NAME

Question types


Start with


Question limit

of 66 available terms

Print test

63 Matching questions

 1. Does anyone here speak Telugu?
 2. Can you give me an example?
 3. I am learning Telugu.
 4. I will study Telugu.
 5. Where is the book?
 6. Where?
 7. We are running.
 8. When?
 9. Can you repeat this?
 10. To whom?
 11. She is running.
 12. What is this called?
 13. I understand.
 14. The book is behind the table.
 15. How?
 16. Please could you write it down?
 17. I have understood.
 18. This is their pen.
 19. The book is in the drawer.
 20. Whose pen is this?
 21. I studied Telugu.
 22. This is my pen.
 23. The book is in front of the table.
 24. They are running.
 25. This is his pen.
 26. There are some books on the table.
 27. Try to say it.
 28. How do you say it in Telugu?
 29. How do you spell it?
 30. I have been studying Telugu since a month.
 31. Sorry, I didn't get that.
 32. This is her pen.
 33. Do you speak Telugu?
 34. He is running.
 35. Why not?
 36. I speak a little Telugu.
 37. It is running.
 38. You are running.
 39. The book is under the table.
 40. I am running.
 41. The book is near the table.
 42. How do you pronounce that?
 43. The book is on top of the table.
 44. You speak Telugu very well.
 45. Why?
 46. Did you understand?
 47. I don't speak Telugu.
 48. How many languages do you speak?
 49. I was studying Telugu.
 50. Who?
 51. What?
 52. Can you translate this for me?
 53. Where did you learn Telugu?
 54. I had studied Telugu.
 55. This is your pen.
 56. I will be studying Telugu.
 57. What does this mean?
 58. These are their books.
 59. Can you explain this to me?
 60. I will have studied Telugu.
 61. Language
 62. Am I pronouncing it correctly?
 63. The book is next to the table.
 1. a Nenu Telugu chadhivaanu.
 2. b Dhanini mera ela palukuthaaru?
 3. c Nenu idhi sarigga paukuthunnana?
 4. d Meeru parigeduthunnaru.
 5. e Idhi nakosam anuvaadinchagalara?
 6. f Dhinini meeru mariaal chebthaara?
 7. g Idci mee kalamu.
 8. h Eppudu?
 9. i Aa pushtakam pattika ki edhuruga undhi.
 10. j Evariki?
 11. k Nenu Telugu chadhukobothunnanu.
 12. l Nenu Telugu chadhuvuthaanu.
 13. m Endhuku kaadhu?
 14. n Idhi ante enti?
 15. o Endhuku?
 16. p Ivi vaari pusthakaalu.
 17. q Meeku ardham ayindha?
 18. r Nenu Telugu chadhuvukoni untaanu.
 19. s Meerunaku oka udhaaharana isthaara?
 20. t Ela?
 21. u Ee kalamu evaridhi?
 22. v Dhinini meeru Telugu lo ela antaaru?
 23. w Kshaminchaali, naku adhi ardham kaledu.
 24. x Athena parigeduthunnadu.
 25. y Aa pushtakam pattika deggara undhi.
 26. z Dhinini emani antaaru?
 27. aa Vaaru parigeduthunnaru.
 28. ab Memu parigeduthunnamu.
 29. ac Meeru enni bhashulu maatladthaaru?
 30. ad Adhi parigeduthundhi.
 31. ae Idhi chepadaaniki prayatninchandi.
 32. af Nenu Telugu chadhivedhanini.
 33. ag Idhi na kalamu.
 34. ah Evaru?
 35. ai Enti?
 36. aj Aame parigeduthundhi.
 37. ak Meeru Telugu maatladthaara?
 38. al Nenu Telugu maatlaadanu.
 39. am Nenu Telugu chadhivesaanu.
 40. an Nenu Telugu nerchukuntunnanu.
 41. ao Bhasha
 42. ap Aa pusthakam ekkada undhi?
 43. aq Meeru Telugu ekkada nerchukunnaru?
 44. ar Nenu parigeduthunnanu.
 45. as Nenu kochem Telugu maatladthanu.
 46. at Aa pushtakam pattika meedha undhi.
 47. au Ee kalamu aamedhi.
 48. av Aa pushtakam pattika pakkana undhi.
 49. aw Dhayachesi meer dhinini raasthaara?
 50. ax Aa pushtakam sorugu lo undhi.
 51. ay Aa pushtakam pattika kindha undhi.
 52. az Naku ardham ayindhi.
 53. ba Oka nela nunchi nenu Telugu chaduvuthunnanu.
 54. bb Dhanilo ae ae asksharamulu vunnayi?
 55. bc Meeru Telugu chaala bhaaga maatladuthunnaru.
 56. bd Nenu ardham chesukunnanu.
 57. be Aa pushtakam pattika venuka undhi.
 58. bf Ikkada evaryna Telugu maatladthaara?
 59. bg Ekkada?
 60. bh Konni pusthakaalu parrika meedha unnayi.
 61. bi Ee kalamu athanidhi.
 62. bj Naku meeru dhinini vivaristhaara?
 63. bk Ee kalamu vaaridhi.