fa'ali'iuntil you reach

        

 60. māgafāfour corner intersection

        

 61. solichange

        

 62. vāganāhard, difficult

        

 63. ōgātotonu3 corner intersection

        

 64. momosiblock

        

 65. se'ia o'oa shock through my body

        

 66. vala'auinaterrible

        

 67. agavaleleft

        

 68. samicried

        

 69. fīnauargue

        

 70. laveafast

        

 71. ona afe anepossible

        

 72. mālamalamaunderstand

        

 73. gototo live

        

 74. failotuevening prayer

        

 75. fa'afesagai, fa'asa'o, fa'afeagaiopposite (x3)

        

 76. Sasa'euntil

        

 77. ta'atiauntil

        

 78. ashamed

        

 79. mauagatāfind

        

 80. E ui lava inaalthough

        

 81. 'a'owhile

        

 82. fa'amāonifaithful, loyal

        

 83. talaane i le vābetween

        

 84. nofomaupermanently stay

        

 85. fa'alogologolisten to

        

 86. mata'utiaterrible

        

 87. i taiseaward/towards town

        

 88. tafatafa. talaanenext to

        

 89. 'avea (ma)become

        

 90. e pei onaas

        

 91. āmioleleiwell behaved

        

 92. lavewound

        

 93. se isisoft, smooth

        

 94. vaegapart

        

 95. mulimuli anelater

        

 96. pōlesiporridge

        

 97. itūside

        

 98. Sautefind

        

 99. vavefast

        

 100. 'inisiniawhile

        

 101. liliuproblem

        

 102. talufrom

        

 103. tiuteinland

        

 104. fa'amālōlōrecess

        

 105. feiloa'ito be acquainted with

        

 106. kileafind

        

 107. lāleleibeautiful

        

 108. tagimotor

        

 109. to die (of engine)

        

 110. mānavato rest after working

        

 111. fa'atū'uadismiss

        

 112. 'ina 'uawhen

        

 113. manamearemember

        

 114. fa'afanuaslant

        

 115. mauafind