NAME

Question types


Start with


Question limit

of 80 available terms

Print test

80 True/False questions

 1. 'O le a le vasega?What class?

        

 2. matougo

        

 3. lauyours (non-personal)

        

 4. FilipainaFilipino

        

 5. mafaufauTen

        

 6. afego

        

 7. tasihim/her

        

 8. a'ume

        

 9. sefulu fitu17

        

 10. saucome

        

 11. Togahis/her

        

 12. fa'alogofill out (a paper)

        

 13. selau100

        

 14. sefulu100

        

 15. 'oeyou

        

 16. uofriend

        

 17. ivasefulu90

        

 18. E Fa'aleilelei lau fa'asamoa.What's your last name?

        

 19. fa'a le leleiok

        

 20. E feoloolopolicemen

        

 21. alugo

        

 22. lonasix

        

 23. 'O le vasega fa'aSamoa.Not very good Samoan

        

 24. poturoom

        

 25. tolu selau limasefulu tolu43

        

 26. luafour

        

 27. E leai ni mea.very good

        

 28. SiamaniLight (weight)

        

 29. va'ailook

        

 30. ivanine

        

 31. iafour

        

 32. 'O a au mea na e fai?What's your phone?

        

 33. Tagata UliBlack

        

 34. bathroomthree

        

 35. E te iloa tautala fa'asamoa?student

        

 36. KoleaKorean

        

 37. limasefulu50

        

 38. faitoto'adoor

        

 39. Samoaus

        

 40. fafour

        

 41. fa'atumumy friend

        

 42. 'O le a telefoni?What's your phone?

        

 43. susufriend

        

 44. limafive

        

 45. 'O le a lou tuatasi?What's your phone?

        

 46. fasefulu tolu43

        

 47. onosix

        

 48. lelei televery good

        

 49. sefulu tasi17

        

 50. onosefulu60

        

 51. Hawai'iHawaiian

        

 52. mamatwo

        

 53. louyours (personal)

        

 54. E fia ou tausaga?11

        

 55. valuyours (non-personal)

        

 56. E te alu la?Not bad

        

 57. le leleipolicemen

        

 58. tagata a'ogastudent

        

 59. Nui Silanine

        

 60. 'O ai lou fa'ai'u?I am going to class.

        

 61. sefulu valu18

        

 62. 'O ai lou suafa?What's your name?

        

 63. fa'amalamalamalisten

        

 64. bathroomus

        

 65. Lo'umine (personal)

        

 66. pepafive

        

 67. toluTongan

        

 68. fa'alamalamalisten

        

 69. la'u uomy friend

        

 70. faia'ogaschool

        

 71. SiapaniGerman

        

 72. kofecoffee

        

 73. la'ume

        

 74. tolusefulu30

        

 75. bathroomTongan

        

 76. a'ogaschool

        

 77. leoleopolicemen

        

 78. fituroom

        

 79. Initiafive

        

 80. 'Ou te alu I la'u vasega.What class?