NAME

Question types


Start with


Question limit

of 24 available terms

Print test

24 True/False questions

 1. Hon ska inte springa. Hon är trött.He is not going to eat. He is full.

        

 2. Jag ska köpa detI am buying it.

        

 3. Jag ska inte leka. Jag är sjuk.He is not going to eat. He is full.

        

 4. Vad ska hon göra? Hon ska köpa en tröja.What is she going to do? She is going to buy a sweater.

        

 5. Jag ska klättra upp på stegen.I am climbing the ladder.

        

 6. Vi ska springa.We are running.

        

 7. Vi ska åka med bil.We are going to go by car.

        

 8. Jag läser boken.I am eating the food.

        

 9. Jag ska äta maten.I am going to read the book.

        

 10. Jag äter maten.I am reading the book.

        

 11. Jag ska läsa boken.I am going to read the book.

        

 12. Jag köper detI am going to buy it.

        

 13. Jag lyssnar på musik.I am going to listen to some music.

        

 14. Jag ska skriva.I am going to write.

        

 15. Vad ska du göra? Jag ska läsa en tidning.What are you going to do? I am going to read the newspaper.

        

 16. Vi åker med bil.We are going by car.

        

 17. Jag skriverI am going to write.

        

 18. Vi springer.We are going to run.

        

 19. Jag klättrar på stegen.I am going to climb the ladder.

        

 20. Jag ska lyssna på lite musik.I am listening to music.

        

 21. Vad ska han göra? Han ska laga bilen.What is she going to do? She is going to buy a sweater.

        

 22. Jag ska inte köpa det. Jag är fattig.I am not going to play. I am sick.

        

 23. Han ska inte äta. Han är mätt.He is not going to eat. He is full.

        

 24. Vad ska du göra? Jag ska sitta på soffan.What are you going to do? I am going to read the newspaper.