NAME

Question types


Start with


Question limit

of 532 available terms

Print test

532 True/False questions

 1. sainito cry

        

 2. faitoto'apiece of fish

        

 3. mālūlūsalad

        

 4. leoleopolicemen

        

 5. taligaear

        

 6. 'Ua lima mīnute e te'a ai le __.__:05/past the hour

        

 7. tagito walk about

        

 8. su'egatest

        

 9. lo tou, la touwe INC

        

 10. otimeeting

        

 11. matuaisland

        

 12. pāsesefare

        

 13. mātūold

        

 14. tatalato open

        

 15. o iaabove

        

 16. telefoni/koloto phone

        

 17. va'aito look/see

        

 18. lugafat

        

 19. teiyounger sibling (o-class)

        

 20. tālādollar (a-class)

        

 21. ipu vaiweak

        

 22. ua leleito drown

        

 23. vevelahot

        

 24. kokococoa

        

 25. Ua 'afa le __.__:30/half past

        

 26. 'E te iloa tautala Fa'aperetania?speak slowly

        

 27. fa'alogoto listen

        

 28. se'evaeshoe (o-class)

        

 29. manatuaPerhaps.

        

 30. mataeye, face

        

 31. ali'iman/sir

        

 32. Aso SāSunday

        

 33. lo'omatuaI/me

        

 34. faife'auto be hungry

        

 35. māfaufauto think/contemplate

        

 36. kofecoffee

        

 37. fusiuabike

        

 38. matamatafirst

        

 39. taugatāexpensive

        

 40. fāsi kekepiece of cake

        

 41. tamateine (a)mother's daughter

        

 42. telefonito pay

        

 43. onosame sex sibling (o-class)

        

 44. tū i lugaear

        

 45. fa'atauto purchase

        

 46. vai'aisaice water

        

 47. Hawai'iyeah

        

 48. tamaone

        

 49. 'ena'enalast name

        

 50. O le ā?What?

        

 51. aluto go

        

 52. ni ona, ni anaour (dual, EXC, for pl, indefinite)

        

 53. gutumouth

        

 54. faiā'ogaclassroom

        

 55. ni ou, ni auyour (dual, for pl, definite)

        

 56. MatiMarch

        

 57. mulibike

        

 58. 'ofutinobring/give (to me)

        

 59. Masalobiscuit/cracker

        

 60. potu kukakitchen

        

 61. leitiōchalk

        

 62. lanu moliorange

        

 63. sou, sauyour (sing, for sing, indefinite)

        

 64. pakapicture/image (o-class)

        

 65. four

        

 66. kukato cook

        

 67. 'Ou te lē iloa.beautiful

        

 68. fetauichild (a-class)

        

 69. so mātou, sa mātouour (INC, for pl, indefinite)

        

 70. ni o lā, ni a lātheir (dual, for pl, indefinite)

        

 71. fia inuto be thirsty

        

 72. teineitiitilittle girl

        

 73. selucomb (a-class)

        

 74. fuālā'auclassroom

        

 75. ni o tātou, ni a tātouour (INC, for pl, indefinite)

        

 76. susuthree

        

 77. nofo i laloto sail

        

 78. ananafiyesterday

        

 79. 'E te iloa tautala Fa'asāmoa?Can you speak Samoan?

        

 80. taimitime

        

 81. fānauchild (a-class)

        

 82. va'ato purchase

        

 83. isuto rain

        

 84. IuniJune

        

 85. lanu mea matapharmacy

        

 86. pātīparty

        

 87. laupapachalkboard

        

 88. tāsenecent

        

 89. ulufafomotor bike (a-class)

        

 90. sivato dance

        

 91. faleuilato smoke

        

 92. Tagata UliBlack

        

 93. limafive

        

 94. 'O 'oe 'o se Sāmoa?What's that?

        

 95. sauteinland

        

 96. 'O lo'u igoa 'o ___.My name is ___.

        

 97. o mā, a māto be sleepy

        

 98. mālōlōto rest

        

 99. picture/image (o-class)

        

 100. mataiPerhaps.

