NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Print test

16 Matching questions

 1. Good Night
 2. I am good
 3. I am from
 4. Can you repeat that
 5. How are you
 6. Hello
 7. Good Morning
 8. Where are you from
 9. I am ... years old
 10. I don't understand
 11. Goodbye
 12. How old are you
 13. What is your name
 14. My name is
 15. I am not so good
 16. Nice to meet you
 1. a Kan du upprepa det
 2. b Jag kommer från
 3. c Jag förstår inte
 4. d Hur gammal är du
 5. e Var kommer du ifrån
 6. f Jag är ... år
 7. g Jag mår inte så bra
 8. h Trevligt att träffa dig
 9. i Hej
 10. j Jag heter
 11. k Vad heter du
 12. l God Natt
 13. m Hur Mår Du
 14. n Hej då
 15. o Jag mår bra
 16. p God Morgon