NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Print test

40 True/False questions

 1. Trädet är inte orange.The tree is not green

        

 2. Handväsken är svartThe purse is white

        

 3. Bilen är silverfärgadThe car is not silver

        

 4. Huset är inte brunt.The house is not red

        

 5. Blomman är lilaThe flower is not purple

        

 6. Trädet är orangeThe tree is green

        

 7. Byggnaden är inte blåThe building is not blue

        

 8. Trädet är gröntThe tree is green

        

 9. Det är gultIt is yellow

        

 10. Mytent är av guldThe coin is silver

        

 11. Byggnaden är blåThe building is red

        

 12. Blomman är inte lilaThe flower is purple

        

 13. Det är bruntThe house is brown

        

 14. Huset är röttIt is red

        

 15. Huset är inte rött.The house is not red

        

 16. Lastbilen är vitThe truck is yellow

        

 17. Byggnaden är rödThe building is red

        

 18. Lastbilen är inte gulThe truck is not yellow

        

 19. Trädet är inte grönt.The tree is not green

        

 20. Dörren är brunThe door is brown

        

 21. Blomman är orangeThe flower is orange

        

 22. Bilen är inte silverfärgad.The car is not silver

        

 23. Handväsken är vitThe purse is white

        

 24. Blomman är inte orange.The flower is not orange

        

 25. Mytent är av silverThe coin is gold

        

 26. Bilen är inte gul.The truck is not yellow

        

 27. Plånboken är svartThe wallet is black

        

 28. Lastbilen är gulThe truck is yellow

        

 29. Lastbilen är inte vitThe truck is not yellow

        

 30. Det är guldIt is gold

        

 31. Dörren är blåThe door is blue

        

 32. Huset är bruntThe house is brown

        

 33. Det är svartIt is white

        

 34. Det är blåttIt is red

        

 35. Det är vittIt is white

        

 36. Det är röttIt is white

        

 37. Byggnaden är inte rödThe building is not blue

        

 38. Plånboken är brunThe wallet is black

        

 39. Bilen är gulThe truck is yellow

        

 40. Det är silverIt is silver