NAME

Question types


Start with


Question limit

of 21 available terms

Print test

21 Matching questions

 1. Goods to declare
 2. Do you have anything to declare?
 3. Nothing to declare
 4. You must pay duty on this.
 5. Your passport please.
 6. Police
 7. I'm going to...
 8. Who are you here with?
 9. I have nothing to declare.
 10. customs
 11. What's the purpose of your visit?
 12. Your ticket please.
 13. How long are you going to stay?
 14. I'm staying at the hotel.
 15. Duty-free goods
 16. I am here on vacation/business.
 17. immigration officer
 18. I'm just passing through.
 19. I would like to declare.
 20. Where are you staying?
 21. Please open this bag.
 1. a Du måste betala tull för det här
 2. b Vem är du här med?
 3. c Jag är bara på genomresa.
 4. d Tull
 5. e Inget att förtulla
 6. f Var snäll och öppna den här väskan
 7. g Jag bor på hotell
 8. h Passkontroll
 9. i Har du något att förtulla?
 10. j Var bor du?
 11. k taxfria varor
 12. l Varor att förtulla
 13. m Jag har inget att förtulla
 14. n Jag är här på semester/affärsresa
 15. o Hur länge ska du stanna?
 16. p Vad är syftet med ert besök?
 17. q Er biljett, tack
 18. r Ert pass, tack.
 19. s Polis
 20. t Jag ska resa till...
 21. u Jag skulle vilja förtulla