NAME

Question types


Start with


Question limit

of 37 available terms

Print test

37 Matching questions

 1. These are flowers
 2. A woman and a car
 3. This is a house
 4. I am a girl
 5. We are women
 6. A man and a truck
 7. This is a tree
 8. A tree and a building
 9. I am a man
 10. These are coins
 11. A girl and flowers
 12. These are houses
 13. These are cars
 14. This is a car
 15. A woman and a man
 16. This is a coin
 17. This is a building
 18. We are men
 19. A boy and a tree
 20. A man and a boy
 21. A girl and a flower
 22. These are not silver coins
 23. We are boys
 24. Boys and trees
 25. A man and a wallet
 26. I am a woman
 27. These are trees
 28. This is not a silver coin
 29. We are girls
 30. I am a boy
 31. A man and a car
 32. These are not gold coins
 33. These are buildings
 34. This is not a gold coin
 35. This is a flower
 36. A woman and a purse
 37. A girl and a house
 1. a Det här är en blomma.
 2. b Det här är ett träd.
 3. c De här är inte guldmynt.
 4. d Ett träd och en byggnad
 5. e En man och en pojke
 6. f En kvinna och en man
 7. g Detta är en bil.
 8. h En kvinna och en handväska
 9. i En man och en lastbil.
 10. j Dessa här är träd.
 11. k Pojkar och träd.
 12. l En flicka och blommor.
 13. m Vi är pojkar.
 14. n De här är inte silvermynt.
 15. o Det här är ett mynt.
 16. p Jag är en flicka.
 17. q Jag är en man.
 18. r De här är hus.
 19. s Jag är en kvinna.
 20. t De här är mynt.
 21. u Vi är kvinnor.
 22. v en flicka och ett hus
 23. w Detta är inte ett guldmynt.
 24. x De här är bilar.
 25. y En pojke och en träd
 26. z Vi är flickor.
 27. aa En man och en plånbok
 28. ab Detta är byggnader.
 29. ac En man och en bil
 30. ad En kvinna och en bil.
 31. ae De här är blommor.
 32. af Det här är ett hus.
 33. ag en flicka och en blomma
 34. ah Det här är inte ett silvermynt
 35. ai Jag är en pojke.
 36. aj Vi är män.
 37. ak Det här är en byggnad.