NAME

Question types


Start with


Question limit

of 197 available terms

Print test

197 True/False questions

 1. Vem har på sig en svart rock?Who is wearing a black coat?

        

 2. Var är du? Jag är i bilen.Where are they? They are in the box.

        

 3. Jag gråterI am walking.

        

 4. en kjola skirt

        

 5. Vad har han på sig? Han har på sig en svart rock.What is she wearing? She is wearing a white sweater.

        

 6. Flickan drickerThe girl is drinking.

        

 7. Var är lampan? Den är på bordet.Where is the food? It is on the table.

        

 8. Vad har de på sig? De har på sig svarta jackor.What is he wearing? He is wearing jeans.

        

 9. Flickorna lekerThe girl is drinking.

        

 10. Mannen arbetarShe is sleeping.

        

 11. Kvinnan har på sig jeans.The woman is wearing jeans.

        

 12. Vem har ett vitt skägg?Who has a white beard?

        

 13. Har hon på sig en svart jacka? Nej, hon har på sig en vit jacka.Is she wearing a black jacket? No, she is wearing a white jacket.

        

 14. Det är inte godis. Det är kaffe.This is not a couch. This is a lamp.

        

 15. en blusa blouse

        

 16. Var är de? De är i lådan.Where are they? They are in the box.

        

 17. Jag lerI am smiling.

        

 18. ett skäggI am standing.

        

 19. en lådaa box

        

 20. Han har en svart rock på sig.He has a black beard.

        

 21. Lampan är på bordet.The lamp is on the table

        

 22. Var är hon? Hon är på bilen.Where is she? She is at the table.

        

 23. Männen är vid bordet.The men are at the table

        

 24. Han arbetarHe is working.

        

 25. Mannen har ett grått skägg.The man has a black beard.

        

 26. Pojken äter.They are playing.

        

 27. Flickan har på sig svarta skor.The girl is wearing black shoes.

        

 28. Vad har kvinnan på sig? Hon har på sig en orange kjol.What is he wearing? He is wearing a black coat.

        

 29. Han har inte kort hår.He does not have short hair.

        

 30. Var är den? Den är på sängen.Where is it? It is on the table.

        

 31. Hon läserShe is reading.

        

 32. Blommorna är i lådan.The flowers are in the box

        

 33. Jag har långt, brunt hår.I have long, brown hair.

        

 34. Mannen sitterThe man is sitting.

        

 35. Mannen dricker.The man is drinking.

        

 36. Kvinnan sitter vid bordet.The woman is in the chair

        

 37. byxora chair

        

 38. Det är inte en bok. Det är en pennaIt is not a lamp. It is a couch.

        

 39. en t-shirta t-shirt

        

 40. Vem har en vit mustasch?He has a white mustache.

        

 41. Jag är på bilen.I am on the bus

        

 42. Vem har långt rött hår?She has curly, black hair

        

 43. Han har en brun mustaschThe man has a brown mustache.

        

 44. Hon har blont hår.She has curly hair.

        

 45. kaffecoffee

        

 46. Mannen stårThe man is standing.

        

 47. Mannen har en brun mustasch.The man has a brown mustache.

        

 48. strumpora table

        

 49. Hon har inte rött hårShe does not have long hair.

        

 50. Vem har på sig röda skor?Who is wearing red shoes?

        

 51. Jag springerI am running.

        

 52. Var är kvinnorna? De är vid bordet.Where are the women? They are at the table.

        

 53. Var är han? Han är i lådan.Where are they? They are in the box.

        

 54. Kvinnan äter.The woman is eating.

        

 55. Var är du? Jag är på bussen.Where are you? I am on the bus.

        

 56. Det är inte en soffa. Det är en lampa.It is not a lamp. It is a couch.

        

 57. Jag har inget hår. Jag är flintskallig.I have no hair. I am bald.

        

 58. en tröjaa sweater

        

 59. Vem har på sig en blå blus?Who is wearing a blue blouse?

        

 60. Hon sovera book

        

 61. Cheferna sitter vid bordet.The food is on the table

        

 62. Pojken har på sig vita strumpor.The boy is wearing white socks.

        

 63. Jag har kort, brunt hår.I have short, brown hair.

        

 64. Vem har en brun mustasch?He has a brown mustache.

        

