NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Print test

50 True/False questions

 1. kamaymother

        

 2. malaki, malalakinggreat, big

        

 3. mulîagain

        

 4. malapitgood

        

 5. ibiglove

        

 6. puropure

        

 7. isip, iniisip, isipin, naisip, pag-iisip, iisipinto go

        

 8. TsinaChina

        

 9. gandalike that (from gaya niyan)

        

 10. ayokoi dont like

        

 11. ganyanway, method, means

        

 12. dibaisn't that right?

        

 13. sayomoreover

        

 14. sakamoreover

        

 15. ninaby, of (marker before proper noun)

        

 16. tingin, tuminginthere

        

 17. pamilyafamily

        

 18. matalike

        

 19. mukhaface

        

 20. dyan,diyanreason

        

 21. lupaface

        

 22. kilalarenowned

        

 23. matagallong, sustained

        

 24. kasalananfault, offense, sin, evil

        

 25. nanayby, of (marker before proper noun)

        

 26. maári/maaáriway, method, means

        

 27. naku, nakooh, wow

        

 28. paraanway, method, means

        

 29. ayunaccording to; agree with

        

 30. sayáyou

        

 31. tatlohead

        

 32. salita, magsalita, nagsasalitagreat, big

        

 33. ritothree

        

 34. higitdisease

        

 35. agadimmediately

        

 36. langitsky

        

 37. dahilanreason

        

 38. sagot, sumagotoh, wow

        

 39. perapure

        

 40. sakitdisease

        

 41. katuladsimilar to

        

 42. ina, inang, inaymother

        

 43. naismoreover

        

 44. buwanground

        

 45. mabutigood

        

 46. katawanbody

        

 47. ulopure

        

 48. pupunta, punta, pumunta, nagpunta, papuntato speak

        

 49. tubiglove

        

 50. malaman, malalaman, nalalaman, nalamanto speak