NAME

Question types


Start with


Question limit

of 39 available terms

Print test

39 Matching questions

 1. I am not walking. I am running.
 2. The women are working.
 3. The man is drinking.
 4. I am sitting.
 5. I am reading.
 6. They are playing.
 7. The woman is running.
 8. The woman is sleeping.
 9. They are working.
 10. I am standing.
 11. I am writing.
 12. He is working.
 13. The woman is eating.
 14. I am not reading. I am writing.
 15. I am walking.
 16. I am not running. I am walking.
 17. I am running.
 18. I am crying. I am not smiling.
 19. He is eating.
 20. The man is working.
 21. She is drinking.
 22. I am smiling.
 23. She is sleeping.
 24. I am sitting. I am not standing.
 25. The man is walking.
 26. He is walking.
 27. She is eating.
 28. I am standing. I am not sitting.
 29. The girl is drinking.
 30. He is drinking.
 31. The girls are playing.
 32. The man is standing.
 33. The boy is eating.
 34. I am smiling. I am not crying
 35. She is writing.
 36. I am crying.
 37. I am not writing. I am reading.
 38. She is reading.
 39. The man is sitting.
 1. a Jag ler. Jag gråter inte.
 2. b Hon läser
 3. c Flickan dricker
 4. d Kvinnan springer
 5. e Jag står
 6. f Kvinnan äter.
 7. g Jag gråter. Jag ler inte.
 8. h De arbetar
 9. i Mannen sitter
 10. j Jag läser inte. Jag skriver.
 11. k Han går.
 12. l Jag gråter
 13. m Han dricker
 14. n Hon skriver
 15. o Flickorna leker
 16. p Han arbetar
 17. q Hon sover
 18. r Han äter.
 19. s Hon äter
 20. t Jag skriver inte. Jag läser.
 21. u Mannen arbetar
 22. v Mannen står
 23. w Jag sitter. Jag står inte.
 24. x Jag springer
 25. y Kvinnorna jobbar
 26. z Jag ler
 27. aa Jag sitter
 28. ab Jag skriver
 29. ac Pojken äter.
 30. ad Jag går inte. Jag springer.
 31. ae Mannen dricker.
 32. af Kvinnan sover
 33. ag Jag springer inte. Jag går.
 34. ah Mannen går
 35. ai Jag går.
 36. aj De leker.
 37. ak Jag står. Jag sitter inte.
 38. al Jag läser
 39. am Hon dricker