NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Print test

40 Matching questions

 1. Where is it going? It is going to get the ball.
 2. What are you doing at the moment? I'm going to the store.
 3. Where are they going? They are going to the airport.
 4. I am going to the beach now.
 5. telephone
 6. I am not going to the beach now. I am reading.
 7. school
 8. The manager is coming.
 9. Where is she going? She is going to the beach.
 10. The man is going.
 11. The truck is going.
 12. hotel
 13. restaurant
 14. They are going now.
 15. airport
 16. beach
 17. store
 18. When are you coming home? I'm coming home at 5.
 19. office
 20. The woman is going.
 21. She is not going yet.
 22. dog
 23. What are you doing at 7:00? I'm going to the office.
 24. The woman is coming.
 25. I am not going to work now. I am watching TV.
 26. What are you doing at 3 o'clock? I'm coming home.
 27. When are you coming to school? I'm coming to school at 9.
 28. The mailman is coming.
 29. I am going to work now.
 30. He is going now.
 31. bank
 32. Where is he going? He is going to get the phone.
 33. ball
 34. The car is going.
 35. home
 36. When are you going to work? I'm going to work at 7.
 37. The dog is coming.
 38. What are you doing now? I'm going to the hotel.
 39. They are not going yet.
 40. When are you going to the restaurant? I'm going to the restaurant at 6.
 1. a telefon
 2. b När kommer du till skolan? Jag kommer till skolan kl 9.
 3. c skola
 4. d När går du till restaurangen? Jag går till restaurangen kl 6.
 5. e hund
 6. f Vad gör du klockan sju? Jag går till kontoret.
 7. g Bilen åker.
 8. h Lastbilen åker.
 9. i boll
 10. j Jag ska till jobbet nu.
 11. k restaurang
 12. l Hunden kommer.
 13. m Jag ska inte gå till jobbet nu. Jag tittar på tv.
 14. n Var är den på väg? Den är på väg att hämta bollen.
 15. o Vart ska de åka? De ska åka till flygplatsen.
 16. p Hon går inte än.
 17. q hotell
 18. r När kommer du hem? Jag kommer hem kl 5.
 19. s Vad gör du nu? Jag går till hotellet.
 20. t När går du till jobbet? Jag går till jobbet klockan 7.
 21. u Han går nu.
 22. v bankomat
 23. w flygplats
 24. x Kvinnan går.
 25. y Kvinnan kommer.
 26. z Vart går hon? Hon går till stranden.
 27. aa Jag går inte till stranden nu. Jag läser.
 28. ab De går nu.
 29. ac hem
 30. ad Mannen går.
 31. ae Chefen kommer.
 32. af Jag går till stranden nu.
 33. ag Vad gör du kl 3? Jag kommer hem.
 34. ah De går inte än.
 35. ai strand
 36. aj kontor
 37. ak Vart går han? Han går för att hämta telefonen.
 38. al affär
 39. am Brevbäraren kommer.
 40. an Vad gör du just nu? Jag går till affären.