NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms

Print test

38 True/False questions

 1. Det är inte ett bord. Det är en stol.It is not a book. It is a pen.

        

 2. Var är den? Den är på bordet.Where is the food? It is on the table.

        

 3. Var är du? Jag är på bussen.Where are you? I am on the bus.

        

 4. Var är den? Den är på sängen.Where is it? It is on the bed.

        

 5. Var är hon? Hon är i soffan.Where is she? She is in the car.

        

 6. Det är inte en lampa. Det är en soffa.It is not a box. It is a bed.

        

 7. Var är hon? Hon är vid bordet.Where are you? I am at the table.

        

 8. Det är inte en penna. Det är en bokIt is not a pen. It is a book.

        

 9. Var är hon? Hon är på bilen.Where is she? She is on the car.

        

 10. Var är maten? Den är på bordet.Where is the food? It is on the table.

        

 11. Var är du? Jag är i bilen.Where are you? I am in the car.

        

 12. Var är hon? Hon är i sängen.Where is she? She is in the bed.

        

 13. Det är inte godis. Det är kaffe.It is not candy. It is coffee.

        

 14. Var är lådan? Den är på bordet.Where is the lamp? It is on the table.

        

 15. Var är hon? Hon är på lådan.Where is she? She is on the box.

        

 16. Var är mannen? Han är vid bordet.Where is the man? He is at the table.

        

 17. Det är inte godis. Det är pengar.It is not candy. It is coffee.

        

 18. Var är hon? Hon är i bilen.Where is she? She is in the car.

        

 19. Var är cheferna? De är vid bordet.Where are the women? They are at the table.

        

 20. Det är inte en bok. Det är en pennaIt is not a book. It is a pen.

        

 21. Var är lampan? Den är på bordet.Where is the lamp? It is on the table.

        

 22. Var är det? Det är i lådan.Where is it? It is in the box.

        

 23. Var är kvinnan? Hon är i soffan.Where is the woman? She is on the couch.

        

 24. Var är det? Det är i plånboken.Where is it? It is in the wallet.

        

 25. Var är de? De är i lådan.Where are they? They are in the box.

        

 26. Var är kaffet? Det är på bordet.Where is the coffee? It is on the table.

        

 27. Var är du? Jag är vid bordet.Where are you? I am at the table.

        

 28. Var är blommorna? De är på bordet.Where are the flowers? They are on the table.

        

 29. Det är inte en säng. Det är en låda.This is not a couch. This is a lamp.

        

 30. Var är du? Jag är vid dörren.Where are you? I am at the table.

        

 31. Det är inte en soffa. Det är en lampa.It is not a bed. It is a box.

        

 32. Var är hon? Hon sitter i stolen.Where is she? She is in the car.

        

 33. Var är kvinnorna? De är vid bordet.Where are the managers? They are at the table.

        

 34. Det är inte en stol. Det är ett bord.It is not a pen. It is a book.

        

 35. Var är han? Han är i lådan.Where is he? He is in the box.

        

 36. Det är inte kaffe. Det är godis.It is not candy. It is coffee.

        

 37. Är det mat? Ja det är det.Where is it? It is in the box.

        

 38. Det är inte en låda. Det är en säng.It is not a box. It is a bed.