 65. en pennaa box

        

 66. Hon har på sig en blommig klänning.She is wearing an orange skirt

        

 67. Var är mannen? Han är vid bordet.Where is the man? He is at the table.

        

 68. Hon har på sig en vit tröja.Who is wearing a blue blouse?

        

 69. Hon har lockigt hår.She has straight hair.

        

 70. Var är maten? Den är på bordet.Where is the food? It is on the table.

        

 71. Jag är vid bordet.I am on the bus

        

 72. Kvinnan är i bilen.The woman is in the car

        

 73. Kvinnan soverThe girl is drinking.

        

 74. Var är de? De är i plånboken.Where is it? It is in the wallet.

        

 75. Han äter.She is eating.

        

 76. Jag är vid dörren.I am at the door

        

 77. Var är kvinnan? Hon är i soffan.Where is the man? He is at the table.

        

 78. en sänga bed

        

 79. Kaffet står på bordet.The coffee is on the table

        

 80. Han drickerShe is writing.

        

 81. godisHair

        

 82. Var är hon? Hon sitter i stolen.Where is she? She is in the chair.

        

 83. Hon har svart hår.She has straight, black hair.

        

 84. Jag läserI am reading.

        

 85. Hon har inte långt hår.She does not have long hair.

        

 86. De leker.shoes

        

 87. Pengarna är i plånboken.The woman is on the car

        

 88. Vem har långt, blont hår?Who has long, blonde hair?

        

 89. Det är inte kaffe. Det är godis.This is not coffee. This is candy.

        

 90. en skjortaa couch

        

 91. Var är kaffet? Det är på bordet.Where is the coffee? It is on the table.

        

 92. ett borda table

        

 93. Flickan är på lådan.The man is on the table

        

 94. Var är hon? Hon är i bilen.Where is she? She is in the car.

        

 95. Kvinnorna jobbarThe girls are playing.

        

 96. Var är blommorna? De är på bordet.Where is it? It is in the wallet.

        

 97. Blommorna står på bordet.The managers are at the table

        

 98. en rocka coat

        

 99. Det är inte en säng. Det är en låda.It is not a bed. It is a box.

        

 100. Hon har rött hårShe has red hair.

        

 101. en mustascha blouse

        

 102. en stola chair

        

 103. Hon har inte svart hårShe does not have black hair.

        

 104. Kvinnan är på bilen.The woman is in the chair

        

 105. Jag sitter. Jag står inte.I am sitting. I am not standing.

        

 106. Jag stårI am standing.

        

 107. Vem har på sig en blommig klänning?Who is wearing a flower dress?

        

 108. matcoffee

        

 109. Vad har hon på sig? Hon har på sig en vit tröja.What is he wearing? He is wearing jeans.

        

 110. Vad har de på sig? De har på sig t-shirts.What is she wearing? She is wearing a white sweater.

        

 111. Jag är på soffan.I am on the bus

        

 112. Det är inte en stol. Det är ett bord.It is not a chair. It is a table.

        

 113. skalligbald

        

 114. Mannen har på sig jeans.The woman is wearing jeans.

        

 115. Jag har långt, rött hår.I have long, red hair.

        

 116. en boka blouse

        

 117. Har kvinnan på sig en vit tröja? Ja, det har hon.Is the woman wearing a white sweater? Yes, she is.

        

 118. Vem har ett svart skägg?The man has a gray beard.

        

 119. Jag går inte. Jag springer.I am not reading. I am writing.

        

 120. Var är hon? Hon är i soffan.Where is she? She is on the couch.

        

 121. Det är inte en låda. Det är en säng.It is not a box. It is a bed.

        

 122. Han har på sig en grön skjorta.He is wearing a green shirt

        

 123. Vad har han på sig? Han har på sig jeans.What is he wearing? He is wearing jeans.

        

 124. Godiset är i asken.candy

        

 125. jeansjeans

        

 126. Jag läser inte. Jag skriver.I am not reading. I am writing.

        

 127. en klänninga pen

        

 128. Var är cheferna? De är vid bordet.Where is she? She is at the table.

        

 129. Mannen har inte ett svart skägg.The man has a gray beard.

        

 130. Jag ler. Jag gråter inte.I am crying. I am not smiling.

        

 131. en soffaa couch

        

