NAME

Question types


Start with


Question limit

of 134 available terms

Print test

134 Multiple choice questions

 1. Atatürk
 2. Béyefendi
 3. Ali
 4. beri
 5. cevap
 6. çekmek
 7. bakalım
 8. diye (demek)
 9. af
 10. diplomat
 11. Ameríka
 12. doktor
 13. Ahmet
 14. ad
 15. eğer
 16. bu
 17. ders
 18. bulvar
 19. aynı/ayni
 20. borç
 21. dafa
 22. eféndi
 23. demek
 24. aydın
 25. doksan
 26. ben
 27. Ánkara
 28. dolmak
 29. buçuk
 30. dönmek
 31. çıkmak
 32. ağa
 33. acele etmek
 34. bey
 35. biraz
 36. ağabey
 37. canım
 38. dérhal
 39. dost
 40. acele
 41. benzin
 42. búrada
 43. bir
 44. bina
 45. buyurmak
 46. áffetmek
 47. beklemek
 48. altı
 49. değil
 50. áma
 51. aramak
 52. başka
 53. efendim
 54. bakmak
 55. búra
 56. çay
 57. dokuz
 58. çayrek
 59. adam
 60. durmak
 61. bin
 62. adres
 63. Adnan
 64. baba
 65. altmiş
 66. ayrı
 67. beklemé solonu
 68. Başlamak
 69. çalışmak
 70. bakan
 71. Ameríkalı
 72. anlamak
 73. dinlemek
 74. Amerikán
 75. áyrıca
 76. biramak
 77. ánne
 78. çünkü
 79. beraber
 80. büyük
 81. asker
 82. doğrusu
 83. acaba
 84. Allahaısmarladık
 85. benzinci
 86. böyle
 87. çağırmak
 88. bir çok
 89. baş
 90. duymak
 91. aile
 92. bélki
 93. biri/birisi
 94. az
 95. bulmak
 96. düşünmek
 97. Ankara Palás
 98. dolmuş
 99. aydán aya
 100. dakika/dakka
 101. ay
 102. daha
 103. can
 104. arkadaş
 105. daire
 106. ee
 107. akşam
 108. bárı
 109. doldurmak
 110. Abla
 111. bir dafa
 112. eksík olmak
 113. açabilmek
 114. ağır
 115. beş
 116. démin
 117. Ar
 118. Bülent
 119. bitmek
 120. doğru
 121. almak
 122. büyükanne
 123. çocuk
 124. dün
 125. Allah
 126. cadde
 127. almánca
 128. bekçi
 129. çok
 130. başınız sağ olsun
 131. acelé acele
 132. eksik
 133. açmak
 134. dört