NAME

Question types


Start with


Question limit

of 98 available terms
(3 exact duplicates found)

Print test

94 Matching questions

 1. to be known
 2. spank
 3. where
 4. buy
 5. pilot
 6. to catch
 7. come
 8. to grab
 9. fire
 10. to save
 11. if had not
 12. inland
 13. new
 14. to be blocked, trapped
 15. passengers
 16. report
 17. exceedingly
 18. office
 19. to fill
 20. yesterday
 21. neighborhood
 22. secretary
 23. chief
 24. electricity
 25. to cause
 26. parking lot
 27. cause to flow
 28. other
 29. next to
 30. can
 31. incident, problem
 32. fix
 33. gas
 34. answer
 35. miss
 36. to cry
 37. remaining
 38. in front
 39. car
 40. to be saved
 41. chase away
 42. to start up
 43. fly about, circle
 44. to lade/scoop
 45. opportunity
 46. break up and scatter
 47. treat unkindly
 48. say
 49. lady
 50. to die, fail
 51. to block
 52. to fish
 53. east
 54. telephone
 55. flip
 56. newspaper
 57. state
 58. to tell
 59. an attempt
 60. jump/attack
 61. if
 62. plenty/much
 63. spring
 64. put
 65. likely outcome
 66. most likely
 67. man
 68. quickly
 69. airport
 70. not work
 71. use
 72. want to-
 73. fuel
 74. to fall
 75. approximately
 76. ask
 77. to wait
 78. cause
 79. land, alite
 80. New York
 81. to die
 82. seawater
 83. but
 84. walk
 85. friend
 86. fishing
 87. return from fishing
 88. to beg
 89. her
 90. report(ed)
 91. confirm
 92. feet
 93. is
 94. side/area
 1. a fa'atutumu
 2. b vave
 3. c ta'avale
 4. d mafai
 5. e taua
 6. f iai
 7. g aliʻi
 8. h saogalemu
 9. i totoe
 10. j mea tonu
 11. k ese
 12. l penisini
 13. m mau
 14. n poloka
 15. o felelea'i
 16. p taumafaiga
 17. q pe
 18. r fa'alavelave
 19. s
 20. t iloa
 21. u sasa
 22. v tupu mai
 23. w pito
 24. x isi
 25. y fa'amaonia
 26. z mata o le vai
 27. aa tusa ma le
 28. ab pupuni
 29. ac pa'ū
 30. ad 'aveva'alele
 31. ae i luma
 32. af fou
 33. ag
 34. ah misi
 35. ai paka
 36. aj ana le
 37. ak fetagofi
 38. al tuliʻese
 39. am maliu
 40. an leaga
 41. ao feosofi
 42. ap fesili atu
 43. aq fea
 44. ar telefoni
 45. as failautusi
 46. at sasa'e
 47. au fai
 48. av 'o ia
 49. aw taʻu
 50. ax ananafi
 51. ay sau
 52. az sapo(ina)
 53. ba faiva
 54. bb salalau
 55. bc fa'atali
 56. bd talane
 57. be fuli
 58. bf tali mai
 59. bg sami
 60. bh pitonu'u
 61. bi futu
 62. bj tama'ita'i
 63. bk fa'atafe
 64. bl tupu
 65. bm eletise
 66. bn agaleagaina
 67. bo ʻaisi
 68. bp pepa
 69. bq pasese
 70. br savali
 71. bs malae va'alele
 72. bt mafua'aga
 73. bu fa'apea
 74. bv 'ōfisa
 75. bw asu
 76. bx tu'u
 77. by ga'uta
 78. bz fāgogota
 79. ca fia
 80. cb ta'ua
 81. cc 'ae
 82. cd avanoa
 83. ce fa'atau
 84. cf fai mai
 85. cg afi
 86. ch kesi
 87. ci Niu Ioka
 88. cj a'e
 89. ck sefe
 90. cl tamaloloa
 91. cm setete
 92. cn fa'aaogā
 93. co fetagisi
 94. cp tulau'ele'ele ifo