NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Print test

16 True/False questions

 1. Jag förstår inteI am good

        

 2. Hur Mår DuI am good

        

 3. Jag heterWhat is your name

        

 4. Kan du upprepa detCan you repeat that

        

 5. Jag är ... årI am good

        

 6. Jag kommer frånI am from

        

 7. Trevligt att träffa digHow old are you

        

 8. Hur gammal är duHow are you

        

 9. Var kommer du ifrånI am from

        

 10. Vad heter duMy name is

        

 11. HejHello

        

 12. God NattGood Morning

        

 13. Jag mår braHow are you

        

 14. Jag mår inte så braI am good

        

 15. Hej dåHello

        

 16. God MorgonGood Night