NAME

Question types


Start with


Question limit

of 24 available terms

Print test

24 Matching questions

 1. She is a secretary
 2. I am a teacher
 3. I am a mechanic
 4. He is a bus driver
 5. He is a chef
 6. He is a mechanic
 7. I am a police officer
 8. I am a nurse
 9. I am a secretary
 10. I am a scientist
 11. He is a doctor
 12. She is a nurse
 13. I am a mailman
 14. She is a teacher
 15. He is a manager
 16. He is a student
 17. I am a student
 18. He is a scientist
 19. I am a manager
 20. He is a mailman
 21. He is a police officer
 22. I am a chef
 23. I am a bus driver
 24. I am a doctor
 1. a Han är läkare
 2. b Jag är en busschaufför
 3. c Jag är student
 4. d Han är brevbärare
 5. e Hon är sjuksköterska
 6. f Jag är en chef
 7. g Han är mekaniker
 8. h Han är student
 9. i Jag är en polis
 10. j Jag är mekaniker
 11. k Han är vetenskapsman
 12. l Han är kock
 13. m Jag är lärare
 14. n Han är busschaufför
 15. o jag är forskare
 16. p Hon är lärare
 17. q Jag är läkare
 18. r Jag är brevbärare
 19. s Jag är kock
 20. t Hon är sekreterare
 21. u Han är chef
 22. v Jag är sekreterare
 23. w Han är polis
 24. x Jag är sjuksköterska