        

 101. samasamayellow

        

 102. ipu supobowl of soup

        

 103. tinā o le tinā/tamāgrandmother (o-class)

        

 104. comb (a-class)

        

 105. tamāloaman

        

 106. nāneiskirt

        

 107. pa'ūto fall

        

 108. fa'afetaithanks

        

 109. tagata ā'ogawe (dual exc)

        

 110. o lā, a lātheir (dual, for pl, definite)

        

 111. 'O ai lou suafa?What's your name?

        

 112. lo mātou, la mātouour (EXC, for sing, definite)

        

 113. 'apa pīsupofeast

        

 114. fale talavaichest

        

 115. usoto write

        

 116. malae ta'aloathletic field

        

 117. taugōfiesunny/clear

        

 118. uatito beat

        

 119. pua'apig

        

 120. tasione

        

 121. tausagato open

        

 122. manavachief

        

 123. 'aigafeast

        

 124. lau tītable

        

 125. valealeg, foot (o-class)

        

 126. mālosistrong

        

 127. mativagrass

        

 128. Aso GafuaWednesday

        

 129. leagapicture/image (o-class)

        

 130. igoaname (o-class)

        

 131. tala aneto walk about

        

 132. ivato make noise

        

 133. sona, sanahis, her, its (for pl, indefinite)

        

 134. sāuninorth

        

 135. Pālagistrong

        

 136. tautalato speak

        

 137. aito eat

        

 138. iloabefore the hour

        

 139. tamāto paint

        

 140. so tātou, sa tātouour (EXC, for pl, indefinite)

        

 141. toluto rain

        

 142. folauto sail

        

 143. laulaueight

        

 144. FilipainaFilipino

        

 145. Ianuariweak

        

 146. tataloto pray

        

 147. vai moliorange juice

        

 148. naifito sign

        

 149. vaibiscuit/cracker

        

 150. mulimulilast

        

 151. mumuJune

        

 152. o'u, a'ulady

        

 153. so tā, sa tāour (dual, INC, for pl, definite)

        

 154. fiafiahappy

        

 155. putainland

        

 156. tinograb/hold something

        

 157. poviwater

        

 158. 'uminecklace

        

 159. pusa'aisato fall

        

 160. Sētemanorth

        

 161. uilaarm, hand (o-class)

        

 162. fituangry

        

 163. 'ofu vaeshirt (o-class)

        

 164. 'O le ā le Fa'asāmoa o le 'upu ___?bookshop

        

 165. KōleaKorean

        

 166. ā'ogaschool /to go to school

        

 167. 'o le ā?what?

        

 168. tauprice

        

 169. mea'aifish

        

 170. uila afiwindy

        

 171. E fa'alēlelei la'u Fa'asāmoa.I don't speak Samoan very well.

        

 172. faguto go

        

 173. matāfagaMarch

        

 174. leleto fly

        

 175. laofiewoman

        

 176. lanucolor

        

 177. lo mā, la māour (dual, EXC, for sing, definite)

        

 178. 'avetake/pass along

        

 179. 'IoeYes

        

 180. itaangry

        

 181. lanu moanain front

        

 182. analeilāearlier today

        

 183. savalito cook/prepare

        

 184. tuaboy/male

        

 185. le fānaubirthday

        

 186. selauto drink

        

 187. māketimarket

        

 188. 'Ua lava.That's enough.

        

 189. ipu kofethousand

        

 190. fāsi i'apiece of fish

        

 191. ataneck

        

 192. so lua, sa luayour (dual, for sing, indefinite)

        

 193. lona, lanaalongside

        

 194. limaarm, hand (o-class)

        

 195. Fa'afetai fo'i.You're welcome!

        

 196. fa'ai'uto drop

        

 197. peseto sing

        

 198. SāmoaSamoan

        

 199. o tātou, a tātouour (INC, for sing, indefinite)

        

 200. fafosame sex sibling (o-class)

        

 201. o mātoufather (o-class)

        

 202. fale sāchurch

        

 203. May

        

 204. Siapanīto walk

        

 205. vasegato beat

        

 206. nofoachair

        

 207. tuain front

        

 208. so lā, sa lātheir (dual, for sing, indefinite)

        

 209. sasabiscuit/cracker

        

