NAME

Question types


Start with


Question limit

of 24 available terms

Print test

24 Matching questions

 1. We are going to go by car.
 2. I am going to eat the food.
 3. I am not going to play. I am sick.
 4. I am buying it.
 5. I am climbing the ladder.
 6. I am listening to music.
 7. I am going to write.
 8. What are you going to do? I am going to read the newspaper.
 9. I am going to climb the ladder.
 10. I am going to buy it.
 11. She is not going to run. She is tired.
 12. We are going to run.
 13. I am not going to buy it. I am poor.
 14. I am reading the book.
 15. I am writing.
 16. We are going by car.
 17. What is she going to do? She is going to buy a sweater.
 18. I am going to read the book.
 19. What are you going to do? I am going to sit on the couch.
 20. We are running.
 21. What is he going to do? He is going to repair the car.
 22. He is not going to eat. He is full.
 23. I am going to listen to some music.
 24. I am eating the food.
 1. a Jag ska skriva.
 2. b Jag äter maten.
 3. c Hon ska inte springa. Hon är trött.
 4. d Vad ska du göra? Jag ska läsa en tidning.
 5. e Jag lyssnar på musik.
 6. f Vi ska åka med bil.
 7. g Vi springer.
 8. h Han ska inte äta. Han är mätt.
 9. i Jag köper det
 10. j Vad ska hon göra? Hon ska köpa en tröja.
 11. k Jag klättrar på stegen.
 12. l Jag läser boken.
 13. m Vi ska springa.
 14. n Jag ska lyssna på lite musik.
 15. o Vad ska du göra? Jag ska sitta på soffan.
 16. p Jag ska köpa det
 17. q Vi åker med bil.
 18. r Jag ska läsa boken.
 19. s Vad ska han göra? Han ska laga bilen.
 20. t Jag skriver
 21. u Jag ska inte köpa det. Jag är fattig.
 22. v Jag ska klättra upp på stegen.
 23. w Jag ska äta maten.
 24. x Jag ska inte leka. Jag är sjuk.