NAME

Question types


Start with


Question limit

of 114 available terms

Print test

114 True/False questions

 1. fa'amolemoleplease

        

 2. 'ualeleito eat

        

 3. 'o 'ouluayou (all)

        

 4. fuamoafirst

        

 5. faia'ogaschool building

        

 6. laulautable

        

 7. i'atake/pass along

        

 8. taon the hour

        

 9. nofoachair

        

 10. fa'atalithanks

        

 11. ulaulato smoke

        

 12. sainipound

        

 13. nifotooth

        

 14. penisinachalk

        

 15. tusiboy/male

        

 16. tuaback

        

 17. uliabike

        

 18. toebefore the hour

        

 19. inucup/glass

        

 20. 'ioeyes

        

 21. ipuprice

        

 22. tulouexcuse me

        

 23. selautable

        

 24. ta'avalecar

        

 25. laon the hour

        

 26. mea'aito look

        

 27. E ta'ilua talaTwo dollars each.

        

 28. Tusiboy/male

        

 29. limaarm, hand

        

 30. toefairepeat

        

 31. 'Ua ta le fia?what?

        

 32. afeone thousand

        

 33. tagoto grab/hold something

        

 34. malamalamato understand

        

 35. leaino

        

 36. E fia le tau?stand up

        

 37. falea'ogaschool building

        

 38. "Aua le nofo i lalo.sit down

        

 39. fasi kekestand up

        

 40. uatione thousand

        

 41. 'ainotebook

        

 42. Soiabike

        

 43. savaliwalk

        

 44. 'o le a?them, they

        

 45. laupapato speak

        

 46. masi kekecookie

        

 47. 'aumaibring/give (to me)

        

 48. paunathose (away from the speaker and/or near the listener)

        

 49. E le' o' Tina 'o le SainaTina is not Chinese.

        

 50. tamaprice

        

 51. 'apinotebook

        

 52. 'o la'uaI, me

        

 53. Lela (lale)that (distant from speaker/listener)

        

 54. tu i lugastand up

        

 55. nei (ia)These (near the speaker)

        

 56. motua room

        

 57. moecup/glass

        

 58. taigaear

        

 59. lena (lele)police officer

        

 60. igoaname

        

 61. va'aito look

        

 62. 'o latouthem, they

        

 63. tauThose (distant from speaker/listener)

        

 64. nathose (away from the speaker and/or near the listener)

        

 65. 'afanotebook

        

 66. fa'amalamato walk

        

 67. lenei (lea)this (near the speaker)

        

 68. gutumilk

        

 69. maloto grab/hold something

        

 70. savalito sign

        

 71. 'Ua lua tolusefuluWhat time is it?

        

 72. ipu piaglass of beer

        

 73. tinobody

        

 74. tagataeye, face

        

 75. popoleto worry

        

 76. 'O Tina 'o le SainaTina is not Chinese.

        

 77. 'o iahe, she, it

        

 78. fasi pua'afish

        

 79. nof i lalosit down

        

 80. 'o tatouto eat

        

 81. E ta'ifia i le sanuisisHow much per sandwich?

        

 82. E fia le tau o le kofe?What time is it?

        

 83. su'egatake/pass along

        

 84. muamuafirst

        

 85. tautalato speak

        

 86. saucome

        

 87. 'Ua valu fa sefulu lima.What time is it?

        

 88. susumilk

        

 89. 'O le a le taimi (o le fono)?Tina is Chinese.

        

 90. e te'a aibring/give (to me)

        

 91. vasegaear

        

 92. o' ta'uayou

        

 93. 'avetake/pass along

        

 94. leoleoto worry

        

 95. teineto sign

        

 96. 'o a'uyou (2 people)

        

 97. O le tau o le ta'avalethe price of the car

        

 98. O le fitu.Seven

        

 99. mulimulilast

        

 100. mogamogaboy/male

        

 101. fa'afetaithanks

        

 102. matamouth

        

 103. tu'ufish

        

 104. 'o 'oeI, me

        

 105. penitalaboy/male

        

 106. potua room

        

 107. o' ma'uawe, us (2 people, listener included)

        

 108. penito write

        

 109. lau ticome

        

 110. tuli limaelbow

        

 111. fa'alogoto listen

        

 112. 'o 'outouyou (2 people)

        

 113. 'o matouwe, us (listener excluded)

        

 114. lona luasecond