 210. mogamogacockroach

        

 211. a'eto climb

        

 212. luatwo

        

 213. muamuafirst

        

 214. 'o lea lava.you

        

 215. tā'eleto bathe

        

 216. potua room

        

 217. i le pōlast night

        

 218. i'avillage

        

 219. tuaganefemale's brother (o-class)

        

 220. Tēsemagirl/female

        

 221. fa'apa'ūwhite

        

 222. lo lātou, la lātoutheir (for sing, definite)

        

 223. 'ulavillage

        

 224. se'evae tosotososlipper

        

 225. penitalapencil

        

 226. o a'uto be sick

        

 227. 'aito eat /bite/sting

        

 228. lo lua, la luaour (dual, EXC, for sing, definite)

        

 229. fa'atau maito purchase

        

 230. mātuaparents (o-class)

        

 231. meathing

        

 232. atali'ito arrive

        

 233. i le aoauliafternoon

        

 234. maugaparent (o-class)

        

 235. fale tīfagatheater

        

 236. o tā'uateacher

        

 237. mālamalamato understand

        

 238. lo'u, la'uto study

        

 239. tuātusilibrary

        

 240. ananeicolor

        

 241. pinikitooth

        

 242. toebefore the hour

        

 243. fāgotato fish

        

 244. tala atuto open

        

 245. o lātou, a lātoumorning

        

 246. tamā o le tamā/tināgrandfather (o-class)

        

 247. 'afahalf past

        

 248. penito cry

        

 249. Initiato sign

        

 250. galuegajob

        

 251. sisisfowater

        

 252. ma'ito be sick

        

 253. 'Ailogato listen

        

 254. fale ta'avalegarage

        

 255. koneseticoncert

        

 256. peleueno

        

 257. totonuto close

        

 258. falalauhala mat

        

 259. taumataumother's child (o-class)

        

 260. vaivaipoor

        

 261. fale 'ietent

        

 262. to'aluaspouse (o-class)

        

 263. tināmother (o-class)

        

 264. utainland

        

 265. fale ā'ogadoor

        

 266. manuleleto drown

        

 267. māsinachild (a-class)

        

 268. tuli limaarm, hand (o-class)

        

 269. May

        

 270. o lātouwe INC

        

 271. 'aualaroad

        

 272. tafatafainside

        

 273. umato be finished

        

 274. tuafafinemale's sister (o-class)

        

 275. tausima'inurse

        

 276. kuataquarter

        

 277. vavequickly

        

 278. 'O ai lou igoa?to use

        

 279. fale ma'iI/me

        

 280. vāiaso leneidozen

        

 281. tagograb/hold something

        

 282. o 'outouto look/see

        

 283. tamo'eto run

        

 284. 'aisakulimiAugust

        

 285. tuli vaeknee

        

 286. sānuisisandwich

        

 287. lou, lauhis, her, its (for sing, definite)

        

 288. tama'ita'ito drop

        

 289. fa'ama'ima'ibookshop

        

 290. 'Ua tā le _____:00/on the hour

        

 291. 'Aperilasoft drink

        

 292. lo tātou, la tātouour (INC, for sing, definite)

        

 293. misato argue

        

 294. 'Ua toe lima mīnute i le __.I don't know.

        

 295. potu mālōlōcold

        

 296. Nōvemajob

        

 297. fale puipuiprison

        

 298. fōmaiFebruary

        

 299. 'O le ā lenā?What's that?

        

 300. toe fo'ipiece of fish

        

 301. televisehundred

        

 302. tapuniseaward

        

 303. tu'uto put/place something

        

 304. toea'inaold man

        

 305. teinegirl/female

        

 306. o mā'uawe (dual exc)

        

 307. tala maithis side of

        

 308. fasito beat

        

 309. tautala fa'agesegesespeak slowly

        

 310. 'Ua 'ou mālamalama.I understand.

