NAME

Question types


Start with


Question limit

of 115 available terms

Print test

113 Matching questions

 1. to die (of engine)
 2. a shock through my body
 3. hurricane
 4. then
 5. understand
 6. 3 corner intersection
 7. although
 8. someone
 9. inland
 10. to wait around
 11. flood
 12. permanently stay
 13. recess
 14. corner
 15. soft, smooth
 16. law
 17. faithful, loyal
 18. drought
 19. hard, difficult
 20. dark
 21. become
 22. sea
 23. arrive
 24. land
 25. map
 26. mechanic
 27. help
 28. opposite (x3)
 29. problem
 30. fast
 31. remember
 32. when
 33. to cross (a road)
 34. West
 35. dismiss
 36. duty
 37. go straight
 38. terrible
 39. listen to
 40. part
 41. four corner intersection
 42. soup
 43. between
 44. earthquake
 45. complexion, figure
 46. gather
 47. patience
 48. change
 49. hard to get
 50. wind
 51. lie
 52. push
 53. to be acquainted with
 54. to run over
 55. beautiful
 56. parents
 57. motor
 58. soldier
 59. North
 60. chance, opportunity
 61. face/turn
 62. cried
 63. East
 64. pierce
 65. then she called in
 66. side
 67. until
 68. sink
 69. middle
 70. my heart stood still
 71. while
 72. as
 73. fall
 74. visit
 75. city
 76. to rest after working
 77. to be firm, remain
 78. hold
 79. to be hurt
 80. roll
 81. to be fixed
 82. ashamed
 83. seaward/towards town
 84. hope
 85. was stubborn
 86. left
 87. to put
 88. next to
 89. find
 90. from
 91. later
 92. ask permission
 93. be calling
 94. clear
 95. right
 96. South
 97. police
 98. What is it?
 99. sweetheart
 100. evening prayer
 101. porridge
 102. until you reach
 103. fault
 104. argue
 105. block
 106. to live
 107. slant
 108. to be used to
 109. refuse
 110. possible
 111. well behaved
 112. turn
 113. except (unless)
 1. a taumualua
 2. b i uta
 3. c āmiolelei
 4. d avanoa
 5. e fa'atalitali
 6. f nofomau
 7. g failotu
 8. h pōlesi
 9. i te'i o'u tino
 10. j afi
 11. k pona
 12. l sami
 13. m afe
 14. n 'a'ai, tāulaga
 15. o 'ina 'ua
 16. p mulimuli ane
 17. q fesoasoani
 18. r soli
 19. s lā mala
 20. t e pei ona
 21. u sui
 22. v tūlau'ele'ele
 23. w lavea
 24. x ōgātotonu
 25. y māgatolu
 26. z mālamalama
 27. aa ola
 28. ab ona
 29. ac afā
 30. ad vaega
 31. ae lave
 32. af fa'afanua
 33. ag fa'amālōlō
 34. ah se'ia
 35. ai talaane i le vā
 36. aj se'ia o'o
 37. ak tulafono
 38. al ona afe ane
 39. am taumatau
 40. an taunu'u
 41. ao lōloga
 42. ap supo
 43. aq pogisā
 44. ar māfui'e
 45. as asiasi
 46. at fa'amāoni
 47. au momosi
 48. av tau nofo lo'u fatu
 49. aw tulimanu
 50. ax feiloa'i
 51. ay faigatā
 52. az mafai ona
 53. ba talu
 54. bb fuatino
 55. bc goto
 56. bd Sasa'e
 57. be fa'asaga
 58. bf tu'i
 59. bg agavale
 60. bh Sisifo
 61. bi maua
 62. bj leoleo
 63. bk tiute
 64. bl Mātū
 65. bm itū
 66. bn E ui lava ina
 67. bo fīnau
 68. bp 'a'o
 69. bq tagi
 70. br fa'amoemoe
 71. bs poloka
 72. bt tūmau
 73. bu 'umia
 74. bv fa'asasa
 75. bw vāganā
 76. bx vala'auina
 77. by fauina
 78. bz matagi
 79. ca mata'utia
 80. cb E ā 'ea?
 81. cc alu sa'o
 82. cd i tai
 83. ce 'avea (ma)
 84. cf fa'atū'ua
 85. cg manamea
 86. ch kilea
 87. ci fa'ali'i
 88. cj māgafā
 89. ck fa'apotopoto
 90. cl 'inisinia
 91. cm lālelei
 92. cn sopo'ia, kolosi
 93. co pa'ū
 94. cp
 95. cq 'onosa'i
 96. cr tūlei
 97. cs se isi
 98. ct vave
 99. cu māsani
 100. cv mātua
 101. cw ta'atia
 102. cx fitafita
 103. cy tafatafa. talaane
 104. cz
 105. da manatua
 106. db fa'alogologo
 107. dc tē'ena
 108. dd fa'afesagai, fa'asa'o, fa'afeagai
 109. de mānava
 110. df mauagatā
 111. dg fa'anoi
 112. dh tu'u
 113. di Saute