NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Print test

40 Matching questions

 1. Is it 45? No, it is 54.
 2. 174
 3. 318
 4. 100
 5. 30
 6. How much is it? It is 406.
 7. 45
 8. How much is it? It is 87.
 9. 35
 10. 44
 11. 33
 12. Is it 53? Yes, it is.
 13. What number is it? 45.
 14. 31
 15. What number is it? 25.
 16. Is it 25? Yes, it is.
 17. a year
 18. 70
 19. How much is it? It is 315.
 20. 60
 21. What number is it? 21.
 22. 301
 23. What number is it? 34.
 24. What number is it? 54.
 25. a week
 26. a month
 27. 80
 28. 53
 29. What number is it? 73.
 30. What number is it? 75.
 31. Is it 10? No, it is 11.
 32. Is it 10? Yes, it is.
 33. Is it 35? No, it is 45.
 34. Is it 90? No, it is 95.
 35. How much is it? It is 60.
 36. Is it 27? No, it is 24.
 37. 90
 38. What number is it? 67.
 39. a day
 40. 56
 1. a Är den tio? Ja, det är den.
 2. b Vilket nummer är det? Sjuttiofem.
 3. c femtiotre
 4. d etthundrasjuttiofyra
 5. e Vilket nummer är det? Sextiosju.
 6. f Är det tjugofem? Ja, det är det.
 7. g Vilket nummer är det? Trettiofyra.
 8. h Är det fyrtiofem? Nej, det är femtiofyra.
 9. i Är det femtiotre? Ja, det är det.
 10. j sjuttio
 11. k Är det trettiofem? Nej, det är fyrtiofem.
 12. l fyrtiofem
 13. m trehundraett
 14. n åttio
 15. o femtiosex
 16. p Är det tio? Nej, det är elva.
 17. q ett år
 18. r trettiofem
 19. s Vilket nummer är det? Sjuttiotre.
 20. t Vilket nummer är det? Femtiofyra.
 21. u Är det nittio? Nej, det är nittiofem.
 22. v Är det tjugosju? Nej, det är tjugofyra.
 23. w Vilket nummer är det? Tjugofem.
 24. x trehundraarton
 25. y Vilket nummer är det? Tjugo-ett.
 26. z en vecka
 27. aa sextio
 28. ab Vilket nummer är det? Fyrtiofem.
 29. ac en dag
 30. ad fyrtiofyra
 31. ae Hur mycket är det? Det är åttiosju.
 32. af trettiotre
 33. ag Hur mycket är det? Det är fyrahundrasex.
 34. ah etthundra
 35. ai nittio
 36. aj en månad
 37. ak trettio
 38. al trettioett
 39. am Hur mycket är det? Det är trehundrafemton.
 40. an Hur mycket är det? Det är sextio.