        

 311. matagiwindy

        

 312. totogito pay

        

 313. nifoto dance

        

 314. moeto sleep

        

 315. pepathing

        

 316. paunain front

        

 317. matuapicture/image (o-class)

        

 318. 'atato laugh/smile

        

 319. peresitenebaby (a-class)

        

 320. mamaring

        

 321. ti'eti'eto ride

        

 322. o tātouhusband (a-class)

        

 323. tamaseaward

        

 324. mitiafuT-shirt

        

 325. 'auleagaugly

        

 326. uluprice

        

 327. sālatito walk

        

 328. asoday

        

 329. tamaitiitithis side of

        

 330. ni o tā, ni a tātheir (for pl, indefinite)

        

 331. 'aumaibring/give (to me)

        

 332. palauvalepound

        

 333. pa'e'eskinny

        

 334. 'ōfisa leoleoProbably not.

        

 335. so mā, sa māour (dual, INC, for sing, indefinite)

        

 336. May

        

 337. fesoasoanito sign

        

 338. fafinewoman

        

 339. la'itiitiyoung

        

 340. tolotoloto pay

        

 341. saketehouse/home (o-class)

        

 342. fusipa'uto arrive

        

 343. 'apa i'acanned fish

        

 344. fale 'oloastore

        

 345. o 'oefish

        

 346. 'o iahim/her

        

 347. faigaluegacockroach

        

 348. fale falaoapolicemen

        

 349. fale fa'atautusibookshop

        

 350. ipu piaglass of beer

        

 351. pu'upu'ushort

        

 352. faanoanoasad

        

 353. anapōlast night

        

 354. potu tā'eleto return

        

 355. fuāmoaegg

        

 356. anataeaojob

        

 357. fa'atau atuto sell

        

 358. fa'amolemoleplease

        

 359. so tou, sa touour (dual, INC, for pl, definite)

        

 360. ni o tou, ni a touyour (pl, for pl, indefinite)

        

 361. ave pasibus driver

        

 362. atunu'ucountry

        

 363. valucolor

        

 364. lo lā, la lāour (dual, EXC, for pl, indefinite)

        

 365. Aso TofiThursday

        

 366. aso fānaubirthday

        

 367. tusito sing

        

 368. malemoto drown

        

 369. Aso LuaMonday

        

 370. inuangry

        

 371. Aso Luluthey

        

 372. mutiagrass

        

 373. mātoustrong

        

 374. maileparent (o-class)

        

 375. uliulibike

        

 376. pepepark

        

 377. lauulucolor

        

 378. 'a'auto swim

        

 379. fale melipost office

        

 380. uatwo

        

 381. milionachair

        

 382. o mātou, a mātouour (EXC, for pl, indefinite)

        

 383. sefuluten

        

 384. falehouse/home (o-class)

        

 385. nu'utake/pass along

        

 386. nusipepanewspaper

        

 387. 'ōfisaoffice

        

 388. 'Ua 'e mālamalama?brown

        

 389. o 'ouluavillage

        

 390. ta'avalecar (a-class)

        

 391. pūlouhat (o-class)

        

 392. fonomeeting

        

 393. fale 'aigateacher

        

 394. 'ofu talitimuraincoat

        

 395. so'u, sa'umy (for sing, indefinite)

        

 396. Aso To'ona'iskinny

        

 397. tusito cry

        

 398. fa'aaogāto use

        

 399. i'ināyeah

        

 400. on the hour

        

 401. alugapillow

        

 402. malagachalkboard

        

 403. neinow, today

        

 404. o lā'uaI/me

        

 405. vaitūlotonorth

        

 406. O le ā lea?What's this?

        

 407. popoleto worry

        

 408. vaitaferiver

        

 409. 'apa inuhim/her

        

 410. leleipen

        

 411. lo tā, la tāour (dual, INC, for sing, definite)

        

 412. tānefour

        

 413. ni o'u, ni a'umy (for pl, indefinite)

        

 414. ni o lua, ni a luabeyond

        

 415. mauanose

        

 416. apifork

        

 417. ou, auyour (sing, for pl, definite)

        

 418. i'ōover there

        

 419. alofato go

        

 420. 'ino'inoto ride

        

 421. fanato wake up

        

 422. ulaulato smoke

        

 423. tuiJune

        

 424. le asōtoday

        

 425. 'atopurse/wallet

        

 426. ni o lātou, ni a lātoutheir (for pl, indefinite)

        

 427. lumaring

        

 428. 'auleleibeautiful

        

 429. e te'a aicar (a-class)

        

 430. senecent

        

 431. 'O le ā le Fa'apālagi o le 'upu ___?What's the English for the word ___?

