NAME

Question types


Start with


Question limit

of 21 available terms

Print test

21 True/False questions

 1. Har du något att förtulla?Do you have anything to declare?

        

 2. Du måste betala tull för det härYou must pay duty on this.

        

 3. Var snäll och öppna den här väskanI'm just passing through.

        

 4. Vad är syftet med ert besök?What's the purpose of your visit?

        

 5. Vem är du här med?Who are you here with?

        

 6. Passkontrollcustoms

        

 7. Hur länge ska du stanna?How long are you going to stay?

        

 8. Jag ska resa till...I'm going to...

        

 9. Jag är här på semester/affärsresaI am here on vacation/business.

        

 10. Poliscustoms

        

 11. TullPolice

        

 12. Er biljett, tackYour ticket please.

        

 13. Jag är bara på genomresa.I'm just passing through.

        

 14. Jag har inget att förtullaNothing to declare

        

 15. Jag bor på hotellI'm staying at the hotel.

        

 16. Varor att förtullaGoods to declare

        

 17. Jag skulle vilja förtullaI would like to declare.

        

 18. Ert pass, tack.Your ticket please.

        

 19. Inget att förtullaNothing to declare

        

 20. Var bor du?immigration officer

        

 21. taxfria varorDuty-free goods