NAME

Question types


Start with


Question limit

of 98 available terms
(3 exact duplicates found)

Print test

98 True/False questions

 1. totoeremaining

        

 2. mafua'agacause

        

 3. fa'apeamost likely

        

 4. peto die, fail

        

 5. samifire

        

 6. malae va'alelecar

        

 7. fa'alavelaveincident, problem

        

 8. pitonu'uneighborhood

        

 9. Niu IokaNew York

        

 10. eseto lade/scoop

        

 11. lā enot work

        

 12. fetagisito grab

        

 13. ʻaisito beg

        

 14. tamaloloaan attempt

        

 15. futufeet

        

 16. 'aveva'alelecar

        

 17. tupufeet

        

 18. 'ōfisaoffice

        

 19. tulau'ele'ele ifopilot

        

 20. tupu maito start up

        

 21. sauseawater

        

 22. fuliflip

        

 23. mata o le vaispring

        

 24. misimiss

        

 25. ta'avalecar

        

 26. fetagofito cry

        

 27. eletiseelectricity

        

 28. fiawhere

        

 29. savalican

        

 30. seteteto save

        

 31. ga'utainland

        

 32. pasesepassengers

        

 33. pupunito block

        

 34. tauacome

        

 35. felelea'ieast

        

 36. fesili atuask

        

 37. feosofifix

        

 38. saogalemuto be saved

        

 39. tuliʻesechase away

        

 40. feawhere

        

 41. asuto lade/scoop

        

 42. mea tonunext to

        

 43. penisiniother

        

 44. i lumafriend

        

 45. afiis

        

 46. fa'atauto wait

        

 47. taʻureport(ed)

        

 48. i totonunext to

        

 49. sefeto save

        

 50. fai maisay

        

 51. is

        

 52. tama'ita'icause to flow

        

 53. fa'atalibuy

        

 54. fa'aaogāuse

        

 55. kesimiss

        

 56. pa'ūreturn from fishing

        

 57. aliʻimiss

        

 58. leaganewspaper

        

 59. avanoaopportunity

        

 60. where

        

 61. iaiis

        

 62. fa'atutumuto fill

        

 63. fa'amaoniause

        

 64. 'aebut

        

 65. talanenext to

        

 66. maliumiss

        

 67. ananafiyesterday

        

 68. pakaparking lot

        

 69. telefonito call

        

 70. sasa'eeast

        

 71. pepanewspaper

        

 72. mafaican

        

 73. if

        

 74. agaleagainatreat unkindly

        

 75. fa'atafecause to flow

        

 76. iloato be known

        

 77. vavequickly

        

 78. sapo(ina)to catch

        

 79. tali maichief

        

 80. ta'uainland

        

 81. fouwant to-

        

 82. isiother

        

 83. tusa ma leto start up

        

 84. fāgogotato grab

        

 85. pitoside/area

        

 86. failautusifishing

        

 87. maucome

        

 88. ana leyesterday

        

 89. polokaparking lot

        

 90. taumafaigaan attempt

        

 91. a'eput

        

 92. sasaspank

        

 93. telefonitelephone

        

 94. 'o iaher

        

 95. faifix

        

 96. salalaunext to

        

 97. faivafishing

        

 98. tu'uput