        

 432. fale tusichurch

        

 433. fatafatato watch

        

 434. malae va'aleleairport

        

 435. 'Ua tā le fia?what?

        

 436. potu ā'ogaclassroom

        

 437. 'ofuclothes

        

 438. tauagavaleearring

        

 439. i le taeaomorning

        

 440. taeaoboy/male

        

 441. sasa'eeast

        

 442. fa'amāsinogacourt

        

 443. 'Oketopato climb

        

 444. ni o mā, ni a māour (dual, INC, for sing, definite)

        

 445. Aso FaraileFriday

        

 446. TōgaTongan

        

 447. mususullen

        

 448. ipucup/glass

        

 449. 'ua mālamalama__:00/on the hour

        

 450. va'aleleairplane

        

 451. masi kekedog (a-class)

        

 452. vaeleg, foot (o-class)

        

 453. potu moebedroom

        

 454. mateto die (non-human)

        

 455. piki'apufish

        

 456. i le afiafibathroom

        

 457. i'ineibring/give (to me)

        

 458. tūlouexcuse me

        

 459. lotuseven

        

 460. sauprice

        

 461. fāsi pua'apork

        

 462. tafaopicture/image (o-class)

        

 463. 'Aokusobring/give (to me)

        

 464. afehouse/home (o-class)

        

 465. 'io'ebathing suit

        

 466. uafuto go

        

 467. so lātou, sa lātouour (EXC, for pl, definite)

        

 468. masibiscuit/cracker

        

 469. leaino

        

 470. vāiasoweek

        

 471. 'ofu tā'elemy (for pl, definite)

        

 472. ta'aloboat (o-class)

        

 473. taunu'uto arrive

        

 474. moegabed (o-class)

        

 475. foloto swallow

        

 476. fale talimālōbar

        

 477. 'oeto be sick

        

 478. pisato make noise

        

 479. mau'oloarich

        

 480. valito paint

        

 481. timufive

        

 482. samiwater

        

 483. laloto shoot

        

 484. i'īover here

        

 485. 'ito eat /bite/sting

        

 486. pa'epa'elast name

        

 487. taiseaward

        

 488. kōvanagovernor

        

 489. tīgāto hurt

        

 490. fāsi poviorange juice

        

 491. tapenato tidy up

        

 492. e lē āfāinano problem (response to tulou)

        

 493. vāiaso 'ā saupork

        

 494. 'O le ā le mea lea?raincoat

        

 495. fia'aito be hungry

        

 496. o lua, a luayour (dual, for pl, definite)

        

 497. afafine (o)male's sister (o-class)

        

 498. o tā, a tāour (dual, INC, for pl, definite)

        

 499. fia moeto be sleepy

        

 500. fa'atau'oloabrown

        

 501. toe fairepeat

        

 502. Iulaito be finished

        

 503. alato wake up

        

 504. leo teleto fly

        

 505. penisinachalk

        

 506. tautaligato walk

        

 507. 'apa piahim/her

        

 508. āmatato begin

        

 509. ni o mātou, ni a mātouour (EXC, for pl, indefinite)

        

 510. vāiaso 'ua te'aYES!

        

 511. ipu susuyour (sing, for sing, definite)

        

 512. to die (non-human)

        

 513. āvāwife (a-class)

        

 514. fale piapost office

        

 515. fai maiorange

        

 516. tamatama (a)mother's son

        

 517. ulufaleto enter

        

 518. fa'amalamawindow

        

 519. fa'atumufill out (a paper)

        

 520. su'esu'eto study

        

 521. O le ā le taimi o le __?What time is the __?

        

 522. fa'atalito wait

        

 523. taulimain front

        

 524. a'ume

        

 525. pepeloto lie

        

 526. potococoa

        

 527. mālōwell done

        

 528. motuparent (o-class)

        

 529. o tou, a touyour (pl, for pl, definite)

        

 530. FepuariFebruary

        

 531. ona, anato open

        

 532. fufulutable