NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Print test

40 True/False questions

 1. Den är inte ett nu. Den är nästan ett.It is not seven now. It is almost seven.

        

 2. Är den ett ännu? Nej, inte än.Is it one yet? No, not yet.

        

 3. Den blir fyra om fem minuter.It will be four in five minutes.

        

 4. Är den fyra ännu? Ja, det är den.Is it four yet? Yes, it is.

        

 5. Den är inte fyra än. Den blir fyra om femton minuter.It is not four yet. It will be four in fifteen minutes.

        

 6. Vad är klockan? Den är kvart i fem.What time is it? It is quarter to five.

        

 7. Den är kvart över fyra.It is quarter past four.

        

 8. två och femton2:15

        

 9. Den blir tre om trettio minuter.It will be eight in fifteen minutes.

        

 10. tre och fyrtiofem3:45

        

 11. Den är inte fyra nu. Den är nästan fyra.It is not four now. It is almost four.

        

 12. klockan tre3:00

        

 13. klockan sex.6:00

        

 14. Den blir åtta om femton minuter.It will be eight in fifteen minutes.

        

 15. Är den ett än? Ja, det är den.Is it four yet? Yes, it is.

        

 16. Klockan nio3:00

        

 17. Vad är klockan? Den är kvart över fyra.What time is it? It is quarter to five.

        

 18. Klockan tolv12:00

        

 19. Den är fem och trettio nu. Den blir sex om trettio minuter.It is five thirty now. It will be six in thirty minutes.

        

 20. Den är inte två ännu.It is not two yet.

        

 21. Den är elva och trettio nu. Den blir tolv om trettio minuter.It is eleven thirty now. It will be twelve in thirty minutes.

        

 22. Vad är klockan? Den är kvart i sju.What time is it? It is quarter to seven.

        

 23. två och fyrtiofem2:45

        

 24. Den är nästan fem.It is quarter to five.

        

 25. Den är inte sju än.It is not seven yet.

        

 26. nio och trettio6:15

        

 27. Är den fyra ännu? Nej, inte än.Is it four yet? No, not yet.

        

 28. Den är inte fem än. Den blir fem om femton minuter.It is not five yet. It will be five in fifteen minutes.

        

 29. Den är kvart över sju.It is quarter past four.

        

 30. Den är snart elva.It is half past three.

        

 31. tolv och femton2:15

        

 32. Den är halv fyra.It is almost eleven.

        

 33. Den kommer att vara halv tre om tio minuter.It will be two thirty in ten minutes.

        

 34. klockan sju7:00

        

 35. sex och femton6:15

        

 36. Den är kvart i fem.It is quarter to five.

        

 37. halv åtta7:30

        

 38. Vad är klockan? Den är halv fyra.What time is it? It is quarter to five.

        

 39. Den är inte tre nu. Den är nästan tre.It is not seven now. It is almost seven.

        

 40. Den är inte sju nu. Den är nästan sju.It is not seven now. It is almost seven.