NAME

Question types


Start with


Question limit

of 80 available terms

Print test

78 Matching questions

 1. my friend
 2. 1000
 3. ok
 4. listen
 5. 18
 6. two
 7. Samoan class
 8. go
 9. six
 10. 17
 11. 30
 12. school
 13. Light (weight)
 14. seven
 15. three
 16. Do you speak Samoan?
 17. room
 18. mine (non-personal)
 19. Tongan
 20. falemamao
 21. 100
 22. think
 23. fill out (a paper)
 24. nine
 25. 43
 26. door
 27. What's your name?
 28. 353
 29. his/her
 30. come
 31. What class?
 32. friend
 33. him/her
 34. milk
 35. coffee
 36. window
 37. paper
 38. me
 39. teacher
 40. 90
 41. yours (personal)
 42. Not bad
 43. Hawaiian
 44. I am going to class.
 45. Japanese
 46. look
 47. Black
 48. Filipino
 49. Nothing
 50. four
 51. New Zealander
 52. five
 53. student
 54. 11
 55. us
 56. Samoan
 57. German
 58. Are you going?
 59. you
 60. What's your last name?
 61. Not very good Samoan
 62. 50
 63. 60
 64. one
 65. Ten
 66. policemen
 67. yours (non-personal)
 68. Korean
 69. very good
 70. What's your phone?
 71. What are you doing?
 72. not good
 73. Indian
 74. How old are you?
 75. eight
 76. What's your address?
 77. understand
 78. mine (personal)
 1. a onosefulu
 2. b Siapani
 3. c sefulu tasi
 4. d 'Ou te alu I la'u vasega.
 5. e tolu selau limasefulu tolu
 6. f Siamani
 7. g lima
 8. h Nui Sila
 9. i lau
 10. j kofe
 11. k pepa
 12. l 'O a au mea na e fai?
 13. m E Fa'aleilelei lau fa'asamoa.
 14. n 'O le a le vasega?
 15. o 'O le a telefoni?
 16. p leoleo
 17. q Kolea
 18. r faitoto'a
 19. s fa'alogo
 20. t 'O ai lou fa'ai'u?
 21. u 'O le a lou tuatasi?
 22. v tagata a'oga
 23. w lelei tele
 24. x fa'atumu
 25. y ia
 26. z bathroom
 27. aa selau
 28. ab ono
 29. ac lou
 30. ad E leai ni mea.
 31. ae sefulu fitu
 32. af fasefulu tolu
 33. ag E feoloolo
 34. ah lua
 35. ai fitu
 36. aj E te iloa tautala fa'asamoa?
 37. ak potu
 38. al Filipaina
 39. am faia'oga
 40. an Toga
 41. ao sau
 42. ap tasi
 43. aq 'O le vasega fa'aSamoa.
 44. ar fa'amalamalama
 45. as ivasefulu
 46. at la'u uo
 47. au la'u
 48. av Hawai'i
 49. aw E te alu la?
 50. ax susu
 51. ay va'ai
 52. az Tagata Uli
 53. ba E fia ou tausaga?
 54. bb sefulu valu
 55. bc Initia
 56. bd tolusefulu
 57. be a'oga
 58. bf matou
 59. bg fa'alamalama
 60. bh fa'a le lelei
 61. bi alu
 62. bj limasefulu
 63. bk a'u
 64. bl tolu
 65. bm uo
 66. bn mama
 67. bo sefulu
 68. bp Lo'u
 69. bq mafaufau
 70. br fa
 71. bs valu
 72. bt 'oe
 73. bu iva
 74. bv 'O ai lou suafa?
 75. bw Samoa
 76. bx afe
 77. by le lelei
 78. bz lona