NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Print test

40 Matching questions

 1. It is not four now. It is almost four.
 2. 12:00
 3. It is five thirty now. It will be six in thirty minutes.
 4. 6:15
 5. It is not five yet. It will be five in fifteen minutes.
 6. 9:00
 7. It is half past three.
 8. Is it four yet? Yes, it is.
 9. Is it one yet? Yes, it is.
 10. It will be two thirty in ten minutes.
 11. 2:45
 12. It is almost eleven.
 13. 3:45
 14. It is not four yet. It will be four in fifteen minutes.
 15. What time is it? It is quarter to five.
 16. It is not seven now. It is almost seven.
 17. It will be four in five minutes.
 18. 6:00
 19. It is not one now. It is almost one.
 20. 2:15
 21. It is quarter to five.
 22. Is it one yet? No, not yet.
 23. It is almost five.
 24. It is quarter past seven.
 25. 7:30
 26. 3:00
 27. 12:15
 28. Is it four yet? No, not yet.
 29. It is not seven yet.
 30. It is not three now. It is almost three.
 31. What time is it? It is quarter past four.
 32. It will be three in thirty minutes.
 33. It will be eight in fifteen minutes.
 34. It is not two yet.
 35. 9:30
 36. What time is it? It is quarter to seven.
 37. 7:00
 38. It is quarter past four.
 39. What time is it? It is half past three.
 40. It is eleven thirty now. It will be twelve in thirty minutes.
 1. a Den är inte fyra än. Den blir fyra om femton minuter.
 2. b Är den fyra ännu? Ja, det är den.
 3. c Den är nästan fem.
 4. d klockan tre
 5. e tre och fyrtiofem
 6. f två och fyrtiofem
 7. g Den är fem och trettio nu. Den blir sex om trettio minuter.
 8. h halv åtta
 9. i tolv och femton
 10. j Den är inte fyra nu. Den är nästan fyra.
 11. k Den är kvart över sju.
 12. l Den är inte ett nu. Den är nästan ett.
 13. m Den är kvart i fem.
 14. n Den är inte sju nu. Den är nästan sju.
 15. o Den är halv fyra.
 16. p klockan sex.
 17. q Den är inte två ännu.
 18. r Vad är klockan? Den är kvart i sju.
 19. s Den blir fyra om fem minuter.
 20. t Den är snart elva.
 21. u Vad är klockan? Den är kvart över fyra.
 22. v Är den ett än? Ja, det är den.
 23. w Den är elva och trettio nu. Den blir tolv om trettio minuter.
 24. x Är den ett ännu? Nej, inte än.
 25. y Den blir åtta om femton minuter.
 26. z Den är inte sju än.
 27. aa sex och femton
 28. ab Vad är klockan? Den är halv fyra.
 29. ac Den blir tre om trettio minuter.
 30. ad klockan sju
 31. ae Den är inte tre nu. Den är nästan tre.
 32. af Den är kvart över fyra.
 33. ag Den kommer att vara halv tre om tio minuter.
 34. ah Är den fyra ännu? Nej, inte än.
 35. ai nio och trettio
 36. aj två och femton
 37. ak Vad är klockan? Den är kvart i fem.
 38. al Den är inte fem än. Den blir fem om femton minuter.
 39. am Klockan tolv
 40. an Klockan nio