 132. Det är inte ett bord. Det är en stol.It is not a table. It is a chair.

        

 133. Var är hon? Hon är i sängen.Where is she? She is in the bed.

        

 134. Kvinnan springerThe woman is running.

        

 135. Vad har de på sig? De har på sig jeans.What are they wearing? They are wearing black jackets.

        

 136. Han har ett svart skägg.He has a black beard.

        

 137. Hon har lockigt svart hår.She has curly, black hair

        

 138. Lådorna är på bordet.The boxes are on the table

        

 139. Hon äterHe is eating.

        

 140. Hon har på sig en orange kjol.She is wearing a white sweater

        

 141. Var är lådan? Den är på bordet.Where is the box? It is on the table.

        

 142. Han går.Hair

        

 143. De arbetarI am crying.

        

 144. Mannen är på bordet.The man is on the table

        

 145. skorHair

        

 146. Är det mat? Ja det är det.Where is the food? It is on the table.

        

 147. Har pojken på sig en röd jacka? Ja, det har han.She is wearing a white sweater

        

 148. Han har kort hår.He has short hair.

        

 149. Vem är skallig?Who is bald?

        

 150. Jag gråter. Jag ler inte.I am crying. I am not smiling.

        

 151. Jag går.He is walking.

        

 152. Mannen gårThe man is walking.

        

 153. Jag är vid husetI am at the door

        

 154. en lampaa lamp

        

 155. Pojken är i lådan.I am in bed

        

 156. en jackaa jacket

        

 157. Kvinnan är på stolen.The girl is on the box

        

 158. Pengarna är på bordet.The money is on the table

        

 159. Hon har rakt hår.She has black hair.

        

 160. Jag är i sängen.I am in bed

        

 161. Jag sitterI am crying.

        

 162. Kvinnan sitter i soffan.The woman is in the chair

        

 163. Hon drickerShe is drinking.

        

 164. Var är hon? Hon är vid bordet.Where is she? She is at the table.

        

 165. Hårpants

        

 166. Mannen har en vit mustasch.The man has a white mustache.

        

 167. Jag står. Jag sitter inte.I am smiling. I am not crying

        

 168. Maten står på bordet.The food is on the table

        

 169. Var är du? Jag är vid dörren.Where is she? She is on the couch.

        

 170. pengara book

        

 171. Mannen har inte ett vitt skägg.The man does not have a white beard.

        

 172. Jag är i bussen.I am on the bus

        

 173. Jag springer inte. Jag går.I am not walking. I am running.

        

 174. Jag är i bilen.I am on the bus

        

 175. Hon har på sig en vit blus.She is wearing a white sweater

        

 176. Var är det? Det är i lådan.Where is it? It is in the box.

        

 177. Hon har rakt svart hår.She has red hair.

        

 178. Vem har lockigt svart hår?Who has curly, black hair?

        

 179. Det är inte en penna. Det är en bokIt is not a pen. It is a book.

        

 180. Var är den? Den är på bordet.Where is it? It is on the table.

        

 181. Det är inte godis. Det är pengar.It is not candy. It is money.

        

 182. Vad har kvinnorna på sig? De har på sig tröjor.What is he wearing? He is wearing jeans.

        

 183. Han har ett vitt skägg.He does not have short hair.

        

 184. Han har på sig en röd jacka.The man is wearing jeans.

        

 185. Har han på sig en grön skjorta? Nej, han har på sig en röd skjorta.Is she wearing a black jacket? No, she is wearing a white jacket.

        

 186. Han har en vit mustaschWho has a brown mustache?

        

 187. Var är det? Det är i plånboken.Where is it? It is in the wallet.

        

 188. Jag skriver inte. Jag läser.I am not reading. I am writing.

        

 189. Hon skriverShe is writing.

        

 190. Mannen har ett svart skägg.The man has a black beard.

        

 191. Han har på sig en blå skjorta.He is wearing a blue shirt

        

 192. Det är inte en lampa. Det är en soffa.It is not a lamp. It is a couch.

        

 193. Var är hon? Hon är på lådan.Where is she? She is on the car.

        

 194. Hon har brunt hårShe has blonde hair.

        

 195. Han har långt hår.He has long hair

        

 196. Var är du? Jag är vid bordet.Where are you? I am at the door.

        

 197. Jag skriverI am writing.