NAME

Question types


Start with


Question limit

of 201 available terms

Print test

201 True/False questions

 1. telefonielephant

        

 2. totonoin

        

 3. selausunny

        

 4. mana'owant, like, need

        

 5. literetaangry

        

 6. vaiwater

        

 7. fai galueguWednesday

        

 8. onofriend

        

 9. ofuvaeone thousand

        

 10. manavastomach

        

 11. tagiwrite

        

 12. lima sefulufifty

        

 13. pehas

        

 14. fai aogasad

        

 15. masicracker

        

 16. tama (accent on a)how

        

 17. musikamusic

        

 18. solofafanoteatowl

        

 19. pianopiano

        

 20. mataarm

        

 21. nafoasamoan tala

        

 22. malolight

        

 23. fitugrapes

        

 24. kekecake

        

 25. sugasugar

        

 26. elefaneit

        

 27. atigilimaschool

        

 28. lasunny

        

 29. watione

        

 30. o'eyou

        

 31. latinalatin

        

 32. komepiutachemistry

        

 33. ito

        

 34. taimitime

        

 35. aso TofiTuesday

        

 36. efia le tau?how much does this cost

        

 37. manuia faafetaiI am good thankyou

        

 38. oute mana'o ileI would like

        

 39. faido

        

 40. manuiacracker

        

 41. taeleboy

        

 42. saienitisiscience

        

 43. saviliwindy

        

 44. ehas

        

 45. ga'oswimming

        

 46. inudrink

        

 47. nifoteeth

        

 48. tusiletter

        

 49. moachicken

        

 50. fasiotikill

        

 51. bottlefanu

        

 52. ole a le taimiwhats the time

        

 53. tuafifinesister

        

 54. laulautable

        

 55. alafpetaalphabet

        

 56. vaiare

        

 57. leleilots

        

 58. brothertau

        

 59. uatwo

        

 60. tiricherries

        

 61. oasleep

        

 62. timurain

        

 63. ma'iill

        

 64. tagamealaundry

        

 65. savaliwalk

        

 66. tallumi

        

 67. aso GafuaTuesday

        

 68. vevelahot

        

 69. tulouhello

        

 70. limahands

        

 71. moegabed

        

 72. tusiwrite

        

 73. ona oI am (middle sentence)

        

 74. penipepper

        

 75. paiolorest

        

 76. molilight

        

 77. sawas

        

 78. fado

        

 79. a'uI am (start sentence)

        

 80. a'auswimming

        

 81. limaarm

        

 82. povicat

        

 83. uofor

        

 84. aso sahello

        

 85. e masanialways

        

 86. ipumat'et'ewant, like, need

        

 87. auliironing

        

 88. tolu sefulufifty

        

 89. pusicat

        

 90. osea, an

        

 91. tolusamoan tala

        

 92. usobrother

        

 93. maiare

        

 94. weathertau

        

 95. taaloman

        

 96. totinisocks

        

 97. afea, an

        

 98. mochicken

        

 99. moesleep

        

 100. isunose

        

 101. fanoanoafrench

        

 102. louyou

        

 103. gaganalaundry

        

 104. aogaschool

        

 105. pepapepper

        

 106. igilisiknife

        

 107. fisikikill

        

 108. ivanine

        

 109. peadead animal

        

 110. leis

        

 111. gnifichips

        

 112. mafor

        

 113. falehouse

        

 114. aso LuaThursday

        

 115. malolorest

        

 116. aso FaraileFriday

        

 117. eis

        

 118. aso Lulucold

        

 119. masima(thing ontop a)salt

        

 120. tamatamailimaear

        

 121. o'a (accent on a)how

        

 122. olethat

        

 123. faranilanguages

        

 124. oute mau'o ille fa'iI would like

        

 125. leagabad

        

 126. galuegawork

        

 127. faitoto'asad

        

 128. taligayears

        

 129. aiseawas

        

 130. sisicheese

        

 131. mea'aifood

        

 132. tinobody

        

 133. famolemolesad

        

 134. teinegirl

        

 135. manuia le kerisimasimerry christmas

        

 136. ofuclothing

        

 137. talofahello

        

 138. apueight

        

 139. lauuluhair

        

 140. ole awhat

        

 141. 'aifood

        

 142. tamoeone thousand

        

 143. ileone thousand

        

 144. olalife

        

 145. malulucold

        

 146. o'uI am (start sentence)

        

 147. tuifork

        

 148. lua sefuluhair

        

 149. vaefoot

        

 150. tipifork

        

 151. fa'ibanana

        

 152. fia aido

        

 153. tamalouman

        

 154. outidead

        

 155. valurain

        

 156. tamaboy

        

 157. meait

        

 158. tinamother

        

 159. tamatamaivaetoes

        

 160. tasione

        

 161. faafetaithankyou

        

 162. fealua'ifood

        

 163. pule a aogaschool priciple

        

 164. lethe

        

 165. fafineone thousand

        

 166. igoaidea

        

 167. matafagabeach

        

 168. talahouse

        

 169. gutuangry

        

 170. luafriend

        

 171. molelight

        

 172. pautasamoan tala

        

 173. pisinisicheese

        

 174. o ai lou igoa?ear

        

 175. ofutinoshirt

        

 176. pusaisaSunday

        

 177. o'a(accent on a) mai o'ehow

        

 178. fatumouth

        

 179. sefuluten

        

 180. se'evaeeat

        

 181. fa sefuluthirty

        

 182. outeI

        

 183. fiafiaschool

        

 184. mailedog

        

 185. samisea, ocean

        

 186. milionaone milion

        

 187. aso To'o na'iSaturday

        

 188. sipunicat

        

 189. valipaint

        

 190. tausagatable

        

 191. fa'ase'esurfing

        

 192. itiaarm

        

 193. i'aswimming

        

 194. ...hands

        

 195. limafive

        

 196. kemisicracker

        

 197. apidead animal

        

 198. matematikamaths

        

 199. teleshower

        

 200. kerisimasienglish

        

 201. itato