NAME

Question types


Start with


Question limit

of 115 available terms

Print test

115 True/False questions

 1. mauafind

        

 2. tu'ito put

        

 3. afāmotor

        

 4. i utaseaward/towards town

        

 5. mātuafind

        

 6. fesoasoanihelp

        

 7. fa'afanuamap

        

 8. fa'amoemoehope

        

 9. āmioleleiwell behaved

        

 10. olato live

        

 11. e pei onapossible

        

 12. fa'ali'iwas stubborn

        

 13. mulimuli anecorner

        

 14. fīnauto be firm, remain

        

 15. ōgātotonumiddle

        

 16. tu'uto put

        

 17. agavalefast

        

 18. tagicried

        

 19. 'ina 'uadismiss

        

 20. afemotor

        

 21. liliuclear

        

 22. E ui lava inaalthough

        

 23. Sisifovisit

        

 24. mālamalamadrought

        

 25. pogisādark

        

 26. fa'asasaslant

        

 27. se isisomeone

        

 28. ponathen

        

 29. vāganāto be used to

        

 30. tulimanucorner

        

 31. pa'ūfall

        

 32. momosisoft, smooth

        

 33. fa'atū'uawhile

        

 34. taumatauhard to get

        

 35. tafatafa. talaanenext to

        

 36. pōlesisomeone

        

 37. manatuaremember

        

 38. alu sa'ogo straight

        

 39. fa'apotopotogather

        

 40. failotufrom

        

 41. laveato be hurt

        

 42. talufrom

        

 43. lāleleibeautiful

        

 44. 'umiauntil

        

 45. manamearemember

        

 46. fa'atalitalito wait around

        

 47. feiloa'ito be acquainted with

        

 48. laveproblem

        

 49. taunu'uto put

        

 50. 'inisiniamechanic

        

 51. tūleiside

        

 52. Sasa'eEast

        

 53. talaane i le vāhard, difficult

        

 54. 'a'ai, tāulagawhen

        

 55. fa'alogologolisten to

        

 56. mānavaparents

        

 57. gotofind

        

 58. fa'amālōlōfaithful, loyal

        

 59. itūseaward/towards town

        

 60. 'a'owas stubborn

        

 61. māsanifour corner intersection

        

 62. tau nofo lo'u fatube calling

        

 63. taumualuaright

        

 64. lā maladrought

        

 65. samisea

        

 66. nofomaublock

        

 67. tūmauargue

        

 68. polokablock

        

 69. sopo'ia, kolosito cross (a road)

        

 70. 'onosa'ipatience

        

 71. fitafitasoldier

        

 72. fa'anoiask permission

        

 73. 'avea (ma)become

        

 74. ashamed

        

 75. tē'enarefuse

        

 76. avanoachance, opportunity

        

 77. fa'asagaface/turn

        

 78. asiasisea

        

 79. ashamed

        

 80. se'ia o'ountil you reach

        

 81. tiuteduty

        

 82. te'i o'u tinowhen

        

 83. mata'utialie

        

 84. matagicried

        

 85. vala'auinaterrible

        

 86. laveaproblem

        

 87. lōlogaflood

        

 88. onathen

        

 89. tulafonolaw

        

 90. E ā 'ea?What is it?

        

 91. fa'amāonifaithful, loyal

        

 92. suposoup

        

 93. Mātūto rest after working

        

 94. māgafā3 corner intersection

        

 95. afifast

        

 96. fauinato be fixed

        

 97. fa'afesagai, fa'asa'o, fa'afeagaiopposite (x3)

        

 98. fuatinocomplexion, figure

        

 99. leoleoclear

        

 100. faigatāhard, difficult

        

 101. tūlau'ele'eleland

        

 102. solito run over

        

 103. vaegafind

        

 104. kileawound

        

 105. Sautefind

        

 106. māfui'eearthquake

        

 107. suichange

        

 108. se'iapierce

        

 109. ta'atiauntil

        

 110. vavefast

        

 111. mafai onasweetheart

        

 112. ona afe anesweetheart

        

 113. māgatolu3 corner intersection

        

 114. i taiinland

        

 115. mauagatāhard, difficult