NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Print test

40 True/False questions

 1. Lastbilen åker.The car is going.

        

 2. Jag går till stranden nu.I am going to work now.

        

 3. När går du till restaurangen? Jag går till restaurangen kl 6.When are you going to the restaurant? I'm going to the restaurant at 6.

        

 4. De går nu.He is going now.

        

 5. Vad gör du klockan sju? Jag går till kontoret.What are you doing now? I'm going to the hotel.

        

 6. hotellhotel

        

 7. Bilen åker.The car is going.

        

 8. kontoroffice

        

 9. När kommer du till skolan? Jag kommer till skolan kl 9.When are you coming home? I'm coming home at 5.

        

 10. skolaschool

        

 11. Jag ska till jobbet nu.I am going to work now.

        

 12. bankomatbank

        

 13. Jag ska inte gå till jobbet nu. Jag tittar på tv.I am not going to the beach now. I am reading.

        

 14. Hunden kommer.The manager is coming.

        

 15. Var är den på väg? Den är på väg att hämta bollen.Where is it going? It is going to get the ball.

        

 16. Vad gör du kl 3? Jag kommer hem.When are you coming home? I'm coming home at 5.

        

 17. De går inte än.They are not going yet.

        

 18. Vad gör du nu? Jag går till hotellet.What are you doing now? I'm going to the hotel.

        

 19. Hon går inte än.She is not going yet.

        

 20. hemdog

        

 21. affäroffice

        

 22. När går du till jobbet? Jag går till jobbet klockan 7.When are you going to work? I'm going to work at 7.

        

 23. Jag går inte till stranden nu. Jag läser.I am going to the beach now.

        

 24. Vart ska de åka? De ska åka till flygplatsen.Where is she going? She is going to the beach.

        

 25. bollball

        

 26. Chefen kommer.The manager is coming.

        

 27. När kommer du hem? Jag kommer hem kl 5.What are you doing at 3 o'clock? I'm coming home.

        

 28. Kvinnan kommer.The woman is coming.

        

 29. Han går nu.They are going now.

        

 30. hundhome

        

 31. Mannen går.The woman is going.

        

 32. Vart går han? Han går för att hämta telefonen.Where is he going? He is going to get the phone.

        

 33. telefontelephone

        

 34. Vad gör du just nu? Jag går till affären.What are you doing at the moment? I'm going to the store.

        

 35. Brevbäraren kommer.The woman is coming.

        

 36. Kvinnan går.The woman is going.

        

 37. flygplatsairport

        

 38. strandbeach

        

 39. restaurangbeach

        

 40. Vart går hon? Hon går till stranden.Where is she going? She is going to the beach.